Kondiittori

Johdanto

Kondiittori on leipomoalan ammattilainen, joka valmistaa mm. täytekakkuja, kääretorttuja, leivoksia ja pikkuleipiä. Kondiittorin työhön voi kuulua myös tuotteiden myyntiä. Kondiittorit työskentelevät yleensä konditorioissa tai leipomoissa. Työ on käsityövaltaista, mutta siihen kuuluu myös erilaisten laitteiden käyttöä. Ammatissa tarvitaan sorminäppäryyttä, tarkkuutta, hyvää muototajua sekä asiakaspalvelutaitoja.

Työtehtävät

Kondiittori työskentelee leipomossa tai konditoriassa, missä hän valmistaa erilaisia makeita leivonnaisia, täytekakkuja, kääretorttuja, leivoksia, pikkuleipiä jne. Leipomoissa valmistetaan myös ruokaleipiä ja muita ei-makeita tuotteita.

Kondiittorista saatetaan joskus käyttää nimitystä sokerileipuri. Nimike voi olla myös leipuri-kondiittori.

Työ on käsityövaltaista. Esimerkiksi kakkuja tehdessään kondiittori vispaa pohjamassan, joka paistetaan muotissa. Sen jälkeen pohja halkaistaan, kostutetaan, täytetään ja koristellaan.

Monissa konditorioissa työtehtävät ovat eriytyneet. Tehtävänä voi olla pelkästään koristeiden teko kakkuihin tai muihin leivonnaisiin. Tehtäviin voi kuulua myös myyntityötä.

Työympäristö vaihtelee pienistä kotileipomoista tai konditoriatuotteisiin erikoistuneista yrityksistä suuriin teollisiin leipomoihin tai ravintolan keittiöistä kaupoissa oleviin toimipisteisiin. Tehtävistä riippuen saatetaan työskennellä myös asiakaspalvelutiloissa.

Muiden työyhteisön jäsenten lukumäärä riippuu työpaikan koosta. Työvälineinä käytetään keittiön koneita ja laitteita. Kondiittorin työ on silti lähes kokonaan käsityötä. Työ on yleensä säännöllistä päivätyötä.

 

Työpaikat

Leipomot. Konditoriat. Kahvilat. Ravintolat. Pitopalveluyritykset. Myymälöiden paistopisteet ja leipäosastot.

 

Työn vaatimukset

Kondiittorin on hallittava leipomon tuotannon työvaiheet.

Konditoriatyöt edellyttävät käsityötaitoja, sorminäppäryyttä, kätevyyttä, tarkkuutta ja huolellisuutta.

Työssä edellytetään hyvää maku- ja hajuaistia sekä erityisesti kakkujen koristelussa mielikuvitusta, muotoilu- ja väritajua sekä sommittelu- ja koristelutaitoa.

Ammatissa tarvitaan hygieniavaatimusten noudattamista.

Työvälineiden ja työkoneiden käyttö ja myös perushuolto on hallittava.

Työssä on sopeuduttava myös aikaiseen heräämiseen ja ajoittain kiireiseen työrytmiin.

Kondiittori työskentelee enimmäkseen seisten, kumartuneena tai kävellen, mikä rasittaa jalkoja ja selkää.

Jauhopöly on merkittävä ympäristöhaitta. Työssä käytetään suojaavia työvaatteita.

Epilepsia on rajoite ja hengitysallergia sekä astma ovat esteinä kondiittorin ammattiin.

 

Koulutus

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa elintarvikealan perustutkinnon. Tutkinnossa voi suuntautua leipomoalaan, jolloin tutkintonimike on leipuri-kondiittori.

Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella sekä näyttötutkintona.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös kondiittorin ammattitutkinto ja kondiittorimestarin erikoisammattitutkinto.

Oppia voi hakea myös ulkomaisista konditoriaoppilaitoksista.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Kondiittorilla on oltava ammattitaidon lisäksi asetusten mukainen elintarvikehygienian tuntemus.

 

Palkkaus

Alalla noudatetaan leipomoiden työntekijöitä koskevaa työehtosopimusta, joka on solmittu Elintarviketeollisuusliitto ry:n ja Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:n välillä. Kuukausipalkka. Leipomotyötä suorittavan työntekijän palkkaryhmä määräytyy sen mukaan, kuinka kauan hän on työskennellyt leipomoalalla sekä tehtävän vaativuuden mukaan. Peruspalkan päälle tulevat erilaiset mahdolliset lisät.

 

 

Työmarkkinatiedot
Leipomoteollisuus

Leipomoteollisuus työllistää noin 8 000 henkeä (v. 2017). Alan yritykset työllistävät tuotantotehtävien lisäksi mm. tuotekehityksen, markkinoinnin, myynnin, hallinnon, viestinnän ja logistiikan tehtävissä.

Leipomoteollisuuden yrityksiä on eri puolilla maata noin 700. Monet yrityksistä ovat tärkeitä työllistäjiä paikkakunnillaan. Suurin osa niistä on pieniä alle 10 henkeä työllistäviä leipomoja, mutta alalla toimii myös paljon keskisuuria leipomoja sekä pari suurta leipomoa.

Leipomoteollisuus on muiden elintarviketeollisuuden alojen tapaan vakaa työllistäjä talouden vaihtuvissa suhdanteissa, eikä työntekijöiden tarve ja lukumäärä vaihtele yhtä voimakkaasti kuin monilla muilla aloilla. Leipomotuotteiden tasainen kysyntä ylläpitää alan työllisyyttä. Työllistävyyteen vaikuttaa kuitenkin kotimaisten leipomotuotteiden kysyntä.

Leipomoalan yritykset rekrytoivat uusia työntekijöitä tarpeen mukaan. Työpaikkoja tulee avoimiksi varsinkin eläkkeelle siirtymisten vuoksi. Leipomoalalla tarvitaan lisäksi huomattava määrä kausityöntekijöitä juhlasesonkien vuoksi. Henkilöstömäärän arvioidaan kasvavan lähivuosina.

Lähinimikkeet

kondiittorimestari
sokerileipuri
leipuri

 

Kondiittori