Kirjallisuuden kääntäjä

Johdanto

Kirjallisuuden kääntäjät kääntävät monenlaista kauno- ja tietokirjallisuutta. He työskentelevät freelanceina tehden tilaustöitä kustannusyhtiöille. Kirjallisuuden kääntäjän työ on itsenäistä, ja se edellyttää mm. hyvää kielitaitoa, kirjallisuuden tuntemusta ja yleissivistystä.

Työtehtävät

Kirjallisuuden kääntäjä kääntää alkukielisen teoksen toiselle kielelle, esimerkiksi suomentaa ranskankielisen romaanin. Kaunokirjallisuuden kääntäjän alaan kuuluvat proosa (romaanit, novellit), runous ja näytelmät niin nykyajalta kuin menneiltä vuosiltakin.

Kaunokirjallisuuden kääntäjät voivat olla erikoistuneita tietyn kielialueen kirjallisuuden, tietyn tekijän tuotannon tai tietyn kirjallisuuden lajin (genren) kääntämiseen, esimerkkinä lasten- ja nuortenkirjallisuus.

Tietokirjallisuuden kääntäjien tehtävänä taas on tuoda suomalaisen lukijakunnan ulottuville tietokirjallisuutta lukuisilta eri aloilta. Käännettävä teos voi käsitellä esimerkiksi historiaa, yhteiskuntaa, etiikkaa, kulttuuria tai tekniikkaa.

Kirjallisuuden kääntäjät työskentelevät freelanceina tehden tilaustyönä töitä yleensä useammalle toimeksiantajalle, joita ovat kustannusyhtiöt. Kustannusyhtiö ostaa vieraskielisen kirjan käännösoikeudet ja tarjoaa käännöstyön sopivaksi katsomalleen kääntäjälle.

Kääntäjä voi toimia myös kustannustoimittajan apuna oman alueensa asiantuntijana ja ehdottaa esimerkiksi suomennettavia kirjoja.

Kirjallisuuden kääntäjä työskentelee pääasiassa yksinään esimerkiksi kodin yhteydessä sijaitsevassa työhuoneessaan. Työssä käytetään apuna tietotekniikkaa ja esimerkiksi tekstinkäsittelyohjelmia sekä sanakirjoja, tietosanakirjoja ja hakuteoksia. Kääntäjä joutuu usein hyödyntämään myös kirjastojen ja arkistojen palveluja sekä haastattelemaan eri alojen asiantuntijoita.

Työaikansa kääntäjä voi pitkälti määrätä itse, mutta käännöstyön on valmistuttava ajoissa. Käännösprojektin ajan kääntäjä työskentelee kustantajan johdon ja aikataulujen määräämissä puitteissa.

Työpaikat

Kirjallisuuden kääntäjät työskentelevät freelanceina. He tekevät tilaustöitä yleensä useammalle toimeksiantajalle, jotka ovat yleensä kustantamoita eli kustannustaloja.

 

Työn vaatimukset

Kirjallisuuden kääntäjältä vaaditaan hyvää vieraiden kielten ja erinomaista äidinkielen taitoa.

Käännöstyössä tarvitaan eri tyylien ja murteiden hallintaa sekä eri alojen sanastojen hallintaa, kuten tieteen, tekniikan, yhteiskuntaelämän ja kulttuurin.

Ammatissa tarvitaan laajaa yleissivistystä.

Työssä tarvitaan pitkäjännitteisyyttä ja tarkkuutta.

Kääntäjällä tulee olla kiinnostusta paneutua käännettävien tekstien taustoihin, tapahtumapaikkoihin, erilaisiin kulttuureihin jne.

Ammattitaitonsa kehittämisestä kääntäjä huolehtii itse hakeutumalla esimerkiksi kieli- ja ammattikursseille.

Kuten taiteellisessa työssä yleensäkin, kaunokirjallisuuden kääntäjä on vastuussa työnsä tuloksesta.

Freelancena kääntäjän tulee varautua työskentelemään myös taloudellisten paineiden alla.

Koulutus

Kirjallisuuden kääntäjät ovat useimmiten opiskelleet yliopistossa vieraita kieliä, kirjallisuutta ja suomen kieltä.


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Kirjallisuuden kääntäjien palkkaus muodostuu pääasiassa kustantajien maksamista käännöspalkkioista.

Freelancet ovat yleensä toiminimellä toimivia ammatinharjoittajia eli yrittäjiä, joiden ansiotaso riippuu liiketoiminnan kannattavuudesta.

Kirjallisuuden kääntäjät voivat hakea eri tahoilta apurahoja.

 

Työmarkkinatiedot
Kustannusala

Kustannusalan työpaikat ovat pääasiassa kustantamoissa. Suomen Kustannusyhdistykseen kuuluu yli 100 kirjankustantajaa, jotka työllistävät välittömästi kustannustoiminnassa noin 1 000 henkilöä. Kaikki kustantamot eivät kuulu yhdistykseen, joten alalla työskentelevien määrä on suurempi. Kustantamoiden henkilöstön määrä on koko ajan vähentynyt viime vuosina.

Työpaikoista on kova kilpailu kustannusalalla. Paikkoja ilmoitetaan melko harvoin avoimiksi, ja niihin on paljon hakijoita. Kustannusalalle pyrkii erityisesti yliopistoista valmistuneita. Esimerkiksi kustannustoimittajaksi ei ole virallista tutkintoa, minkä vuoksi tehtävään voidaan pyrkiä erilaisilla koulutustaustoilla.

Työllistyminen kustannustoimittajaksi on vaikeaa. Kustannustoimittajina, kääntäjinä ja graafisen suunnittelun tehtävissä työskennellään usein freelance-pohjalta ammatinharjoittajina. Freelancet tekevät töitä yleensä useammalle toimeksiantajalle, jotka ovat kustantamoja. Ammatinharjoittajat ovat yrittäjiä. Toimeentulo edellyttää riittävästi toimeksiantoja sekä kannattavia palkkioita.

Suomen Kirjailijaliittoon kuuluu noin 740 kirjailijaa. Kaikki maamme kirjailijat eivät kuitenkaan ole järjestäytyneet liittoon. Kirjailijan on Suomessa erittäin vaikeaa elättää itsensä pelkällä kirjallisella työllä. Useimmilla kirjailijoilla onkin jokin toinen työ kirjailijan työn ohessa. Suomen tietokirjailijat ry:ssä on yli 3 100 jäsentä.

Sarjakuvantekijät ry:hyn kuuluu noin 150 sarjakuvantekijää, jotka ovat koko- tai osa-aikaisia sarjakuvapiirtäjiä, -käsikirjoittajia, -tekstaajia tai -kääntäjiä. Sarjakuvia tekemällä saa maassamme toimeentulonsa vain muutama ammattilainen. Toimeentulon lähteenä on usein jokin muu työ, esimerkiksi kuvitustyöt, graafinen suunnittelu tai taittotyöt.

Kustannusala työllistää kustantamoiden lisäksi myös välillisesti esimerkiksi kirjapainoissa, logistiikkayhtiöissä, kirjakaupoissa ja kirjastoissa.

Lähinimikkeet

filosofian maisteri
kaunokirjallisuuden kääntäjä
suomentaja
tietokirjallisuuden kääntäjä

 

Kirjallisuuden kääntäjä