Kuvanauhoittaja

Johdanto

Kuvanauhoittaja työskentelee kuvanauhoitus- ja kuvatarkkailutehtävissä tv-tuotannoissa Työssä yhdistyy kuva- ja äänielementtien tekninen sekä ilmaisullinen hallinta. Kuvanauhoittajan työssä tarvitaan luovuutta ja yhteistyökykyä.

Työtehtävät

Kuvanauhoittaja kuuluu tekniseen käyttöhenkilökuntaan työskennellen pääasiassa tv-tuotannoissa kuvanauhoitus- ja kuvatarkkailutehtävissä.

Tehtäviin kuuluu hoitaa laitteita, joilla kuvia ja ääniä nauhoitetaan videonauhalle. Kuvanauhoittajan työtehtävät ovat laaja-alaisia ja vaativat monipuolisia valmiuksia.

Monikameratuotannoissa kuvanauhoittaja työskentelee studion ohjaamossa, jossa hän nauhoittaa monen ammattilaisen yhteistyönä syntyvän ohjelman.

Kuvaussihteeri lukee käsikirjoitusta ohjaajalle, joka päättää minkä kameran kuva koteihin lähetetään. Mikseri vaihtaa kuvasta toiseen ohjaajan merkistä, valaisija huolehtii toimivasta studiovalaistuksesta ja kuvanauhoittaja nauhoittaa ohjelman.

Kuvanauhoittaja voi vastata myös nauhoitettujen ohjelmien lähetyksestä televisiolähetyksen yhteydessä.

Työ tehdään yhteistyössä leikkaajien, kuvatarkkailijoiden ja toimittajan kanssa. Työtä on myös iltaisin ja viikonloppuisin. Kuvausten vuoksi voi joutua matkustamaan.

 

Työpaikat

TV-tuotantoyhtiöt ja -kanavat. Elokuvatuotantoyhtiöt.

 

Työn vaatimukset

Kuvanauhoittajan työssä yhdistyy kuva- ja äänielementtien sekä tekninen että ilmaisullinen hallinta.

Ammatissa on hallittava videotekniikka, kuvantallennus ja äänilaitteisto.

Hyvä tekninen tietämys erityisesti sähkötekniikasta ja laitteiden toimintojen ymmärtäminen on tarpeen.

Työssä tarvitaan luovuutta enemmän kuin monissa muissa käyttöteknisissä tehtävissä.

Yhteistyökyky ja joustavuus ovat tarpeen, sillä kuvanauhoittaja työskentelee muun teknisen käyttöhenkilökunnan ja televisiossa myös toimittajien kanssa.

Toisinaan tarvitaan myös yksitoikkoisuuden sietämistä.

 

Koulutus

Toisella asteella voi suorittaa audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon media-assistentti. Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella ja näyttötutkintona.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto ja audiovisuaalisen viestinnän erikoisammattitutkinto.

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinnon medianomi (AMK) elokuvan ja television tai media-alan opintoihin suuntautuen.

Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa voi opiskella esimerkiksi elokuva- ja tv-tuotantoa. Ylempi korkeakoulututkinto on taiteen maisteri. Alempi korkeakoulututkinto on taiteen kandidaatti.


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Palkkaus perustuu työehtosopimukseen, joka riippuu siitä, minkä työnantajan palveluksessa työskennellään. Suurin osa nauhoittajista työskentelee Suomessa YLE:n palveluksessa, jolloin palkka määräytyy Yleisradio Oy:n ohjelmatyöntekijöitä koskevan työehtosopimuksen mukaan.

Työmarkkinatiedot
Televisio- ja radioala

Televisio- ja radioala työllistää radiossa ja televisiossa sekä ohjelma- ja tuotantoyhtiöissä. Radio- ja televisiotoimittajien liitto RTTL:ssä on jäsenenä noin 5 000 alan ammattilaista, jotka ovat esimerkiksi radio- ja tv-toimittajia, ohjaajia, tuottajia, äänitarkkailijoita, kuvaajia, kameramiehiä, opettajia ja tutkijoita (v. 2017).

Televisio- ja radioalan työpaikat ovat vähentyneet viime vuosina. Vakinaisten työsuhteiden vähennyttyä yhä useampi työllistää itsensä freelancena, ammatinharjoittajana, yrittäjänä tai alihankkijana. Työpaikoista on yleisesti ottaen kova kilpailu. Alan yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Työskentely on yhä useammin projektiluontoista ja tuotantokohtaista, mistä voi seurata myös työttömyyskausia.

Viestintäalan oppilaitoksista on valmistunut alalle enemmän tulijoita kuin työpaikkoja on tarjolla, joten kaikille alalle kouluttautuneille ei riitä töitä. Ala kuitenkin houkuttelee jatkuvasti uusia tulijoita.

Merkittävää työntekijöiden tarpeen kasvua ei ole odotettavissa eläköitymisen myötä, sillä henkilöstö on keskimääräistä nuorempaa. Myös digitalisoitunut tekniikka tehostaa tuotantoja, jolloin kaikkien alalta poistuvien tilalle ei tulla palkkaamaan uusia työntekijöitä.

Moniosaaminen parantaa työllistymismahdollisuuksia, esimerkkeinä digitaalinen viestintä, kuvaaminen, äänittäminen, editointi, kirjoittaminen jne. Monipuolisten teknisten valmiuksien lisäksi eri ilmaisumuotojen hallinta ja liiketaloudellinen osaaminen ovat eduksi.

Lähinimikkeet

media-assistentti
medianomi
nauhoittaja
taiteen maisteri