Kumituotevalmistaja

Johdanto

Kumituotevalmistajat työskentelevät kumiteollisuuden tuotantolaitoksissa valmistaen esimerkiksi renkaita tai erilaisia teknisiä osia. Tehtäviin kuuluu tuotteiden valmistamista automatisoitujen prosessien avulla tai käsityönä. Työnkuvaan kuuluu myös esimerkiksi huoltotehtäviä ja laadunvalvontaa. Ammatissa tarvitaan teknistä osaamista, huolellisuutta, pitkäjännitteisyyttä, itsenäistä työskentelyotetta sekä yhteistyötaitoja.

Työtehtävät

Kumituotevalmistajat työskentelevät kumiteollisuuden tuotantolaitoksissa. Alan yritykset valmistavat mm. renkaita ajoneuvoihin, letkuja, tiivisteitä, tulppia ja monia muita tuotteita eri toimialojen teollisuuden sekä kuluttajien tarpeisiin.

Kumituotevalmistajan valmistustehtäviin kuuluu tuotannossa käytettävien koneiden ja laitteiden käyttöä. Alan tuotanto on pitkälle automatisoitua, joten tehtäviin kuuluu tavallisesti koneiden ohjelmointia, säätämistä ja valvontaa. Kumituotteita valmistetaan ja jälkikäsitellään eri menetelmillä.

Tuotteiden valmistuksessa tarvitaan myös kädentaitoja, esimerkiksi muottien asennuksessa. Kumituotevalmistajien tehtäviin voi kuulua myös kumilla pinnoittamista, joka kohdistuu esimerkiksi erilaisiin rakenteisiin, kumisekoitusten valmistamista, raakavalmisteiden tekoa sekä laadunvalvontaa, jolloin testataan kumituotteita tai niiden raaka-aineita.

Työnkuvaan kuuluu valmistuksen, viimeistelyn ja laadunvalvonnan työtehtävien lisäksi myös kunnossapitoa, jolloin huolletaan koneita ja laitteita sekä tehdään tarvittaessa niiden pienimuotoisia korjauksia. Tehtäviin voi kuulua myös avustamista tuotekehityksessä.

Työympäristönä ovat tavallisesti tuotantotilat, mutta kyseeseen voi tulla myös laitoksen valvomo tai laboratorio. Työyhteisössä työskentelee tyypillisesti muita kumituotevalmistajia, alan insinöörejä, laborantteja ja huoltohenkilökuntaa.

Työvälineinä käytetään tuotantolaitoksen koneita ja laitteita sekä käsityökaluja ja testausvälineitä. Työ on usein vuorotyötä.

Työpaikat

Kumiteollisuuden yritykset.

 

 

Työn vaatimukset

Kumituotevalmistajan on tunnettava tuotantoprosessi, hallittava alan valmistusmenetelmät sekä tunnettava raaka-aineet.

Työ edellyttää teknistä osaamista. Automatisoidussa tuotannossa korostuvat prosessien tuntemus ja tarkkaavaisuus, käsityövaltaisessa puolestaan kädentaidot.

Kunnossapitotehtävät edellyttävät huolto- ja korjausosaamista.

Laadunvalvonnassa on hallittava eri testausmenetelmät.

Ammatti edellyttää huolellisuutta ja pitkäjännitteisyyttä sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja yhteistyötaitoja.

Työssä on huomioitava yrityksen laatuvaatimukset ja työturvallisuus.

Alan tuotantotekniikoiden ja tuotteiden kehitys edellyttää uuden oppimista.

Koulutus

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa muovi- ja kumitekniikan perustutkinnon. Kumitekniikkaan suuntautuen tutkintonimike on kumituotevalmistaja.

Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella ja aikuiskoulutuksessa näyttötutkintona.

Näyttötutkintona voidaan suorittaa ammattitaidon ja työkokemuksen kerryttyä myös kumialan ammattitutkinto.


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Kumiteollisuus ry:n jäsenyrityksissä palkkaus pohjautuu Kumiteollisuuden työehtosopimukseen. Työkohtainen tuntipalkka (tai kuukausipalkka) perustuu palkkaluokkaan, joka määräytyy töiden vaativuuden mukaan. Palkan päälle tulevat mahdolliset lisät.

Mikäli työn laatu sen sallii, ja se on teknillisesti mahdollista, työt voidaan järjestää myös urakkatyöksi, jolloin käytössä on urakkahinnoittelu.

Työmarkkinatiedot
Kemianteollisuus

Kemianteollisuus työllistää suoraan noin 34 000 henkilöä (v. 2016). Eniten työllistävät muovituotteiden, peruskemikaalien ja lääkkeiden valmistus. Henkilöstömäärä on pysytellyt vakaana viime vuosina. Suomalainen kemianteollisuus työllistää myös ulkomailla.

Kemianteollisuuden yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Uutta henkilöstöä tarvitaan toimihenkilö- ja työntekijätehtäviin varsinkin eläkkeelle jäämisistä johtuen. Ala työllistää enimmäkseen vain toisen asteen ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulu- tai korkeakoulututkinnon suorittaneita.

Kemianteollisuudessa tarvitaan mm. moniosaamista, uusien teknologioiden hallintaa, raaka-aineosaamista, laatuosaamista, vahvaa luonnontieteellistä ja teknologista osaamista sekä asiakasosaamista, liiketaloudellista osaamista, kestävän kehityksen osaamista, vieraiden kulttuurien tuntemusta, kielitaitoa ja tietojärjestelmien käyttötaitoa.

Lähinimikkeet

kemiantekniikan prosessinhoitaja
kumityöntekijä
prosessinhoitaja