Lähetti

Johdanto

Lähetti kuljettaa esimerkiksi postia, paketteja ja tavaroita joko talon sisällä tai ulkopuolelle. Työpaikkoja on esimerkiksi valtion ja kuntien virastoissa ja laitoksissa, yrityksissä sekä lähetti- ja kuriiripalveluihin erikoistuneissa yrityksissä. Ammatissa tarvitaan asiakaspalvelutaitoja, järjestelmällisyyttä ja huolellisuutta.

Työtehtävät

Lähetti kuljettaa esimerkiksi postia, paketteja ja tavaroita viraston, laitoksen tai yrityksen sisällä. Lähetti jakaa postin talon sisällä, kerää lähtevän postin ja huolehtii sen lähetyskuntoon. Työpaikasta riippuen tehtäviin kuuluu myös muiden tavaroiden kuljettamista ja jakelua.

Lähetti voi olla sisälähetti, ulkolähetti, autolähetti tai kaikkea näitä. Lähetit hoitavat myös asiointeja talon ulkopuolella esimerkiksi posteihin, pankkeihin ja tarvittaessa muuallekin. Lähetin työhön voi kuulua myös avustavia toimistotehtäviä kuten esimerkiksi postitusta, monistusta, kopiointia, erilaisia järjestelytehtäviä ja kahvin keittoa.

Lähettipalveluihin erikoistuneissa yrityksissä lähetit kuljettavat asiakkaiden lähetyksiä haluttuihin paikkoihin. Lähetti noutaa sovittuna ajankohtana lähetyksen asiakkaalta ja kuljettaa sen perille yleensä autolla.

Työympäristö riippuu työnantajasta ja voi olla toimistorakennus mutta myös koko kaupunki tai lähiseutu. Lähetin työhön kuuluu paljon liikkumista paikasta toiseen kävellen tai autolla. Polkupyörälähetit käyttävät työvälineenä polkupyörää. Työvälineinä käytetään puhelinta sekä navigaattoreita.

 

Työpaikat

Lähettipalveluja tarjoavat yritykset. Kuriiripalveluja tarjoavat yritykset. Kuljetuspalveluja tarjoavat yritykset. Yritykset. Valtion ja kuntien virastot ja laitokset. Seurakunnat ja järjestöt.

 

Työn vaatimukset

Lähetiltä edellytetään oman työnantajan organisaation ihmisten ja paikkojen tuntemusta.

Lähettipalveluja tarjoavissa yrityksissä on tunnettava toiminta-alue sekä asiakkaiden toimipaikkojen sijainti.

Ammatissa tarvitaan asiakaspalvelutaitoja.

Kielitaito on eduksi.

Järjestelmällisyys, täsmällisyys ja huolellisuus ovat työssä tarpeen.

Lähetille tärkeitä ominaisuuksia ovat reippaus ja vastuuntunto.

Työ edellyttää riittävän hyvää fyysistä kuntoa.

Ajokortti on tarpeen autoläheteillä.

 

Koulutus

Ammattiin kouluttaudutaan yleensä työpaikalla tapahtuvan perehdytyksen kautta.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Palkkaus vaihtelee työpaikan ja tehtävien mukaan. Kunnilla ja valtiolla palkka perustuu tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työsuoritukseen. Yrityksissä palkkaus vaihtelee.

 

Työmarkkinatiedot
Logistiikkapalvelut

Logistiikkapalvelut työllistävät kuljetusyrityksissä sekä varastointia, huolintaa ja erilaisia tavarankäsittelypalveluita tarjoavissa yrityksissä. Työllisyyttä pitää yllä alan tärkeys yhteiskunnalle, sillä tavara ei liiku kotimaassa eikä ulkomaankauppaa käydä ilman logistiikkapalveluja. Logistiikan toimivuudella on erityisen suuri merkitys teollisuudelle ja kaupan alalle.

Tieliikenne työllistää tavarakuljetuksissa noin 70 000 kuljettajaa, joiden lisäksi arviolta noin 15 000 terminaali- ja varastotyöntekijää, 8 000 toimihenkilöä ja 1 500 huoltokorjaamotyöntekijää. Rautatieliikenne työllistää pelkästään VR Groupiin kuuluvassa VR Transpointissa noin 1 500 henkilöä rautatie- ja maantielogistiikan tehtävissä (v. 2017).

