Pukija

Johdanto

Pukijat työskentelevät teattereissa. He avustavat näyttelijöitä vaatteiden vaihdoissa, tarkistavat esiintymisasujen kunnon ja huolehtivat niiden toimittamisesta huoltoon. Tilanteet vaihtelevat nopeasti eivätkä ikävätkään yllätykset saa hermostuttaa. Työssä vaaditaan ystävällistä otetta, nopeutta ja näppäryyttä.

Työtehtävät

Pukijat avustavat esityksen aikana näyttelijöitä vaatteiden vaihdossa. Heidän tehtäviinsä kuuluu myös tarkistaa esiintymisasujen kunto ennen näytöksiä sekä huolehtia siitä, että korjauksen, ompelun tai pesun tarpeessa oleva vaatekappale toimitetaan asianmukaiseen huoltoon.

Pukija on paikalla pari tuntia ennen näytelmän alkamista varmistaakseen esiintymisasujen kunnon ja lajitellakseen ne vaihdon kiireellisyyden mukaan joko eräänlaiseen pikavaihtoripustimeen tai näyttelijän pukuhuoneeseen.

Pukija hoitaa ajoittain myös joitain näyttämösomistukseen liittyviä tehtäviä sekä osallistuu valmistaviin harjoituksiin ja pääharjoituksiin eli kenraaleihin sekä mahdollisiin valokuvausnäytäntöihin, jotta pukeminen varsinaisessa näytöksessä sujuisi ongelmitta.

Hätätilanteessa, esimerkiksi puvun revetessä, pukijan on nopeasti kyettävä korjaamaan vaate käyttökuntoon. Joissain teattereissa pukijan tehtäviin kuuluvat myös vaatehuoltotehtävät.

Ammattiosaaminen näkyy siten, että pystyy hoitamaan työn näytännön aikana niin, ettei häiritse näyttelijöiden keskittymistä.

Työajat vaihtelevat riippuen teatterin näytöksien määrästä. Työ on suurempien teatterien osalta iltanäytös- ja viikonloppukeskeistä, vaikka erilaisia päivänäytäntöjäkin on usein.

 

Työpaikat

Pukijat työskentelevät teattereissa.

 

Työn vaatimukset

Työssä vaaditaan nopeutta ja näppäryyttä sekä ystävällistä otetta, sillä tilanteet vaihtelevat nopeasti eivätkä ikävätkään yllätykset saa hermostuttaa.

Pukijan ammatissa keskeistä on tunnollisuus, sillä näytännöt alkavat säännöllisesti.

Ompelutaito on tarpeen.

Pukijan työstä tulee usein melkoisesti pölyä vaikka ilmastointia onkin uudenaikaisissa teatteritiloissa parannettu.

 

Koulutus

Varsinaista koulutusta ammattiin ei ole. Ammattiin soveltuu esimerkiksi tekstiili- ja vaatetusalan koulutus.

 

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Työstä maksetaan kuukausipalkkaa, joka määräytyy yleensä sopimuksen mukaan ja johon vaikuttaa yleensä ammatinharjoittajan henkilökohtainen osaaminen.

 

 

 

 

Työmarkkinatiedot
Teatteri- ja tanssiala

Teatteriala työllistää ammattimaisen teatterin, tanssin ja sirkuksen kentällä yhteensä noin 3 500 henkilötyövuoden edestä. Vakinaisen henkilöstön osuus on noin 2 500 ja tilapäisten osa-aikaisten ja vierailijoiden noin 1 000.

Työnantajia ovat 46 puhe- ja 11 tanssiteatteria, jotka kuuluvat valtionosuuslainsäädännön piiriin, sekä Suomen Kansallisteatteri ja Suomen Kansallisooppera (Teatterin tiedotuskeskuksen TINFO Teatteritilastot 2015).

Teatterit työllistävät henkilöstöä eri tehtäväalueilla, joiden osuus vaihtelee teatterikohtaisesti. Yhteensä näissä ammattimaisissa teattereissa taiteellisen henkilöstön osuus henkilötyövuosista on lähes puolet ja teknisen henkilöstön osuus reilu kolmannes. Henkilöstöä työskentelee myös hallintotehtävissä ja teatterien johdossa.

Teatterialan eri oppilaitoksista valmistuu vuosittain enemmän uusia teatterintekijöitä kuin ala pystyy työllistämään. Etenkin pysyvä työllistyminen on vaikeutunut merkittävästi. Teattereihin työllistytään yhä enemmän vierailijatehtävissä freelance-pohjalta. Tämä tarkoittaa käytännössä usein myös pätkätöitä, joiden lomassa on apurahatyöskentelyä tai työttömyyttä.

Näyttelijät työskentelevät useammin freelanceina kuin vakinaisissa työsuhteissa. Freelanceina työskentelevillä työn määrä vaihtelee eri aikoina. Näyttelijöiden työttömyys on useimmiten vajaatyöllisyyttä.

Tanssitaiteilijoilla ei juuri ole vakinaisia työsuhteita, sillä lähes kaikki työskentelevät freelanceina. He tekevät tyypillisesti myös koreografin ja tanssinopettajan työtä yhtäaikaisesti tai peräkkäisissä työsuhteissa tanssijan työn kanssa. Tanssijoilla esiintyy työttömyyttä, mutta tanssinopettajilla ei juurikaan.

Teatterialan teknisissä ja toimihenkilötehtävissä työllisyys on ollut suhteellisen vakaata, suuntauksena on kuitenkin siirtyminen vakinaisista määräaikaisiin ja pätkätöihin. Teatteri-ilmaisun ohjaajat työllistyvät useimmiten soveltavan teatterin alueelle. Teatterialalla toimii myös ammatinharjoittajia ja produktiokohtaisia työryhmiä.

Valtion ja kuntien määrärahat vaikuttavat teattereiden toiminta- ja työllistämisedellytyksiin niiden myöntämien avustusten ja apurahojen kautta.

Lähinimikkeet

pukuompelija