Taidemaalari

Johdanto

Taidemaalarit ovat kuvataiteilijoita, joiden ilmaisussa maalaukselliset keinot ovat ensisijaisia. Työssä tarvitaan taiteellista ja visuaalista lahjakkuutta sekä ilmaisunhalua ja käden taitoja. Taidemaalarit työskentelevät vapaina taiteilijoina. Taiteellisen työn ohella taidemaalarit tekevät usein opetus- tai kuvitustöitä toimeentulonsa tukemiseksi.

Työtehtävät

Taidemaalareiksi kutsutaan kuvataiteilijoita, joiden kuvallisessa ilmaisussa maalaukselliset keinot ovat ensisijaisia. Pitkällisen ja vaativan työskentelyn myötä taiteilijalle syntyvät hänelle keskeiset aiheet ja teemat ja persoonallinen ilmaisutapa, joka ilmenee taiteilijan käyttämässä kuva- ja muotokielessä, sommittelussa, väreissä, siveltimen jäljessä, värikerrosten paksuudessa jne.

Taidemaalarin käyttämät tekotavat ja materiaalit vaihtelevat suuresti. Käytetyimpiä maaliaineita ovat öljy-, akryyli-, akvarelli-, tempera-, guassi- ja pastellivärit sekä erilaiset liidut. Taidemaalari maalaa pohjustetulle kankaalle tai muulle pohjalle esimerkiksi siveltimillä, väriliiduilla, ruiskumaalaustekniikalla tai vaikkapa käsin.

Usein luonnostellaan hiilellä tai ohennetulla väriaineella, toiset tekevät työn suoraan pohjalle. Taidemaalarit kokeilevat ja käyttävät myös uusia materiaaleja ja tekniikoita sekä eri taidemuotojen yhdistelmiä.

Taidemaalarin tyypillinen työympäristö on ateljeetila. Usein taiteilijat perustavat yhteisiä työhuoneita ja tekevät yhteisen vuokrasopimuksen kustannussyistäkin sekä jakavat tilat tarpeen mukaan. Kaupungeissa käytössä on myös vanhoja teollisuustiloja, maaseudulla taas tyhjilleen jääneitä koulurakennuksia.

Työhuoneen tarpeellisia ominaisuuksia ovat muun muassa pohjoisvalo tai luonnonvaloputki, vesijohto ja viemäröinti, riittävä korkeus ja säilytystila sekä tasainen lämpötila ja kosteus teosten säilymisen kannalta.

Myös työsuojelu on taidemaalarin työssä tärkeää, esimerkiksi maalausmateriaaleihin liittyviltä terveydellisiltä haitoilta tulee suojautua. Ateljeessa tulee olla asianmukainen ilmastointi sekä palo- ja sähköturvallisuus kunnossa.

 

 

 

Työpaikat

Taidemaalarit työskentelevät vapaina taiteilijoina. Osalla taidemaalareista on jokin toinen ammatti toimeentulon lähteenä. Myös ne, joilla toista ammattia ei ole, tekevät usein taiteellisen työn ohella jotain muuta työtä.

Sivutöistä enin osa on opetustyötä, sen jälkeen kuvitustyötä. Opetustyötä taidemaalari voi saada esimerkiksi työväenopistoista ja kansanopistoista sekä eriasteisista taideoppilaitoksista. Kuvitustöitä tehdään lehdille ja muihin painotuotteisiin, joskus myös televisioon.

 

Työn vaatimukset

Kuvataiteilijalta vaaditaan taiteellista ja visuaalista lahjakkuutta sekä kädentaitoja. Keskeinen edellytys taiteilijana toimimiselle on ilmaisun halu.

Kuvataiteilijan ammattiin tullaan nykyisin pääasiassa taidekoulujen kautta ja sieltä saatujen taiteen käytännöllisten ja teoreettisten tietojen hallinnasta on hyötyä taiteilijan työssä.

