Kuvatarkkailija

Johdanto

Kuvatarkkailija asettaa ja säätää värejä sekä valotusta televisio-ohjelmia ja elokuvia tehtäessä. Työssä on hallittava sekä tekniikka että kuvailmaisu. Kuvatarkkailijoita työskentelee tv- ja elokuvatuotannoissa. Tehtävät edellyttävät yhteistyökykyä ja hyvää näköä.

Työtehtävät

Kuvatarkkailija asettaa ja säätää värejä sekä valotusta televisio-ohjelmia ja elokuvia tehtäessä. Nämä teknisen toteutuksen muodot palvelevat ohjelman sisältöä.

Kuvatarkkailija kuuluu tekniseen käyttöhenkilökuntaan. Kuvatarkkailijan tehtävissä toimenkuvat ovat laajentuneet, koska eri tarkkailijoiden työtehtäviä on yhdistetty.

Kuvatarkkailija työskentelee yhdessä toimittajan sekä muun ohjelmatiimin kanssa. Varsinaisissa kuvanauhoitus- ja kuvantarkkailutehtävissä tehdään yhteistyötä leikkaajien ja kuvanauhoittajien kanssa.

Työympäristö riippuu kuvauspaikasta, työtä tehdään sekä ulko- että sisälähetyspaikoilla. Työajat vaihtelevat. Työhön kuuluu matkustelua lähetyspaikoille.

Työpaikat

Televisioyhtiöt. Elokuvatuotantoyhtiöt.

Työn vaatimukset

Kuvatarkkailijalta vaaditaan teknistä osaamista. Kuvatarkkailijan on hallittava videotekniikka ja kuvantallennus sekä kuvantarkkailulaitteet.

Teknisen osaamisen lisäksi työssä on hallittava myös valo-oppi, valaistus ja kuvailmaisu.

Äänitehtävissä kuvatarkkailija tarvitsee lähes yksinomaan teknistä osaamista.

Hyvä tietämys erityisesti sähkötekniikasta ja laitteiden toimintojen ymmärtäminen on tarpeen.

Työ edellyttää joustavuutta sekä yhteistyökykyä, sillä kuvatarkkailija työskentelee muun teknisen käyttöhenkilökunnan sekä televisioyhtiöissä myös toimittajien kanssa.

Fyysisistä ominaisuuksista hyvä näkö on tärkein. Välineistön siirtelyä vaativissa ulkolähetyksissä tarvitaan myös kuntoa.

Koulutus

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon media-assistentti.

Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella ja näyttötutkintona.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto ja audiovisuaalisen viestinnän erikoisammattitutkinto.

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinnon medianomi (AMK) elokuvan ja television tai media-alan opintoihin suuntautuen.

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa voi opiskella esimerkiksi elokuva- ja tv-tuotantoa. Ylempi korkeakoulututkinto on taiteen maisteri. Alempi korkeakoulututkinto on taiteen kandidaatti.


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Palkkaus perustuu työehtosopimukseen, joka riippuu siitä, minkä työnantajan palveluksessa työskennellään. Suurin osa kuvatarkkailijoista työskentelee Suomessa YLE:n palveluksessa, jolloin palkka määräytyy Yleisradio Oy:n ohjelmatyöntekijöitä koskevan työehtosopimuksen mukaan.

Työmarkkinatiedot
Televisio- ja radioala

Televisio- ja radioala työllistää radiossa ja televisiossa sekä ohjelma- ja tuotantoyhtiöissä. Radio- ja televisiotoimittajien liitto RTTL:ssä on jäsenenä noin 5 000 alan ammattilaista, jotka ovat esimerkiksi radio- ja tv-toimittajia, ohjaajia, tuottajia, äänitarkkailijoita, kuvaajia, kameramiehiä, opettajia ja tutkijoita (v. 2017).

Televisio- ja radioalan työpaikat ovat vähentyneet viime vuosina. Vakinaisten työsuhteiden vähennyttyä yhä useampi työllistää itsensä freelancena, ammatinharjoittajana, yrittäjänä tai alihankkijana. Työpaikoista on yleisesti ottaen kova kilpailu. Alan yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Työskentely on yhä useammin projektiluontoista ja tuotantokohtaista, mistä voi seurata myös työttömyyskausia.

Viestintäalan oppilaitoksista on valmistunut alalle enemmän tulijoita kuin työpaikkoja on tarjolla, joten kaikille alalle kouluttautuneille ei riitä töitä. Ala kuitenkin houkuttelee jatkuvasti uusia tulijoita.

Merkittävää työntekijöiden tarpeen kasvua ei ole odotettavissa eläköitymisen myötä, sillä henkilöstö on keskimääräistä nuorempaa. Myös digitalisoitunut tekniikka tehostaa tuotantoja, jolloin kaikkien alalta poistuvien tilalle ei tulla palkkaamaan uusia työntekijöitä.

Moniosaaminen parantaa työllistymismahdollisuuksia, esimerkkeinä digitaalinen viestintä, kuvaaminen, äänittäminen, editointi, kirjoittaminen jne. Monipuolisten teknisten valmiuksien lisäksi eri ilmaisumuotojen hallinta ja liiketaloudellinen osaaminen ovat eduksi.

Lähinimikkeet

media-assistentti
medianomi
mixeri
taiteen maisteri
tv-tarkkailija
äänitarkkailija

 

 

Kuvatarkkailija