Tervetuloa

Ammattinetti on verkkopalvelu, joka tarjoaa tietoa ammateista ja aloista. Ammattinetistä löytyy ammattialojen ja ammattien kuvauksia, eri ammateissa toimivien ihmisten haastatteluja ja uratarinoita sekä työelämään liittyviä artikkeleita.

Ammattinetti on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat tietoa esimerkiksi eri ammattien ja alojen vertailemiseen tai ammatinvalinnan tai urasuunnittelun tueksi. Ammattinettiä ylläpitää työ- ja elinkeinohallinto.

TE-palvelujen ammattinimikkeet
 Ammatit ryhmitellään eri luokkiin sen mukaan, miten monimutkaisia tehtäviä ammateissa tehdään ja millaisia velvollisuuksia ja vastuita ammattiin liittyy.
Hae TE-toimistojen asiakastietojärjestelmässä käytettäviä ammattinimikkeitä.
www.ammattinetti.fi/ammattiluokitusiscosearch/haku

Ammattibarometrijärjestelmään on koottu työ- ja elinkeinotoimistoissa tehdyt arviot noin 200 keskeisen työelämän ammatin kehitysnäkymistä ja työvoiman saatavuusnäkymistä sekä alueellisesta tilanteesta.
Tutustu ammattibarometriin: www.ammattibarometri.fi

Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsaus
Lue lisää http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

AVO-ammatinvalintaohjelma
Nyt voit käyttää AVO-ammatinvalintaohjelmaa myös mobiilissa.
AVO on apuväline ammatti- ja koulutusvalintojen tekoon. Se auttaa pohtimaan tulevaan ammattiin liittyviä tavoitteita ja löytämään niitä vastaavia ammattivaihtoehtoja.  Mobiiliversio löytyy osoitteesta: asiointi.mol.fi/avo

Uratarinat

Bloggaaja

Bloggaajan ansiot perustuvat mainostuloihin, ja mainostajat rahoittavat ainoastaan blogeja, joita luetaan. Hyvät jutut ja säännöllinen julkaisutahti vaativat kovaa ...

Lue lisää ...

test

Ammattialat

Talonrakennusala

Talonrakentaminen on rakennusalan näkyvintä ja myös tunnetuinta toimintaa. Ala pystyttää uudet rakennukset sekä ylläpitää vanhempaa rakennuskantaa ...

Lue lisää ...

Loading ...

Ammatit

Informaatikko

Informaatikko on tiedonhaun ja tiedonhallinnan ammattilainen. Tehtäviin kuuluu vastata asiantuntijana organisaation henkilöstön, asiakkaiden ja sidosryhmien tarvitsemien tietojen ...

Lue lisää ...

Loading ...

Haastattelut

Naprapaatti

Naprapaatti on tuki- ja liikuntaelinvaivoihin, eli lihasten ja nivelten ongelmiin erikoistunut hoitohenkilö. Naprapaatin koulutukseen ja osaamiseen kuuluu manuaalisen terapian tekniikoita, ...

Lue lisää ...

Loading ...
Ammatinvalintaohjelmaan

Ammatinvalintaohjelmaan