Laulaja, taidemusiikki

Johdanto

Taidemusiikin laulajat esiintyvät solisteina tai laulavat kuorossa. Vakituisia paikkoja on mm. oopperan kuorossa. Taidelaulajalta vaaditaan erinomaisen musiikillisen lahjakkuuden lisäksi kielitaitoa ja ahkeraa harjoittelua. Oopperalaulaja tarvitsee työssään myös näyttelijän kykyjä.

Työtehtävät

Taidemusiikin laulajat toimivat vaativissa solistin tai kuorolaulajan tehtävissä. He laulavat osia oopperoista ja opereteista sekä esittävät konsertti-, kirkko- ja kuorolauluja.

Naislaulajat jaetaan äänen mukaan sopraanoihin, mezzosopraanoihin ja alttoihin, miehet tenoreihin, baritoneihin ja bassoihin. Taidemusiikin laulaja voi olla erikoistunut johonkin taidemusiikin lajiin, esimerkiksi liediin.

Taidemusiikin laulajan työstä suuri osa on harjoittelua. Harjoittelu tapahtuu sekä yksin että opettajan, muiden laulajien ja säestäjän kanssa. Esityksissä ja konserteissa taidemusiikin laulajat esiintyvät yksin tai yhdessä muiden laulajien sekä orkesterin tai säestäjien kanssa tilaisuudesta riippuen.

Oopperalaulajan on laulamisen lisäksi osattava esittää roolinsa, mikä vaatii näyttelijän kykyjä ja tanssitaitojakin. Musiikkiteatterissa työ vastaa pitkälti tavanomaista teatterityötä.

Laulajan ammatti on hyvin sosiaalinen, sillä yhteistyötä tehdään mm. muiden laulajien, muusikoiden, kuoron- ja orkesterinjohtajien sekä ääni- ja valomiesten kanssa.

Varsinainen esiintyminen tapahtuu oopperassa, konserttisaleissa, kirkoissa, gaaloissa jne. riippuen tilaisuudesta. Harjoitukset pidetään niihin soveltuvissa paikoissa. Työhön voi kuulua myös äänityksiä studioilla ja osallistumisia esimerkiksi televisio-ohjelmiin.

Työtä tehdään usein myös iltaisin ja viikonloppuisin, jolloin konsertit pidetään. Työhön kuuluu paljon matkustelua.

 

Työpaikat

Vakituisia kuorolaulajan paikkoja on mm. oopperan kuorossa.

Laulajat työskentelevät usein myös laulun tai musiikin opettajina.

 

Työn vaatimukset

Taidelaulajalta vaaditaan erinomaisen musiikillisen lahjakkuuden lisäksi ahkeraa opiskelua ja harjoittelua.

Taidemusiikin laulajalta odotetaan usein myös rohkeaa, teatraalista, musiikin virtoja kuvaavaa esiintymiskykyä.

Alalle pyrkivän tulee olla pitkäjännitteinen, sillä oman tyylin löytäminen ja harjoittelu vaatii paljon työtä ja aikaa.

Oopperalaulaja tarvitsee työssään myös näyttelijän kykyjä ja tanssitaitoja, jotka usein on erikseen opeteltava.

Teatraalisissa tehtävissä esiintyvältä laulajalta edellytetään myös hyvää fyysistä kuntoa.

Taidemusiikkia esitetään usein vierailla kielillä, joten kielitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen ovat olennainen osa monen laulajan työtä.

Yhteistyökyky on tärkeää mm. säestäjän kanssa työskenneltäessä.

Laulajan on kestettävä ajoittaiset epäonnistumiset ja kritiikki.

Terveydestä huolehtiminen on tärkeää, sillä esiintymisen voi joutua peruuttamaan jopa flunssan takia.

 

Koulutus

Taidemusiikin laulajaksi aikova tarvitsee koulutusta, pelkkä innostus ja musikaalinen lahjakkuus eivät riitä.

Sibelius-Akatemiassa voi opiskella laulua. Ylempi korkeakoulututkinto on musiikin maisteri. Alempi korkeakoulututkinto on musiikin kandidaatti.

