Yleismyyjä

Johdanto

Myyjät työskentelevät myymälöissä ja tavaratalojen eri osastoilla. He purkavat, hinnoittelevat ja asettavat tavaroita esille sekä palvelevat asiakkaita ja työskentelevät välillä myös kassalla. Työssä korostuvat asiakaspalvelu- ja yhteistyötaidot. Ammatti edellyttää eri tuoteryhmien ja tuotteiden tuntemusta. Kielitaidosta on etua. Myyjän työhön kuuluu paljon tavarankäsittelyä, kuten nostelua ja kantamista.

Työtehtävät

Yleismyyjän työtehtävät vaihtelevat työtilanteen mukaan. Yleismyyjä purkaa, pakkaa, hinnoittelee ja asettelee tavarat esille myymälätilaan. Tehtäviin kuuluu myös tavaran tilaus ja vastaanotto.

Yleismyyjä järjestää ja täydentää hyllyjä, laatii hintajulisteita, huolehtii itsepalveluvaakojen ym. myymälävälineiden toimivuudesta ja tallentaa hintatietoja tietokoneelle. Lisäksi hän voi työskennellä välillä kassalla tai palvella asiakkaita eri osastoilla.

Yleismyyjän esimiehenä toimii myymälänhoitaja, -päällikkö, osastonhoitaja tai vastaava. Muita työntekijöitä kaupassa ovat toiset myyjät ja kassat.

Yleismyyjä työskentelee sekä myymälätiloissa että varastotiloissa ja takahuoneissa. Myymälöiden säilytystilat ovat usein kylmiä, vetoisia, pölyisiä tai ahtaita.

Työaika vaihtelee klo 8-20 välillä. Lauantai ja sunnuntai ovat myös työpäiviä, joten arkivapaat ovat yleisiä.

Yleismyyjä on laaja-alainen sisääntuloammatti vähittäiskaupassa. Yleismyyjästä voi edetä tavararyhmän vastaavaksi myyjäksi.

 

Työpaikat

Myymälät. Liikkeet. Tavaratalojen eri osastot.

 

Työn vaatimukset

Myyntityö edellyttää eri tuoteryhmien ja tuotteiden tuntemusta. Kaupan alan työssä korostuvat asiakaspalvelutaidot ja yhteistyön tekeminen.

Yleismyyjältä edellytetään itsenäisyyttä ja omatoimisuutta sekä joustavuutta siirryttäessä tehtävästä toiseen.

Yleismyyjän työhön kuuluu paljon tavarankäsittelyä, kuten nostelua, kantamista ja tavaroiden siirtelyä paikasta toiseen sekä seisomista ja liikkumista. Työ edellyttää normaaleja fyysisiä voimia.

 

Koulutus

Toisella asteella voi suorittaa liiketalouden perustutkinnon, merkonomi. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella ja näyttötutkintona.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös myynnin ammattitutkinto ja kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto.

Ammatillista täydennyskoulutusta tarjoavat Markkinointi-instituutti sekä eri oppilaitosten yhteydessä toimivat täydennyskoulutusorganisaatiot. Lisäksi kaupan alan kursseja järjestävät kaupan alan yritysten omat koulutusorganisaatiot.


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Kuukausi- tai tuntipalkka. Kaupan työehtosopimuksessa palkan suuruuteen vaikuttavat työtehtävät, koulutus, palvelusvuodet, lisät ja kuntien kalleusluokitus.

 

Työmarkkinatiedot
Kaupan ala

Kaupan ala on elinkeinoelämän toimialoista suurin työllistäjä, joka työllistää noin 284 000 henkilöä (v. 2017). Kaupan toimialoista eniten työllistää vähittäiskauppa, seuraavaksi eniten tukkukauppa ja agentuuritoiminta, sitten autokauppa. Kaupan alalla on paljon yrittäjiä ja heidän perheenjäseniään, yhteensä noin 36 000. Yrityksiä on noin 44 000, joista yli 90 prosenttia on alle kymmenen hengen yrityksiä.

Kaupan alan yritysten toiminta- ja työllistämisedellytyksiin vaikuttavat monet tekijät, joita ovat esimerkiksi talouden suhdannevaihtelut, kotitalouksien ostovoiman kehitys, kulutuskysyntä ja mielipideilmasto, yleinen hintakehitys, tulo- ja kulutusverotus sekä lainsäädäntö.

Päivittäistavarakaupassa myynnin määrät ja siten myös työllistävyys on tasaisempaa kuin erikoistavarakaupassa tai esimerkiksi autokaupassa. Tukkukaupan kannattavuus ja työllisyysnäkymät riippuvat pitkälti vähittäiskaupasta erityisesti päivittäistavaroiden osalta.

Kaupan alan yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Ala työllistää paljon myös osa-aikaisia työntekijöitä kuten esimerkiksi opiskelijoita. Kauppa on nuorten suurin työllistäjä, sillä alle 25-vuotiaista työssäkäyvistä nuorista yli 20 prosenttia työskentelee kaupan alalla. Kaupan alan rooli työllistäjänä kasvaa tulevaisuudessa entisestään, sillä alalle ennakoidaan avautuvan eniten työpaikkoja maamme toimialoista vuoteen 2020 mennessä.

Lähinimikkeet

hinnoittelija
hyllyntäyttäjä
hyllyttäjä
merkonomi
myyjä
pakkaaja
päivittäistavaramyyjä
tavaratalon yleismyyjä
kauppa-apulainen
apulainen