Ortodoksinen pappi

Johdanto

Ortodoksinen pappi työskentelee ortodoksisessa seurakunnassa toimittaen jumalanpalveluksia ja muita kirkollisia toimituksia. Hän tekee myös hengellistä sielunhoitotyötä sekä osallistuu erilaisten tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Diakonia-, lähetys- ja opetustyö kuuluvat ortodoksisen kirkon perustoimintoihin.

Työtehtävät

Papit toimittavat jumalanpalveluksia, kastavat, vihkivät avioliittoon ja siunaavat kuolleita ortodoksisen perinteen mukaan sekä ovat yhteydessä seurakuntalaisiin.

Pappi on ennen kaikkea sielunpaimen ja seurakuntalaisten myötäeläjä niin surussa, murheessa kuin ilossakin. Ihmisiä autetaan sekä keskustelujen avulla että käytännön tasolla.

Ortodoksisessa seurakunnassa papit eivät yleensä ole erikoistuneet tiettyihin tehtäväalueisiin vaan hoitavat kaikkia tehtäviä kokonaisvaltaisesti seurakuntayhteydessä.

Pappi tekee hengellistä sielunhoitotyötä, suunnittelee ja toteuttaa hengellisiä tilaisuuksia ja päivystää virastossa. Ortodoksisia pappeja työskentelee myös hallinnollisissa tehtävissä, opetustehtävissä ja lähetystyössä.

Jokaisen ortodoksiseurakunnan esimiehenä on kirkkoherra, mutta seurakunnassa voi olla myös muita pappeja. Papin työ on kutsumustyötä ilman määrättyjä työaikoja.

 

Työpaikat

Ortodoksisia pappeja työskentelee ortodoksiseurakunnissa, kirkon hallinnossa, opetustehtävissä sekä diakonia- ja lähetystyössä.

Työn vaatimukset

Papilla tulee olla kutsumus hengelliseen työhön, halu olla pappi ja palvella seurakuntaa ilman säännöllistä työaikaa.

Papin tulee olla yhteistyökykyinen ja vuorovaikutustaitoinen.

Hyvä kirjallinen ja suullinen esitystaito sekä laulutaito ovat avuksi.

 

Koulutus

Ortodoksisia pappeja koulutetaan Joensuun yliopiston teologisessa tiedekunnassa ortodoksisen teologian koulutusohjelmassa.

Alempi korkeakoulututkinto on teologian kandidaatti, ylempi teologian maisteri.


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestyksen 132 §:n mukaan kirkon tai seurakunnan työsuhteessa papin tehtävässä olevalla tulee olla papin vihkimyksen lisäksi ortodoksisen teologian koulutusohjelmassa teologin suuntautumisvaihtoehdossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto tai muu teologian ylempi korkeakoulututkinto täydennettynä piispainkokouksen hyväksymillä ortodoksisen teologian opinnoilla tai Suomen ortodoksisessa pappisseminaarissa suoritettu pappiskandidaatin tutkinto.

Palkkaus

Palkkaus noudattaa Suomen ortodoksisen kirkon työehtosopimusta.

 

Työmarkkinatiedot
Kirkollinen työ

Suomen evankelis-luterilainen kirkko työllistää noin 20 000 työntekijää seurakunnissa, seurakuntayhtymissä, tuomiokapituleissa ja Kirkkohallituksessa (v. 2017).

Henkilöstöstä noin puolet työskentelee hengellisen työn tehtävissä, esimerkiksi papit ja kanttorit sekä diakonia-, nuoriso- ja lapsityöntekijät. Kirkko työllistää myös hallinnon, toimistotyön, viestinnän, tietohallinnon ja kiinteistönhoidon tehtävissä.

Uusia työntekijöitä rekrytoidaan tarpeen mukaan. Lähivuosina eläkkeelle jää paljon työntekijöitä, joiden tilalle seurakunnat palkkaavat uusia viranhaltijoita ja työntekijöitä. Seurakunnat työllistävät vuosittain huomattavan määrän kesätyöntekijöitä, joista useimmat hoitavat hautausmaita.

Seurakuntien kykyyn työllistää vaikuttaa niiden taloudellinen tilanne, joka vaihtelee suuresti seurakuntien välillä. Talouden suhdanteiden vaihtelut vaikuttavat seurakuntien talouteen viiveellä.

Suomen ortodoksinen kirkko työllistää seurakunnissaan sekä hallintotehtävissään noin 200 henkilöä.

Lähinimikkeet

Kirkkoherra
Lehtori
Pappiskandidaatti
Teologian maisteri