Tekstiilisuunnittelija ja -taiteilija

Johdanto

Tekstiilisuunnittelija työskentelee taiteilijana, taidekäsityöläisenä tai teollisesti valmistettujen tekstiilien suunnittelijana. Hän luo ja valmistaa yksilöllisiä taidetekstiilejä tai suunnittelee kudottuja ja neulottuja tuotteita tai painokankaita vaatetus- ja sisustustekstiileiksi. Ammatissa vaaditaan visuaalista näkemystä, luovuutta ja kädentaitoja.

Työtehtävät

Teolliseen suunnitteluun painottunut tekstiilitaiteilija tai -suunnittelija työskentelee alan teollisuuden palveluksessa. Tehtäviin kuuluu suunnitella kudottuja ja neulottuja tuotteita tai painokankaita vaatetus- ja sisustustekstiileiksi.

Suunnittelu voi kohdistua myös muiden tuotteiden pintoihin, joita ovat esimerkiksi lahjapaperit, kaakelit, lattiapinnat ja -pinnoitteet, lautasliinat ja tapettimallit.

Taidekäsityöläisenä toimiva tekstiilitaiteilija tai -suunnittelija suunnittelee ja valmistaa piensarjoina yksilöllisiä ja korkeatasoisia taidekäsityötuotteita. Tuotteita myyvät muun muassa erilaiset museot, käsityöläiskaupat ja matkamuistomyymälät. Kirkkotekstiilien suunnittelu ja valmistus on yksi toimialan tärkeä tehtäväalue.

Tekstiilitaideteoksia tekevä taiteilija osallistuu taiteellaan niin kansallisiin kuin kansainvälisiinkin näyttelyihin ja pitää säännöllisesti omia näyttelyitä. Tekstiilitaiteen kenttään kuuluu myös julkisen tilan tekstiilitaide.

Kaupan alalla tekstiilisuunnittelijoita ja -taiteilijoita työskentelee sisäänostajina ja mallistokoordinoijina. Viestintään erikoistuneet toimivat toimittajina, arvostelijoina tai kuvausjärjestäjinä eri medioissa.

Opetustyötä tehdään esimerkiksi toisen asteen oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa ja Aalto-yliopiston taideteollisessa korkeakoulussa ja Lapin yliopistossa. Korkeakouluopetuksessa keskitytään käytännön opintojen lisäksi myös alan tutkimukseen sekä tuotekehitykseen.

Suunnittelutyö tapahtuu toimistomaisessa tai ateljeeympäristössä. Tekstiilien suunnittelussa voidaan hyödyntää tietotekniikkaa. Teollisuuden palveluksessa työ on tyypillisesti päivätyötä, käsityöläisillä ja taiteilijoilla työajat ovat vaihtelevat ja joustavat.

 

Työpaikat

Suurin osa työskentelee itsenäisinä yrittäjinä tai ammatinharjoittajina, osa teollisuuden palveluksessa joko työsuhteessa tai freelancena. Myös opetusala ja kaupan ala työllistävät.

 

Työn vaatimukset

Visuaalinen taju on ammatin perusvaatimus, mikä tarkoittaa muodon ja värin ja niiden suhteiden hyvää hahmotuskykyä.

Ammatti edellyttää luovuutta ja suunnitteluosaamista. Kädentaidot ovat tarpeen.

Yhteistyökyky ja oma-aloitteisuus ovat tarpeen.

Teollisessa suunnittelussa tarvitaan kaupallista näkemystä, innovatiivisuutta ja ennakointia sekä teollisten tuotantomenetelmien tuntemusta.

Taiteilijan työssä vaaditaan kädentaitojen ja materiaalien tuntemuksen ohella taiteellista näkemystä ja ilmaisunhalua.

Itsensä työllistävillä käsityöläisillä, taiteilijoilla ja freelance-suunnittelijoilla tulee olla yrittäjyyteen liittyvää osaamista.

Tietotekniikan hallinta on tarpeen.