Meriliikenteen työpaikat ovat pääasiassa varustamoiden laivoissa, mutta myös erilaiset maatoiminnot työllistävät. Varustamoissa ja muissa merenkulkuun liittyvissä elinkeinoissa työskentelee noin 11 800 henkilöä, satamatoiminnoissa noin 6 500 ja muissa meriklusteria palvelevissa toiminnoissa noin 1 500 henkilöä (v. 2017).

Lentoliikenteessä Finnair-konserni on Suomen suurin työllistäjä, jonka palveluksessa on noin 5 000 henkilöä Suomessa. Finavia-konserni työllistää noin 2 300 henkilöä lentoasema- ja lennonvarmistuspalveluissa (v. 2017). Lentoliikenne työllistää myös muissa ilmailualan työpaikoissa.

Työllisyystilanne on yleisesti ottaen hyvä. Logistiikka-alalle tarvitaan uusia osaavia työntekijöitä kuljetus-, varasto- ja suunnittelutehtäviin. Uusien työntekijöiden tarvetta lisää monien ammattilaisten jääminen eläkkeelle lähivuosina. Talouden suhdanteiden vaihtelut vaikuttavat ulkomaankaupan ja tavarankuljetuksen määriin, mikä heijastuu logistiikkapalveluiden kysyntään ja alan työllisyystilanteeseen.

Monet logistiikan tehtävät vaativat paljon työntekijöitä, eikä kaikkea työtä pystytä tulevaisuudessakaan automatisoimaan tai se ei kannata kustannusten vuoksi. Varastot ovat osittain automatisoitavissa, mutta kuormaus ja purkaminen sekä keräily-, lajittelu- ja selvittelytyö sekä kuljetukset tulevat työllistämään jatkossakin. Logistiikka työllistää alan yritysten lisäksi huomattavan määrän ihmisiä välillisesti eri toimialoilla.

Toimistotyö

Toimistotyöt työllistävät eri toimialojen yrityksissä, valtion, kuntien ja seurakuntien virastoissa sekä järjestöissä. Toimistotyötä tekevien sijoittuminen käytännössä lähes kaikkien työnantajien palvelukseen ja eri toimialoille tekee näissä tehtävissä toimivien lukumäärän selvittämisen vaikeaksi.

Toimistotöiden työllisyyttä ylläpitää tehtävien hoidon välttämättömyys käytännön toiminnan kannalta. Esimerkiksi asiakirjoihin, tiedottamiseen, järjestelyihin, hankintoihin ja asiakaspalveluun liittyvät työt on hoidettava, jotta organisaation tai yrityksen toiminta sujuisi. Talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä ylläpitää myös niiden lakisääteisyys.

Yritykset rekrytoivat toimistotyöntekijöitä tarpeen mukaan. Valtiolla, kunnilla, seurakunnilla ja järjestöissä uusia työntekijöitä palkataan pääasiassa eläkkeelle lähtevien tai uusiin tehtäviin siirtyvien tilalle. Valtio, kunnat ja seurakunnat ovat perustaneet palvelukeskuksia, jotka hoitavat kootusti yksittäisten virastojen ja laitosten henkilöstö- ja taloushallinnon tehtäviä.

Toimistopalveluja hankitaan entistä enemmän niitä tarjoavilta yrityksiltä, jotta voidaan keskittyä omaan ydinosaamiseen sekä kustannussyistä. Tilitoimistot ovat erikoistuneet taloushallintoon, henkilöstöpalveluyritykset henkilöstöpalveluihin, minkä lisäksi on toimisto- ja sihteeripalveluja tarjoavia yrityksiä. Ulkoistaminen luo ammattilaisille mahdollisuuksia yritystoimintaan. Toimistotyöhön työllistytään myös henkilöstövuokrauksen kautta.

Lähinimikkeet

autolähetti
kuriiri
polkupyörälähetti
postittaja
sisälähetti
toimistolähetti
ulkolähetti
vahtimestari