Kirjastovirkailija

Johdanto

Kirjastovirkailijan työ on asiakaspalvelua. Tehtäviin kuuluu huolehtia lainauksesta, palautusten vastaanotosta, neuvonnasta ja hyllyjärjestyksen ylläpidosta sekä opastaa asiakaspäätteen ja palautusautomaatin käytössä. Asiakaspalvelutaitojen lisäksi työssä tarvitaan oma-aloitteisuutta ja yhteistyötaitoja.

Työtehtävät

Kirjastovirkailijan työ kirjastossa on monipuolista asiakaspalvelutyötä. Keskeisiä tehtäviä ovat aineistojen kuten kirjojen, DVD-, Blu-ray- ja CD-levyjen lainaus ja palautusten vastaanotto sekä asiakkaiden neuvonta ja opastus. Tehtäviin kuuluu myös hyllytys.

Kirjastovirkailija osallistuu aineiston hankintaan huolehtimalla tilausten tekemisestä ja tilatun aineiston tarkistuksesta. Hänelle kuuluvat myös kokoelmaan liittämiseen, luetteloon merkitsemiseen sekä kirjastomateriaalin poistoihin ja siirtoihin liittyvät tehtävät.

Luettelointityössä kirjastovirkailija kuvaa tietomateriaalin nimikkeellä, kustantajatiedoilla, sivumäärällä ja julkaisuajankohdalla. Niiden perusteella aineisto voidaan myöhemmin löytää tiedostosta.

Työtä tehdään kirjaston asiakaspalvelupisteessä sekä hyllystöillä. Työssä käytetään apuna tietotekniikkaa, puhelinta, tietojärjestelmiä ja tietokantoja. Työssä ollaan päivittäin tekemisissä asiakkaiden kanssa. Työajat vaihtelevat kirjaston aukioloaikojen mukaan.

 

Työpaikat

Kirjastovirkailijoita työskentelee kunnallisissa, tieteellisissä ja erikoiskirjastoissa sekä yrityksissä ja tutkimuslaitoksissa.

 

Työn vaatimukset

Kirjastovirkailijan työssä tarvitaan asiakaspalvelu-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Ammatissa tarvitaan oma-aloitteisuutta.

Huolellisuus ja järjestelmällisyys ovat tarpeellisia ominaisuuksia.

Työssä tarvitaan tiedonhakutaitoja.

Tietotekniikan käyttötaidot ovat tarpeen.

Kansainvälistymisen myötä kielitaitoa tarvitaan yhä enemmän.

 

Koulutus

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa liiketalouden perustutkinnon merkonomi tieto- ja kirjastopalveluihin suuntautuen.

Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella ja näyttötutkintona.

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon tradenomi (AMK) kirjasto- ja tietopalveluun suuntautuen.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Palkkaus perustuu työehtosopimukseen, joka määräytyy työnantajasektorin mukaan.

Kunnallisissa kirjastoissa palkkaus perustuu Kunnalliseen yleiseen virka- ja työehtosopimukseen.

 

 

Työmarkkinatiedot
Kirjasto- ja tietopalveluala

Yleisissä kirjastoissa työskenteli vuonna 2015 yhteensä noin 4 500 henkilöä, joista kirjastoammatillisia oli noin 3 500. Heistä noin 1 700 oli suorittanut korkeakoulututkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon, esimerkiksi kirjastonhoitajat, informaatikot ja tietopalveluasiantuntijat.

Tieteellisissä kirjastoissa työskenteli yhteensä noin 1 500 henkilöä. Kirjastoammatillista henkilökuntaa oli noin 1 100, joista ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita oli noin 600 (v. 2015).

Kuntien kirjastot työllistävät suurimman osan alan korkeakoulutetuista työntekijöistä. He työskentelevät esimerkiksi kirjastonhoitajina, informaatikkoina, osastonhoitajina, kirjastonjohtajina ja erikoiskirjastonhoitajina. Yliopistojen kirjastot ovat toiseksi suurin työllistäjä, sitten valtion virasto-, oppilaitos- ja tutkimuskirjastot sekä yritys- ja muut erikoiskirjastot.

Kirjastojen avoimiin työpaikkoihin on paljon hakijoita etenkin alan yliopisto- ja ammattikorkeakoulutusta järjestävillä paikkakunnilla, joten alalle työllistyminen voi olla vaikeaa. Varsinkin vastavalmistuneilla kilpailu työpaikoista on kovaa. Vakituista työpaikkaa joutuu tyypillisesti odottamaan sijaisuuksien jälkeen muutaman vuoden. Kirjastoissa työskennellään myös määräaikaisissa työsuhteissa ja projekteissa.

Uusia työntekijöitä tarvitaan eläkkeelle jäävien tilalle, mutta palkattavien määrä riippuu esimerkiksi siitä, miten monet virat täytetään jatkossa. Talouden suhdanteet vaikuttavat kirjastojen toimintaedellytysten lisäksi avointen työpaikkojen määriin.

Työllistymisen kannalta alan koulutus on tarpeen. Kirjastolaki määrittelee henkilökunnan pätevyysvaatimukset. Hyötyä on lisäksi asiakaspalvelutaidoista, yleissivistyksestä, kirjallisuuden tai eri tieteenalojen tuntemuksesta, tiedonhakutaidoista, pedagogisesta osaamisesta, kielitaidosta ja tietotekniikan osaamisesta.

Lähinimikkeet

tietopalvelusihteeri
tietopalveluvirkailija
kirjastosihteeri
tietokeskusassistentti

 

 

 

 

 

 

 

Kirjastovirkailija