Tervetuloa

Ammattinetti on verkkopalvelu, joka tarjoaa tietoa ammateista ja aloista. Ammattinetistä löytyy ammattialojen ja ammattien kuvauksia, eri ammateissa toimivien ihmisten haastatteluja ja uratarinoita sekä työelämään liittyviä artikkeleita.

Ammattinetti on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat tietoa esimerkiksi eri ammattien ja alojen vertailemiseen tai ammatinvalinnan tai urasuunnittelun tueksi. Ammattinettiä ylläpitää työ- ja elinkeinohallinto.

TE-palvelujen ammattinimikkeet
 Ammatit ryhmitellään eri luokkiin sen mukaan, miten monimutkaisia tehtäviä ammateissa tehdään ja millaisia velvollisuuksia ja vastuita ammattiin liittyy.
Hae TE-toimistojen asiakastietojärjestelmässä käytettäviä ammattinimikkeitä.
www.ammattinetti.fi/ammattiluokitusiscosearch/haku

Ammattibarometrijärjestelmään on koottu työ- ja elinkeinotoimistoissa tehdyt arviot noin 200 keskeisen työelämän ammatin kehitysnäkymistä ja työvoiman saatavuusnäkymistä sekä alueellisesta tilanteesta.
Tutustu ammattibarometriin: www.ammattibarometri.fi

Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsaus
Lue lisää http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

AVO-ammatinvalintaohjelma
Nyt voit käyttää AVO-ammatinvalintaohjelmaa myös mobiilissa.
AVO on apuväline ammatti- ja koulutusvalintojen tekoon. Se auttaa pohtimaan tulevaan ammattiin liittyviä tavoitteita ja löytämään niitä vastaavia ammattivaihtoehtoja.  Mobiiliversio löytyy osoitteesta: asiointi.mol.fi/avo

Uratarinat

Kahvilayrittäjä

Kehittelin ideaa 3D-tulostuspalvelusta, mutta arvelin kuluttajien pelkäävän teknologiaa. Tein asian tutuksi muulla tavalla. ...

Lue lisää ...

test

Ammatit

Yhteisöpedagogi

 

Yhteisöpedagogi pyrkii edistämään ihmisten osallisuutta yhteisöön ja yhteiskuntaan. Toimenkuva vaihtelee nuorisotyöstä kansainvälisiin ...

Lue lisää ...

Loading ...

Haastattelut

Voimalaitoshoitaja, prosessinhoitaja

Valvomovuorollani tarkkailen monitoreja ja säädän automatiikkaa. Parametrit ilmaisevat prosessin nykytilan ja kehitystrendin. Kun työtä tekee tarpeeksi kauan, parametrien ...

Lue lisää ...

Loading ...

Ammattialat

Kiinteistöjen turvapalvelut

Kiinteistöpalveluihin liittyvät turvapalvelut suojaavat monilla tavoilla kiinteistöjä sekä niissä olevaa omaisuutta ja ihmisiä. Turvapalveluilla ...

Lue lisää ...

Loading ...
Ammatinvalintaohjelmaan

Ammatinvalintaohjelmaan