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinnon. Tutkintonimike on muusikko (AMK) tai musiikkipedagogi (AMK).

Monet opiskelevat ulkomailla tai käyvät hakemassa sieltä kotimaisia opintoja täydentäviä oppeja. Myös yksityisten laulutuntien ottaminen on tavallista.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Oopperan kuorossa työskentelevät laulajat ovat kuukausipalkkaisia.

Monet taidelaulajat saavat esiintymisestään kertakorvauksen, jonka suuruus määräytyy pitkälti esiintyjän nimekkyyden mukaan.

Taidelaulukilpailun voitosta tai hyvästä sijoittumisesta maksetaan usein palkkioita. Taidelaulajat voivat hakea myös erilaisia stipendejä ja apurahoja.

 

 

Työmarkkinatiedot
Musiikkiala

Musiikkialan arvioidaan työllistävän Suomessa noin 30 000 henkilöä koko- tai osa-aikaisesti tai satunnaisesti. He ovat musiikin tekijöitä ja esittäjiä, tuotannon tehtävissä toimivia sekä koulutuksen, järjestöjen ja hallinnon työntekijöitä. Musiikkialalla ei ole paljon vakinaisia työpaikkoja paitsi esimerkiksi levy-yhtiöissä, studioissa, tapahtumajärjestäjillä, oppilaitoksissa, järjestöissä ja taidehallinnossa. Alan työt ovat enimmäkseen keikkatöitä.

Ammattimaisia muusikkoja on maassamme arviolta noin 5 000. Suomen Muusikkojen Liittoon kuuluu noin 3 300 jäsentä, joista noin kolmasosa on orkesterimuusikkoja ja kaksi kolmasosaa freelancereina työskenteleviä muusikkoja, jotka soittavat erilaisissa kokoonpanoissa tanssiorkestereista rockbändeihin. Kaikki muusikot eivät ole päätoimisia musiikin ammattilaisia, sillä joukossa on myös sivutoimisia ja harrastajia.

Musiikkiala työllistää myös esimerkiksi tuottajia, säveltäjiä, sanoittajia, sovittajia, musiikin kustantajia ja opettajia sekä äänittäjiä ja äänitarkkailijoita. Soitinrakentajat puolestaan valmistavat soittimia käsityönä sekä huoltavat ja korjaavat niitä. Lisäksi on soittimien virittämiseen erikoistuneita ammattilaisia kuten pianonvirittäjiä.

Muusikoilla on usein jokin toinen työ muusikontyönsä ohessa. Arviolta noin puolet Suomen Muusikkojen Liiton freelance-pohjalta työskentelevistä jäsenistä tekee jotain muuta työtä toimeentulonsa turvaamiseksi, esimerkiksi musiikkiin liittyvää opetustyötä. Myös toimiin tai virkoihin palkatuista orkesterimuusikoista osa tekee opetustyötä. Myös musiikin tekijät sekä tapahtumien järjestämiseen osallistuvat voivat olla sivutoimisia.

Alalla esiintyy työttömyyttä sekä töiden riittämättömyyttä ja epätasaisuutta. Muusikoiden työllisyystilanne vaihtelee suosion ja keikkamyynnin mukaan, mutta työllisyystilannetta ei voi päätellä suoraan keikkojen lukumäärästä, sillä ammattiin kuuluvat myös harjoitukset, musiikin tekeminen ja levyttäminen. Työllisyyteen vaikuttavat jonkin verran myös yleinen taloudellinen tilanne, kuluttajakäyttäytyminen ja julkisen rahoituksen saatavuus.

Musiikkialan oppilaitoksista on valmistunut alalle enemmän kuin työpaikkoja ja työtilaisuuksia on tarjolla. Suomen musiikkimarkkinat ovat suhteellisen pienet, eikä maksavaa yleisöä riitä tapahtumiin ja asiakkaita levykauppoihin niin paljon, että kaikki halukkaat saisivat toimeentulonsa pelkästään musiikista. Musiikkiala houkuttelee silti yhä uusia tulijoita.

Lisäaineistot

 

 

Lähinimikkeet

kuorolaulaja
musiikin maisteri
muusikko
oopperalaulaja
operettilaulaja
solisti