Rakennusmies

Johdanto

Rakennusmies on rakennusalan monitaitoinen ammattilainen, jonka tehtäviin voivat kuulua lähes kaikki talonrakennuksen ja betonirakentamisen työt. Rakennusmiehet työskentelevät pääasiassa rakennusliikkeiden ja rakennustuoteteollisuuden palveluksessa. Ammatissa tarvitaan kädentaitoja, ongelmanratkaisukykyä, itsenäistä työskentelyotetta ja myös hyvää fyysistä kuntoa.

Työtehtävät

Rakennusmiehet työskentelevät työmailla, joilla rakennetaan uudisrakennuksia tai peruskorjataan vanhempia rakennuksia. Talonrakennuksen ohella rakennusmiehiä työllistävät erilaisiin pienrakennuksiin kuten vajoihin, katoksiin jne. liittyvät rakennustyöt.

Rakennusmies on rakennustyömaan moniammattilainen, jonka tehtävät talonrakennuksessa vaihtelevat laidasta laitaan. Käytännössä tehtäviin voivat kuulua lähes kaikki talonrakentamisen ja betonirakentamisen työt.

Rakennusmiehet tekevät esimerkiksi rakennusten runko- ja vesikattotöitä, sisustus- ja viimeistelytöitä sekä perustus- ja maanrakennustöitä. He tekevät kirves-, muuraus-, betonointi- ja elementtiasennustyöt yleensä työryhmän jäseninä.

Työ on monipuolista. Esimerkiksi betonitöissä tehtävät vaihtelevat betonin valmistuksesta muotti- ja raudoitustöihin, muottien purkuun ja puhdistukseen sekä valmiiden rakennuselementtien paikoilleen asentamiseen. Työntekijä erikoistuu usein johonkin tiettyyn tehtävään kuten liukuvaluun tai imu- tai ruiskubetonointiin.

Rakennusmiehet tekevät myös perustus- ja maanrakennustöitä sekä salaoja-, viemäri- ja pihanrakennustöitä. Maankaivutyöt sekä tarvittavat sisä- ja ulkopuoliset täyttö- ja tiivistystyöt kuuluvat yleisimpiin työtehtäviin.

Tehtäviin kuuluu myös viimeistelyvaiheen maalauksia ja päällysteiden kiinnittämisiä sekä kosteus- ja lämmöneristystöitä. Lisäksi rakennusmiehet tekevät itsenäisesti erilaisia työmaan järjestelytöitä, varastoivat ja siirtävät rakennustarvikkeita sekä pitävät rakennuskoneita kunnossa.

Työmaalla työskentelevien rakennusmiesten ja muiden rakennustyöntekijöiden lukumäärä vaihtelee kohteesta riippuen parista työntekijästä jopa yli sataan. Rakennusmiehet työskentelevät yleensä rakennusmestareiden alaisuudessa.

Työmaat vaihtuvat usein, ja työympäristö sen mukana. Uudis- ja korjausrakennustyömailla työtä tehdään rakennusvaiheesta riippuen sisätiloissa tai ulkona erilaissa sääolosuhteissa. Työssä käytetään apuna monenlaisia rakennustyökaluja vasaroista sahoihin ja poriin sekä erilaisia koneita.

Rakennusmiesten työ on yleensä päivätyötä. Työaika on yksivuorotyössä klo 7.00-16.00. Joissain kohteissa tehdään myös ilta- ja ylitöitä tarpeen vaatiessa. Säännöllinen työaika on 40 tuntia viikossa.

Rakennusmiehiä työskentelee myös kiinteistöhuollon ylläpito- ja korjaustehtävissä.

 

Työpaikat

Rakennusliikkeet. Rakennustuoteteollisuus. Kiinteistöhuoltoyhtiöt.

Työn vaatimukset

Työtehtävät edellyttävät monipuolista teknistä osaamista ja käden taitoja.

Rakennusmiehen on kyettävä itsenäiseen työskentelyyn sekä ryhmätyöhön.

Ammatissa tarvitaan luovaa ongelmanratkaisukykyä.

Rakennusmiehen tulee kyetä työskentelemään pölyssä, melussa ja vaihtelevissa sääolosuhteissa työnsä laadusta tinkimättä.

Ammatti on suhteellisen raskas ja edellyttää hyvää fyysistä kuntoa.

Työturvallisuussäännösten tunteminen ja noudattaminen on tärkeää.

Työrajoituksia aiheuttavat yleensä pöly- ja liima-allergiat, epilepsia putoamisvaaran takia sekä reumaattisperäiset sairaudet kylmissä ulkotöissä.

Koulutus

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa rakennusalan perustutkinnon, jossa voi suuntautua talonrakennukseen. Opinnoissa voi erikoistua kirvesmiestöihin, muuraukseen, laatoitukseen, betonointiin tai raudoitukseen.

Rakennusalan perustutkinnon voi suorittaa myös näyttötutkintona ja oppisopimuskoulutuksena.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös talonrakennusalan, rakennustuotealan ja rakennustuotannon ammattitutkinnot sekä talonrakennusalan ja rakennusalan työmaapäällikön erikoisammattitutkinnot.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Talonrakennusalalla noudatetaan Rakennusteollisuus RT ry:n ja Rakennusliitto ry:n välistä rakennusalan työehtosopimusta. Palkkaus perustuu urakkapalkkaan, aikapalkkaan (tuntipalkkaan) tai palkkiopalkkaan. Palkkaukseen vaikuttaa huomattavassa määrin ammattitaito ja kokemus sekä myös koulutus.

 

Työmarkkinatiedot
Talonrakennusala

Talonrakennusala työllistää noin 135 000 työntekijää, toimihenkilöä ja yrittäjää uudisrakentamisessa, korjausrakentamisessa ja rakennuttamisessa. Noin kolmasosa rakennustyömailla työskentelevistä on pääurakoitsijoiden palveluksessa, loput aliurakoitsijoiden tai vuokratyönantajien palkkalistoilla. Ala on pienyritysvaltainen.

Talonrakennusalan työllisyyttä ylläpitää uudisrakentaminen, jossa rakennetaan uusia asuinrakennuksia ja muita rakennuksia. Korjausrakentaminen työllistää yhä enemmän. Vanhempaa rakennuskantaa pidetään kunnossa esimerkiksi peruskorjauksin, minkä lisäksi rakennuksille tehdään perusparannuksia ja uudistamista.

Rakennusala on suhdanneherkkä työllistäjä. Talouden lasku- ja noususuhdanteet heijastuvat nopeasti rakentamisen määriin, ja sitä kautta työntekijöiden tarpeeseen. Rakennustoiminnan vilkastuessa alalle tarvitaan enemmän työntekijöitä. Työllisten määrä vaihtelee myös vuodenaikojen mukaan, sillä rakennustoiminta on osittain kausiluonteista. Työttömyyttä esiintyy yleensä eniten talvisin, vähiten kesäisin ja syksyisin.

Ammattitaitoisten työntekijöiden tarvetta lisää lähivuosina monien työntekijöiden ja toimihenkilöiden siirtyminen eläkkeelle.

Lähinimikkeet

betonirakentaja
elementtityöntekijä
talonrakentaja

Rakennusmies