Roudari

Johdanto

 

Roudarit työskentelevät avustavissa ja teknisissä tehtävissä eri yhtyeiden ja artistien keikoilla ja kiertueilla, mutta myös festivaaleilla ja muissa tapahtumissa. Työnkuva on yleensä monipuolinen sisältäen mm. erilaisia kuormaus-, kuljetus- ja asennustehtäviä. Osa roudareista toimii ääni- tai valomiehinä. Työ edellyttää monitaitoisuutta, ryhmätyötaitoja, riittävän hyvää kuntoa sekä sopeutumista epäsäännöllisiin työaikoihin. Työpaikkoja on mm. ohjelma- ja tapahtumatoimistoissa.

 

 

 

Työtehtävät

 

Roudarit toimivat musiikkialan avustavissa ja teknisissä tehtävissä, jotka liittyvät artistien, bändien ja orkesterien tekemiin keikkoihin ja kiertueisiin sekä festivaalijärjestelyihin. Roudareita tarvitaan myös esimerkiksi teatteri- ja tanssialan tapahtumien järjestelytehtävissä.

Roudarien työt vaihtelevat erilaisista avustavista tehtävistä teknistä osaamista vaativiin erityisalojen töihin. Toimenkuvaan vaikuttaa käytettävissä olevan henkilöstön määrä sekä tapahtuman tai kiertueen koko ja laajuus. Roudarit toimivat usein monitaitoisina yleismiehinä, isoimmilla bändeillä on omat ammattilaiset eri osa-alueiden tehtäviin. Roudari voi olla äänimies, valomies, soitinteknikko, autonkuljettaja, kuormaaja, myyjä tms.

Keikalla tarvittavat tavarat pakataan autoon lähtöpaikassa. Soittimet, vahvistimet, johdot, lamput, lavasteet jne. kulkevat mukana laatikoissa. Keikkabussilla ajetaan keikkapaikalle joka voi sijaita melkein missä tahansa kotimaassa mutta yhtä hyvin myös ulkomailla. Maailmanluokan yhtyeet tekevät kiertueet lentokoneilla.

Lavarakenteidenkanssa tehtävän työn määrä riippuu esiintymispaikasta. Lavalle rakennetaan tarvittaessa erilaisia korokkeita ja ramppeja sekä asennetaan alumiiniputkistoja, joihin lamput ja kaiuttimet voidaan kiinnittää. Soittimet, vahvistimet, mikrofonit, monitorit, valot jne. sijoitetaan esiintymislavalle oikeille paikoille sekä tehdään tarvittavat asennustyöt.

Ns. soundcheck tehdään ennen keikan alkua, jotta varmistetaan, että soitto ja laulu kuuluvat vahvistettuina oikealla volyymilla ja laadulla yleisölle. Myös muusikoiden itsensä ja miksaajan on kuultava soitto selkeästi.Akustiikka vaihtelee eri esiintymispaikoissa huomattavasti.

Keikan aikana roudari voi tehtävistä riippuen hoitaa äänitekniikkaa miksaajana. Tällöin hän istuu miksauspöydän ääressä joka on konserteissa tietyllä paikalla yleisön keskellä. Hän voi hoitaa myös keikan valaistusta valomiehenä valopöydän ääressä.

Tehtäviin voi kuulua myös tehostekoneiden kuten savu- ja usvakoneiden käyttöä tai pyrotekniikasta vastaamista. Osa roudareista toimii keikan aikana myyntitehtävissä myyden oheistuotteita kuten T-paitoja, järjestysmiehinä tai muissa avustavissa tehtävissä.

Keikan jälkeen soittimet, vahvistimet ja kaikki muutkin välineet ja tavarat puretaan, pakataan ja siirretään autoon. Tämän jälkeen siirrytään joko uudelle keikkapaikalle tai palataan takaisin kotiin.

Työympäristöt vaihtelevat keikkapaikkojen mukaan ravintoloista ulkoilmatapahtumiin. Työkavereina ovat bändin jäsenet ja toiset roudarit. Työssä tapaa myös keikkapaikkojen edustajia sekä yhtyeen tai artistin faneja. Keikat loppuvat yleensä myöhään, joten yötyö on yleistä. Työn vuoksi matkustetaan paljon. Kiertueet voivat kestää kuukausia.

 

 

Työpaikat

 

Ohjelmatoimistot. Tapahtumapalveluja tarjoavat yritykset. Ammatinharjoittajina omissa yrityksissä.

 

 

Työn vaatimukset

 

Roudarilta edellytetään moniosaamista tai oman erityisalueen kuten ääni- tai valotekniikan osaamista.

Työssä on eduksi tuntea soittimet sekä esitystekniikka.

Työssä tarvitaan oma-aloitteisuutta ja ryhmätyötaitoja.

Käytännöllinen työskentelyote ja organisointitaidot ovat tarpeen.

Ongelmanratkaisutaidot ovat tarpeen. Yllättävissä tilanteissa on osattava toimia nopeasti ja oikein, jotta esitys tai tapahtuma ei häiriinny teknisistä tms. syistä.

