Myymälän kassanhoitaja

Johdanto

Kassanhoitaja tai kassamyyjä ottaa asiakkaalta maksun tuotteesta kassalla. Päätoimisia kassanhoitajia on lähinnä marketeissa, valintamyymälöissä ja tavarataloissa. Pienissä myymälöissä kassanhoitajat tekevät tarpeen mukaan muutakin, esimerkiksi hoitavat tilauksia. Kassanhoitajan työ edellyttää asiakaspalvelutaitoja. Rahan käsittelyssä tarvitaan huolellisuutta ja tarkkuutta. Työssä tarvitaan myös stressinsietokykyä.

Työtehtävät

Kassanhoitaja ottaa asiakkaalta maksun tuotteesta rahana tai muuna maksuvälineenä kuten pankkikortilla. Hän ottaa vastaan myös etukortit, joilla asiakas kerryttää itselleen bonuksia ja saa alennusta tietyistä tarjoustuotteista.

Päätoimisia kassanhoitajia (kassamyyjiä) on lähinnä tavarataloissa, marketeissa ja valintamyymälöissä. Pienissä myymälöissä kassanhoitajat hoitavat monia eri tehtäviä ja he työskentelevät tarpeen mukaan eri paikoissa.

Tehtäviin voi kuulua esimerkiksi tilausten hoitamista, hinnoittelua, tuotteiden menekin seuraamista, toimitusten tarkistamista jne. Mitä pienempi yritys, sitä monipuolisemmin henkilöstön on hallittava kaupan eri tehtävät markkinoinnista myyntiin.

Kassanhoitaja saa melko usein asiakaspalautetta, sillä erityisesti suurissa tavarataloissa hän saattaa olla ainoa kontakti asiakkaaseen.

Kassanhoitaja on asiakaspalvelutyössään koko ajan tekemisissä ihmisten kanssa. Muita työyhteisön jäseniä ovat toiset kassanhoitajat ja myyjät. Kassanhoitajan esimies on työpaikasta riippuen kassavastaava, osastonhoitaja, myymälänhoitaja tms.

Viivakoodiin perustuva atk-pohjainen kassajärjestelmä on helpottanut kassanhoitajan työtä. Tuotteen hintatietoja ei enää yleensä tarvitse näppäillä käsin, vaan kassapääte ilmoittaa tunnistamansa viivakoodin avulla hintatiedot automaattisesti.

Työympäristö on meluisampi ja rauhattomampi kuin myyntityössä keskimäärin. Työaika vaihtelee yleensä klo 8-20 välillä. Työssä ollaan myös lauantaisin ja sunnuntaisin, joten arkivapaat ovat yleisiä. Huomattava osa kassamyyjistä on osa-aikaisia.

Työpaikat

Myymälät, tavaratalot jne.

Työn vaatimukset

Kassanhoitajan työ edellyttää asiakaspalvelutaitoja. Kaupan alan työssä korostuvat myös yhteistyön tekeminen ja vuorovaikutustaidot.

Työssä tarvitaan huolellisuutta sekä tarkkuutta rahan käsittelyssä. Ripeyttä tarvitaan etenkin ruuhka-aikoina.

Kassanhoitajan työ edellyttää sopeutumista työn yksitoikkoisuuteen ja ajoittaiseen kiireeseen. Työ on pääosin istumatyötä.

Kielitaidosta on etua työssä.

Myymälöiden kassanhoitajilla voi olla työpaikasta riippuen henkilökohtainen kassavastuu.

Työssä viihtymistä voivat heikentää hankalat asiakkaat, näpistelyn vahtiminen ja kiire. Kassanhoitaja tarvitsee kykyä käsitellä hankaliakin asiakkaita.

 

Koulutus

Monet kassanhoitajat ovat tulleet työhön ilman ammatillista koulutusta. Osalla on jokin kaupallisen alan koulutus.

Toisella asteella voi opiskella liiketaloutta ja suorittaa liiketalouden perustutkinnon, merkonomi. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella ja näyttötutkintona.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös myynnin ammattitutkinto ja kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto.

Kaupan alan koulutusta järjestävät kaupan alan yritysten omat koulutusorganisaatiot. Ammatillista täydennyskoulutusta tarjoavat Markkinointi-instituutti sekä eri oppilaitosten yhteydessä toimivat täydennyskoulutusorganisaatiot jne.


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Kuukausi- tai tuntipalkka. Kaupan työehtosopimuksessa palkan suuruuteen vaikuttavat työtehtävät, koulutus, palvelusvuodet, lisät ja kuntien kalleusluokitus.

 

 

Työmarkkinatiedot
Kaupan ala

Kaupan ala on elinkeinoelämän toimialoista suurin työllistäjä, joka työllistää noin 284 000 henkilöä (v. 2017). Kaupan toimialoista eniten työllistää vähittäiskauppa, seuraavaksi eniten tukkukauppa ja agentuuritoiminta, sitten autokauppa. Kaupan alalla on paljon yrittäjiä ja heidän perheenjäseniään, yhteensä noin 36 000. Yrityksiä on noin 44 000, joista yli 90 prosenttia on alle kymmenen hengen yrityksiä.

Kaupan alan yritysten toiminta- ja työllistämisedellytyksiin vaikuttavat monet tekijät, joita ovat esimerkiksi talouden suhdannevaihtelut, kotitalouksien ostovoiman kehitys, kulutuskysyntä ja mielipideilmasto, yleinen hintakehitys, tulo- ja kulutusverotus sekä lainsäädäntö.

Päivittäistavarakaupassa myynnin määrät ja siten myös työllistävyys on tasaisempaa kuin erikoistavarakaupassa tai esimerkiksi autokaupassa. Tukkukaupan kannattavuus ja työllisyysnäkymät riippuvat pitkälti vähittäiskaupasta erityisesti päivittäistavaroiden osalta.

Kaupan alan yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Ala työllistää paljon myös osa-aikaisia työntekijöitä kuten esimerkiksi opiskelijoita. Kauppa on nuorten suurin työllistäjä, sillä alle 25-vuotiaista työssäkäyvistä nuorista yli 20 prosenttia työskentelee kaupan alalla. Kaupan alan rooli työllistäjänä kasvaa tulevaisuudessa entisestään, sillä alalle ennakoidaan avautuvan eniten työpaikkoja maamme toimialoista vuoteen 2020 mennessä.

Lähinimikkeet

kassa-myyjä
kassanhoitaja
kaupan kassa
merkonomi
vastaava kassanhoitaja