Päiväkotiapulainen

Johdanto

Päiväkotiapulainen työskentelee päiväkodissa avustavissa tehtävissä. Työhön kuuluu esimerkiksi siivousta, lasten pukemisessa auttamista ja ulkoilua. Ammatissa tarvitaan vastuullisuutta, käytännöllisyyttä ja yhteistyötaitoja.

Työtehtävät

Päiväkotiapulainen työskentelee päiväkodissa erilaisissa avustavissa tehtävissä. Työhön kuuluu esimerkiksi päiväkotitilojen siivousta, jolloin lattiat lakaistaan ja vessat siivotaan päivittäin sekä pöydät ja tuolit pyyhitään ruokailun jälkeen ja viedään roskat.

Tehtäviin kuuluu myös vaatehuoltoa, jolloin esimerkiksi lasten märät vaatteet laitetaan kuivumaan ja pestään kurahousut. Tarvittaessa avustetaan myös keittiössä esimerkiksi astioiden pesemisessä ja aamu- ja välipalojen valmistuksessa.

Päiväkotiapulaiset auttavat myös lasten pukemisessa. Työtehtävään kuuluu myös tarvittaessa lapsiryhmässä työskentely, jolloin esimerkiksi osallistutaan lasten hoitoon, ollaan lasten kanssa ulkona ja ollaan mukana leikeissä.

Päiväkotiapulaisen työtehtävät ovat osittain myös päiväkotikohtaisia. Joissakin päiväkodeissa kaikki työntekijät osallistuvat yhteisesti lähes kaikkien tehtävien hoitamiseen, toisissa työn sisällöt ovat tarkkaan rajattuja. Työtä tehdään lastentarhanopettajien, lastenhoitajien ja päivähoitajien kanssa.

Työympäristönä ovat enimmäkseen päiväkodin sisätilat, mutta lasten kanssa ollaan runsaasti ulkona päivittäin. Työ on yleensä päivätyötä, jolloin työajat vaihtelevat klo 06.00-17.00. Vuorohoitoa tarjoavissa päiväkodeissa on myös ilta- ja yötyötä.

 

Työpaikat

Kunnalliset päiväkodit ja yksityiset päiväkodit.

 

Työn vaatimukset

Päiväkotiapulaiselta edellytetään kykyä vuorovaikutukseen lasten kanssa, vastuullisuutta ja käytännöllisyyttä.

Ammatissa tarvitaan rauhallisuutta, kärsivällisyyttä ja luovuutta.

Ammatissa tarvitaan kykyä ryhmätyöhön, oma-aloitteisuutta ja joustavuutta.

Ammatissa tarvitaan reippautta.

Työssä tarvittavat siivousvälineet ja muut päiväkodin laitteet on hallittava.

Aamu- ja välipalojen valmistuksessa tarvitaan ruoanlaittotaitoja.

Hygieniapassi on työssä eduksi.

Suurten lapsiryhmien hoitaminen yhä pienemmällä työntekijämäärällä voi aiheuttaa työssä rasittumista.

 

Koulutus

Päiväkotiapulaisille järjestetään perehdytystä työpaikoilla.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Sosiaalialan kelpoisuusehdot on määritelty alan asetuksessa. Ennen työn aloittamista on esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain mukainen rikosrekisteriote.

 

Palkkaus

Kunnilla palkkaus perustuu kunnalliseen virka- ja työehtosopimukseen. Palkka muodostuu peruspalkasta ja erilaisista lisistä, joista merkittävimmät ovat työkokemuksen perusteella maksettavat palvelulisät ja mahdolliset epämukavan työajan korvaukset.

 

Työmarkkinatiedot
Lasten päivähoito

Lasten päivähoito työllistää kunnilla ja kuntayhtymillä noin 61 000 henkilöä, joiden yleisimmät ammatit ovat lastenhoitaja, lastentarhanopettaja ja perhepäivähoitaja. Yksityinen sektori työllistää yrityksissä vähintään 4 000 ja järjestöissä noin 3 000 henkeä.

Päivähoito työllistää päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja ryhmäperhepäivähoidossa. Eniten työllistää kunnallinen päiväkotihoito, mutta monissa pienemmissä kunnissa perhepäivähoito on suurempi osa päivähoitoa.

Päivähoitoalan työllisyystilanne on yleisesti ottaen erinomainen. Työntekijöistä on pulaa erityisesti pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa. Lastentarhanopettajista on pulaa lähes koko maassa. Pulaa on myös ruotsinkielisistä lastentarhanopettajista ja erityislastentarhanopettajista sekä kaikkien ammattilaisten sijaisista.

Lastenhoitotyöntekijöiden kuten lastenhoitajien ja perhepäivähoitajien työllisyys vaihtelee alueellisesti huomattavasti. Varsinkin Etelä-Suomessa on pulaa työntekijöistä, mutta joissakin osissa maata työnhakijoita on enemmän kuin avoimia työpaikkoja.

Ala työllistää myös lyhytaikaisessa ja tilapäisessä lastenhoidossa, mikä lisää työllistymismahdollisuuksia koulutetuille ja ammattitaitoisille työntekijöille. Lastenhoitoa järjestetään myös aamu- ja iltapäivätoimintana kouluikäisille lapsille sekä kerhotoimintana. Työllisyysnäkymät ovat hyvät myös tulevaisuudessa.

Lähinimikkeet

päiväkotiavustaja
päivähoitaja
päiväkotityöntekijä