Tervetuloa

Ammattinetti on verkkopalvelu, joka tarjoaa tietoa ammateista ja aloista. Ammattinetistä löytyy ammattialojen ja ammattien kuvauksia, eri ammateissa toimivien ihmisten haastatteluja ja uratarinoita sekä työelämään liittyviä artikkeleita.

Ammattinetti on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat tietoa esimerkiksi eri ammattien ja alojen vertailemiseen tai ammatinvalinnan tai urasuunnittelun tueksi. Ammattinettiä ylläpitää työ- ja elinkeinohallinto.

TE-palvelujen ammattinimikkeet
 Ammatit ryhmitellään eri luokkiin sen mukaan, miten monimutkaisia tehtäviä ammateissa tehdään ja millaisia velvollisuuksia ja vastuita ammattiin liittyy.
Hae TE-toimistojen asiakastietojärjestelmässä käytettäviä ammattinimikkeitä.
www.ammattinetti.fi/ammattiluokitusiscosearch/haku

Ammattibarometrijärjestelmään on koottu työ- ja elinkeinotoimistoissa tehdyt arviot noin 200 keskeisen työelämän ammatin kehitysnäkymistä ja työvoiman saatavuusnäkymistä sekä alueellisesta tilanteesta.
Tutustu ammattibarometriin: www.ammattibarometri.fi

Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsaus
Lue lisää http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

AVO-ammatinvalintaohjelma
Nyt voit käyttää AVO-ammatinvalintaohjelmaa myös mobiilissa.
AVO on apuväline ammatti- ja koulutusvalintojen tekoon. Se auttaa pohtimaan tulevaan ammattiin liittyviä tavoitteita ja löytämään niitä vastaavia ammattivaihtoehtoja.  Mobiiliversio löytyy osoitteesta: asiointi.mol.fi/avo

Uratarinat

Klinikkaeläinhoitaja, oppisopimusopiskelija

Moni kuvittelee, että eläinklinikalla vain silitellään eläimiä. Todellisuudessa työpäivä on melkoista hulinaa. Yhtä eläintä tutkitaan, toista rauhoitellaan, kolmatta leikataan. Aika ...

Lue lisää ...

test

Ammatit

Sisustusarkkitehti

Sisustusarkkitehti tekee julkisten ja yksityisten toimitilojen sisustussuunnittelua sekä huonekalusuunnittelua. Sisustusarkkitehti ...

Lue lisää ...

Loading ...

Haastattelut

Metallurgi

Metalliteollisuuden työpaikat vähenevät, mutta metallituotteiden kysyntä maailmalla kasvaa. Metallinjalostus on kilpailtu ala. Menestys vaatii huippuosaamista. Tämän ...

Lue lisää ...

Loading ...

Ammattialat

Käsityöala

Käsityöalalla suunnitellaan ja valmistetaan tuotteita sisustukseen, vaatetukseen ja elinympäristöön. Käsityöläinen vastaa yleensä koko tuotteen ...

Lue lisää ...

Loading ...
Ammatinvalintaohjelmaan

Ammatinvalintaohjelmaan