Työ vaatii pitkäjännitteisyyttä. Tehtävissä voi edetä vaativampiin hyvin tehdyn työn avulla.

Työtä ei välttämättä ole tasaisesti ympäri vuoden, sillä työ on usein kirjaimellisesti keikkaluonteista.

Pitkät työpäivät, ilta- ja yöpainotteinen työ sekä jatkuva matkustelu vaativat sopeutumista.

Monissa tehtävissä tarvitaan riittävän hyvää fyysistä kuntoa.

Työturvallisuus on huomioitava kuormaus- ja asennustöissä.

Viralliset kelpoisuusehdot

Sähköasennustyöt, tulityöt ja pyrotekniikka vaativat omat lupansa.

Bussinkuljettajalta edellytetään vaadittavaa ajolupaa (ajokorttiluokka D1 tai D).

 

 

Koulutus

 

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voidaan suorittaa audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto mm. esitystekniikkaan tai äänituotantoon erikoistuen. Tutkintonimike on media-assistentti.

 

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

 

Sähköasennustyöt, tulityöt ja pyrotekniikka vaativat omat lupansa.

Bussinkuljettajalta edellytetään vaadittavaa ajolupaa (ajokorttiluokka D1 tai D).

 

 

 

Palkkaus

Palkkaus sovitaan työnantajan kanssa. Roudarit toimivat usein freelance-pohjalta. Joillakin alan suuremmilla yrityksillä ja yhtyeillä on vakinaiset roudarinsa.

 

 

Työmarkkinatiedot
Musiikkiala

Musiikkialan arvioidaan työllistävän Suomessa noin 30 000 henkilöä koko- tai osa-aikaisesti tai satunnaisesti. He ovat musiikin tekijöitä ja esittäjiä, tuotannon tehtävissä toimivia sekä koulutuksen, järjestöjen ja hallinnon työntekijöitä. Musiikkialalla ei ole paljon vakinaisia työpaikkoja paitsi esimerkiksi levy-yhtiöissä, studioissa, tapahtumajärjestäjillä, oppilaitoksissa, järjestöissä ja taidehallinnossa. Alan työt ovat enimmäkseen keikkatöitä.

Ammattimaisia muusikkoja on maassamme arviolta noin 5 000. Suomen Muusikkojen Liittoon kuuluu noin 3 300 jäsentä, joista noin kolmasosa on orkesterimuusikkoja ja kaksi kolmasosaa freelancereina työskenteleviä muusikkoja, jotka soittavat erilaisissa kokoonpanoissa tanssiorkestereista rockbändeihin. Kaikki muusikot eivät ole päätoimisia musiikin ammattilaisia, sillä joukossa on myös sivutoimisia ja harrastajia.

Musiikkiala työllistää myös esimerkiksi tuottajia, säveltäjiä, sanoittajia, sovittajia, musiikin kustantajia ja opettajia sekä äänittäjiä ja äänitarkkailijoita. Soitinrakentajat puolestaan valmistavat soittimia käsityönä sekä huoltavat ja korjaavat niitä. Lisäksi on soittimien virittämiseen erikoistuneita ammattilaisia kuten pianonvirittäjiä.

Muusikoilla on usein jokin toinen työ muusikontyönsä ohessa. Arviolta noin puolet Suomen Muusikkojen Liiton freelance-pohjalta työskentelevistä jäsenistä tekee jotain muuta työtä toimeentulonsa turvaamiseksi, esimerkiksi musiikkiin liittyvää opetustyötä. Myös toimiin tai virkoihin palkatuista orkesterimuusikoista osa tekee opetustyötä. Myös musiikin tekijät sekä tapahtumien järjestämiseen osallistuvat voivat olla sivutoimisia.

Alalla esiintyy työttömyyttä sekä töiden riittämättömyyttä ja epätasaisuutta. Muusikoiden työllisyystilanne vaihtelee suosion ja keikkamyynnin mukaan, mutta työllisyystilannetta ei voi päätellä suoraan keikkojen lukumäärästä, sillä ammattiin kuuluvat myös harjoitukset, musiikin tekeminen ja levyttäminen. Työllisyyteen vaikuttavat jonkin verran myös yleinen taloudellinen tilanne, kuluttajakäyttäytyminen ja julkisen rahoituksen saatavuus.

Musiikkialan oppilaitoksista on valmistunut alalle enemmän kuin työpaikkoja ja työtilaisuuksia on tarjolla. Suomen musiikkimarkkinat ovat suhteellisen pienet, eikä maksavaa yleisöä riitä tapahtumiin ja asiakkaita levykauppoihin niin paljon, että kaikki halukkaat saisivat toimeentulonsa pelkästään musiikista. Musiikkiala houkuttelee silti yhä uusia tulijoita.

Lähinimikkeet

 

bussinkuljettaja
kuljettaja
miksaaja
teknikko
ääniteknikko
valoteknikko
soitinteknikko
pyroteknikko
äänimies
valomies