Taiteilijan on hyvä tietää mitä hänen alallaan tapahtuu niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Kuvataiteilijan työhön on perinteisesti kuulunut luomisen vapaus, mutta ympäröivä yhteiskunta saattaa usein korostaa taloudellista tulosvastuuta. Itse työn on palkittava tekijänsä, sillä alkuvaikeudet saattavat kestää vuosia ja tunnustus tulla hitaasti.

Taiteilijana menestymisessä on kysymys taiteen laadusta, ei rahasta eikä julkisuudesta.

 

Koulutus

Kuvataideakatemiassa voi opiskella maalaustaidetta. Alempi korkeakoulututkinto on kuvataiteen kandidaatti, ylempi kuvataiteen maisteri.

Kuvataiteen opetusta järjestetään myös Aalto-yliopiston taideteollisessa korkeakoulussa, jossa voi valmistua taiteen kandidaatiksi tai maisteriksi.

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa tutkinnon kuvataiteilija (AMK).

Kuvataiteita voi opiskella myös muissa taidekouluissa ja kansanopistoissa ympäri maata.

Koulutuksen arvostus on Suomessa kaikilla aloilla suuri, joten taidekouluja käymättömän voi olla vaikea luoda uraa taiteilijana. Kuvataiteilijan ammattiin tullaankin nykyisin pääasiassa taidekoulujen kautta. Taiteilijakunnassa on silti aina ollut itseoppineita.


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Taidemaalarin toimeentulo koostuu yleensä monesta osasta, koska taiteellinen työ yksinään ei useinkaan riitä takaamaan riittävää toimeentuloa. Tulot ovat usein yhdistelmä oman taiteen myyntiä, apurahoja ja palkkatyötä. Vuosituloissa voi esiintyä runsasta vaihtelua.

 

Työmarkkinatiedot
Kuvataideala

Suomen Taiteilijaseura edustaa suurta osaa suomalaisista kuvataiteilijoista. Jäsenjärjestöjen kautta seuraan kuuluu yli 3 000 suomalaista ammattikuvataiteilijaa (v. 2017). Jäsenjärjestöt ovat Muu ry, Suomen Kuvanveistäjäliitto, Suomen Kuvataidejärjestöjen liitto, Suomen Taidegraafikot, Taidemaalariliitto ja Valokuvataiteilijoiden liitto.

Kuvataiteilijat työskentelevät taiteellisessa työssään vapaina taiteilijoina tai freelanceina. Varsinaisia valmiita työpaikkoja ei kuvataiteilijoille juuri ole. Osa kuvataiteilijoista toimii myös yrittäjinä esimerkiksi omissa gallerioissaan.

Kuvataiteilijoiden tärkeimmät toimeentulon lähteet ovat omasta taiteellisesta työstä saadut myyntitulot, taiteenalan tuntemusta vaativa palkkatyö sekä apurahat. Useimmilla kuvataiteilijoilla on toimeentulon tukena jokin toinen työ, joka voi olla myös muuta kuin taiteellista työtä.

Työttömyyttä esiintyy paljon. Kuvataiteilijoiden kohdalla työttömyyden määrittelyä hankaloittaa se, että taiteellinen työ voi olla täysipäiväistä, vaikkei se tuottaisikaan toimeentuloa. Kuvataiteilijoita on koulutettu paljon eri oppilaitoksissa, mikä on johtanut siihen, että ennestäänkin pienille taidemarkkinoille on tullut yhä enemmän uusia tekijöitä. Kuvataiteilijan ammattiin tullaan useimmiten taidekoulujen kautta.

Kuvataidealan ammattilaisia työskentelee myös esimerkiksi opetuksen, tutkimuksen, taidearvostelun, kuratoinnin, välitystoiminnan, julkaisutoiminnan, taidekonservoinnin, taidehallinnon ja myynnin tehtävissä. Alalla on kuitenkin varsin vähän vakinaisia työpaikkoja, ja vaihtuvuus niissä on pientä.

Lähinimikkeet

kuvataiteen maisteri
kuvataiteen kandidaatti
kuvataiteen tohtori
kuvataiteilija
maalari
taiteen maisteri
taiteen tohtori
taiteilija