Leipuri

Johdanto

Leipuri on leipomoteollisuuden ammattilainen, joka työskentelee erikokoisissa leipomoissa valmistaen kahvi- ja ruokaleipiä sekä muita leipomotuotteita. Ammatissa on tunnettava leipomotuotteet ja niiden valmistus sekä leipomon tuotantoprosessi. Leipomotyö edellyttää kädentaitoja, koneiden käyttötaitoa, huolellisuutta sekä hyvää näköä ja herkkää haju- ja makuaistia.

 

 

Työtehtävät

Leipuri valmistaa kahvi- ja ruokaleipiä sekä muita leipomotuotteita. Perinteisen leipurin ammattinimikkeen tilalla käytetään usein työtehtävää kuvaavia taikinantekijä, ylöslyöjä tai paistaja -nimikkeitä.

Leipominen alkaa taikinanteolla. Taikinantekijä annostelee ainekset ja valmistaa taikinoita ja massoja. Työ tehdään pääosin koneellisesti. Joissain leipomoissa työvaihe on kokonaan automatisoitu.

Ylöslyöjän tehtävänä on valmistaa taikinasta eri tuotteet. Työssä käytetään usein erilaisia koneita tai konelinjaa. Käsin ylöslyötäessä leipuri muotoilee kohonneesta taikina-aihiosta halutun näköisiä ja kokoisia tuotteita. Paistaja huolehtii tuotteiden paistamisesta automaatti- tai puoliautomaattiuuneilla.

Työvälineinä käytetään leipomon koneita ja laitteita. Automatisoidulla linjalla työntekijän tehtävänä on valvoa erilaisten täyttö-, rullaus-, rasvaus- ja sokerointiasemien toimintaa sekä huolehtia tarvittavista raaka-aineiden lisäyksistä.

Työympäristönä on usein teollisuusleipomo, mutta kyseessä voi olla myös pienempi leipomo, jonka tuotantotiloissa työskennellään. Muiden työyhteisön jäsenten lukumäärä riippuu työpaikan koosta.

Työaika leipomoissa on vaihteleva. Yleisesti työt aloitetaan aamuyöstä, osan työtekijöistä aloittaessa jo keskiyön jälkeen. Suurleipomoissa tehdään myös 3-vuorotyötä.

 

Työpaikat

Leipomot. Ravintolan keittiöt. Myymälät.

 

Työn vaatimukset

Leipurin on tunnettava leipomotuotteet ja hallittava niiden valmistus.

Ammatissa on hallittava leipomon koneiden ja laitteiden käyttö.

Suuressa leipomossa leipurin on tunnettava leipomotuotteiden eri valmistusvaiheet elintarviketeollisuuden prosessissa.

Leipurin on tunnettava myös koneiden ja laitteiden toiminta ja osattava puhdistaa ne työturvallisuutta noudattaen.

Leipomotyö edellyttää kädentaitoja, tarkkuutta ja huolellisuutta.

Ammatissa tarvitaan hygieniaosaamista.

Leipurin on osattava toimia omatoimisesti työryhmänsä jäsenenä ja ymmärrettävä merkityksensä valmistusketjun jäsenenä.

Pienissä leipomoissa tarvitaan myös asiakaspalveluosaamista myyntitehtävissä.

Leipurin on osattava työskennellä ergonomisesti ja työturvallisesti. Leipomotyö on seisomatyötä, johon sisältyy myös kantamista ja nostamista.

Hyvä näkö ja herkkä haju- ja makuaisti ovat eduksi ammatissa.

Työssä täytyy sopeutua aikaiseen heräämiseen ja välillä kiireiseen työrytmiin.

Jauhopölylle allergiselle ala ei sovi.

 

Koulutus

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa elintarvikealan perustutkinnon. Tutkinnossa voi suuntautua leipomoalaan, jolloin tutkintonimike on leipuri-kondiittori.

Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella ja näyttötutkintona.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös leipurin ammattitutkinto ja leipomoteollisuuden ammattitutkinto sekä leipurimestarin erikoisammattitutkinto.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Hygieniapassi vaaditaan, mikäli leipomossa käsitellään helposti pilaantuvia pakkaamattomia elintarvikkeita. Poikkeuksena ovat leipomot, joissa käsiteltävät raaka-aineet tai lopputuotteet eivät ole helposti pilaantuvia elintarvikkeita, esimerkiksi leipomo, jossa valmistetaan ainoastaan taikinajuurella tehtyä ruisleipää.

 

Palkkaus

Alalla noudatetaan leipomoiden työntekijöitä koskevaa työehtosopimusta, joka on solmittu Elintarviketeollisuusliitto ry:n ja Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:n välillä. Kuukausipalkka. Leipomotyötä suorittavan työntekijän palkkaryhmä määräytyy sen mukaan, kuinka kauan hän on työskennellyt leipomoalalla sekä tehtävän vaativuuden mukaan. Peruspalkan päälle tulevat erilaiset mahdolliset lisät.

 

 

Työmarkkinatiedot
Leipomoteollisuus

Leipomoteollisuus työllistää noin 8 000 henkeä (v. 2017). Alan yritykset työllistävät tuotantotehtävien lisäksi mm. tuotekehityksen, markkinoinnin, myynnin, hallinnon, viestinnän ja logistiikan tehtävissä.

Leipomoteollisuuden yrityksiä on eri puolilla maata noin 700. Monet yrityksistä ovat tärkeitä työllistäjiä paikkakunnillaan. Suurin osa niistä on pieniä alle 10 henkeä työllistäviä leipomoja, mutta alalla toimii myös paljon keskisuuria leipomoja sekä pari suurta leipomoa.

Leipomoteollisuus on muiden elintarviketeollisuuden alojen tapaan vakaa työllistäjä talouden vaihtuvissa suhdanteissa, eikä työntekijöiden tarve ja lukumäärä vaihtele yhtä voimakkaasti kuin monilla muilla aloilla. Leipomotuotteiden tasainen kysyntä ylläpitää alan työllisyyttä. Työllistävyyteen vaikuttaa kuitenkin kotimaisten leipomotuotteiden kysyntä.

Leipomoalan yritykset rekrytoivat uusia työntekijöitä tarpeen mukaan. Työpaikkoja tulee avoimiksi varsinkin eläkkeelle siirtymisten vuoksi. Leipomoalalla tarvitaan lisäksi huomattava määrä kausityöntekijöitä juhlasesonkien vuoksi. Henkilöstömäärän arvioidaan kasvavan lähivuosina.

Lähinimikkeet

leipuri
kondiittori
taikinantekijä
ylöslyöjä
paistaja
tuotesuunnittelija

 

Leipuri