 

Koulutus

Aalto-yliopiston taideteollisessa korkeakoulussa voi opiskella tekstiilitaidetta. Alempi korkeakoulututkinto on taiteen kandidaatti, ylempi taiteen maisteri.

Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunnassa voi opiskella tekstiili- ja vaatetusalaa. Alempi korkeakoulututkinto on taiteen kandidaatti, ylempi taiteen maisteri.

Ammattikorkeakoulussa voi suorittaa kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinnon artenomi (AMK) tai muotoilija (AMK).

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Kuukausipalkkaisia tekstiilisuunnittelijoita on alalla vähän ja heidän palkkansa vaihtelee suuresti. Freelance-palkkiot sovitaan teollisuudessa projektikohtaisesti.

Taidekäsityöläisten tulot vaihtelevat paljolti oman markkinointiosaamisen mukaan.

Opetustyössä palkkaus vaihtelee työehtosopimusten kelpoisuusehtojen täyttymisen mukaan.

 

Työmarkkinatiedot
Muotoiluala

Muotoilualalla työskentelee yhteensä noin 19 600 henkilöä. Muotoiluintensiivisessä teollisuudessa työskentelee noin 17 000, ja muotoilutoimistot eli muotoilun palveluyritykset työllistävät graafisessa muotoilussa, sisustussuunnittelussa ja teollisessa muotoilussa noin 1 800 henkilöä (v. 2017). Muotoilu työllistää myös yritysmuotoisessa taiteellisessa toiminnassa.

Työpaikkoja on esimerkiksi muotoilu-, sisustusarkkitehti-, insinööri- ja konsulttitoimistoissa sekä teollisuuden ja kaupan alan yrityksissä. Graafinen suunnittelu työllistää suunnittelutoimistoissa, viestintätoimistoissa, mainostoimistoissa, painotaloissa ja median palveluksessa. Työpaikat sijaitsevat pääosin Etelä-Suomessa, erityisesti Helsingissä.

Yrittäjyys on muotoilualla yleistä. Muotoilijoita, suunnittelijoita ja konsultteja toimii paljon yrittäjinä, jotka tekevät muotoilua tai suunnittelua alihankintana muun muassa teknologiateollisuuden ja palvelualojen yrityksille. Tyypillisesti oman yritystoiminnan tai konsulttityön lisäksi tehdään alan opetustyötä. Suuri osa alan yrityksistä on pieniä.

Muotoilualalla esiintyy paljon työttömyyttä. Työllisyystilannetta heikentää se, että alalle on koulutettu enemmän kuin työmarkkinat vetävät, eikä kaikille riitä alan töitä. Työllistymiseen vaikuttaa oma koulutus, työkokemus ja ansioituminen alalla. Nimekkäiden muotoilijoiden ja suunnittelijoiden työllistyminen eroaa suuresti vastavalmistuneiden työllistymisestä, joka on usein heikkoa.

Työllisyys on heikentynyt viime vuosina johtuen muotoiluintensiivisen teollisuuden supistuksista. Suhteellisesti eniten työllisyys on heikentynyt huonekalujen, nahkatuotteiden ja kultasepän tuotteiden valmistuksessa. Sen sijaan muotoilualan palveluyrityksissä ja taiteellisessa yritystoiminnassa työllisyys on jonkin verran parantunut.

Talouden suhdanteiden vaihtelut vaikuttavat herkästi muotoilualan yritysten palveluiden kysyntään kotitalouksien ja asiakasyritysten sekä kuntien ja valtion organisaatioiden tekemien muotoiluun liittyvien hankintojen kautta. Kysynnän ja toimeksiantojen vähentyessä työn tarve vähenee ja työllisyys heikkenee.

Lähinimikkeet

muotoilija
artenomi
taiteen kandidaatti
taiteen maisteri
tekstiilitaiteilija
tekstiilisuunnittelija
taiteilija
taidekäsityöläinen
käsityöläinen