Liikunnanohjaaja

Johdanto

Liikunnanohjaajat suunnittelevat liikuntapalveluja sekä ohjaavat liikuntaa kuntien, järjestöjen ja liikuntapalveluja tarjoavien yritysten palveluksessa. Työssä tarvitaan ohjattavien lajien tuntemusta, innostavaa asennetta ja vuorovaikutustaitoja. Suunnittelutehtävissä korostuvat organisointiosaaminen ja verkostoitumistaidot.

Työtehtävät

Liikunnanohjaajan työ on liikunnan ohjausta ja liikuntapalvelujen suunnittelua. Työn tavoitteena on edistää eri-ikäisten ihmisten liikuntatottumuksia, ja sitä kautta terveyttä.

Liikunnanohjauksessa työskentelevät liikunnanohjaajat järjestävät ohjattua liikuntaa. Vapaa-ajan liikunnan lisäksi työtä tehdään myös työpaikkaliikunnan, koululiikunnan ja erityisryhmien ohjauksen parissa.

Lajit vaihtelevat kuntosaliharjoittelusta aerobiciin, lasketteluun ja vesiliikuntaan. Liikunnanohjaajat opastavat harrastajia lajin tekniikoiden oikeaoppisessa suorittamisessa ja vetävät harjoituksia. Lisäksi he laativat henkilökohtaisia kunto-ohjelmia.

Liikunnanohjaajia työskentelee myös oman erikoisalansa koulutus-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä sekä liikuntaprojekteissa ja markkinoinnissa.

Ohjaustyössä ollaan jatkuvasti tekemisissä liikuntaryhmien kanssa, mikä tekee työstä hyvin sosiaalista. Suunnittelua tehdään sekä yksin että ryhmissä. Työssä käytetään ohjattavalle lajille ominaisia liikuntavälineitä. Suunnittelussa käytetään apuna muun muassa tietotekniikkaa.

Käytännön liikunnanohjaus toteutetaan lajille sopivalla paikalla, jolloin kyseeseen tulevat esimerkiksi kuntosalit, uimahallit ja erilaiset ulkoliikuntapaikat. Suunnittelu tapahtuu pääasiassa toimistoympäristössä. Työajat vaihtelevat työpaikan, toimenkuvan ja työtehtävien mukaan.

 

Työpaikat

Liikuntapalveluja tarjoavat yritykset. Kunnat. Liikuntajärjestöt. Urheiluseurat. Kylpylät. Matkailuyritykset.

 

Työn vaatimukset

Liikunnanohjaajan tulee hallita tavallisimpien liikuntamuotojen ja lajien suoritustekniikat sekä niiden opettaminen ja ohjaus.

Ammatissa korostuvat ohjaajan omat liikunnalliset taidot tai jonkin lajin erityisosaaminen.

Liikunnanohjaaja tarvitsee sosiaalisia taitoja työskennellessään eri ihmisryhmien kanssa. Kaikkien asiakasryhmien ja yksilöiden erityistarpeet on osattava ottaa huomioon.

Ammatissa tarvitaan innostavaa asennetta.

Liikunnanohjauksessa tarvitaan kokonaisvaltaista tietämystä ihmisten fyysisestä ja henkisestä kehityksestä.

Organisointitaitoja tarvitaan luotaessa verkostoja ja mahdollisuuksia erilaisten väestö- ja ikäryhmien harrastustarpeisiin.

Yrittäjinä toimivilta vaaditaan myös yritystoiminnan tuntemusta.

 

Koulutus

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa liikunnan ammattikorkeakoulututkinnon liikunnanohjaaja (AMK).

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa liikunnanohjauksen perustutkinnon. Tutkintonimike on liikuntaneuvoja.

Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella ja näyttötutkintona.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös liikunnan ammattitutkinto ja valmentajan erikoisammattitutkinto.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Kunnan palveluksessa työskentelevän liikunnanohjaajan palkkaus määräytyy työehtosopimuksen mukaan. Palkkaan vaikuttavat ikä- ja kokemuslisät sekä ilta- ja viikonlopputyöstä tulevat lisät.

Järjestöissä palkkaus vaihtelee työtehtävien mukaan.

Alan yrityksissä palkkaus pohjautuu henkilökohtaiseen työsopimukseen.

Itsenäisenä yrittäjänä toimivan tuloihin vaikuttavat ammattitaidon ja erikoisosaamisen lisäksi markkinointi- ja yritystoimintataidot.

 

Työmarkkinatiedot
Liikunta ja urheilu

Liikunnan ja urheilun tehtävissä työskentelevien lukumäärän selvittäminen on vaikeaa, koska alan työpaikat ovat yksityisellä puolella eri toimialoilla, kunnissa ja järjestöissä. Alalla työskennellään paljon myös sivutoimisesti sekä osa-aikaisesti tuntityöntekijöinä.

Suomessa on arviolta noin 1 200 ammattiurheilijaa, jotka saavat elantonsa tai osan siitä urheilemalla (v. 2017). Yleensä vain menestyvät huippu-urheilijat, joilla on hyvät sopimukset ja sponsorit, tulevat toimeen pelkästään urheilemalla. Monilla on siksi jokin toinen työ toimeentulon lähteenä. Ammattivalmentajia on noin 1 800, joista monet ovat osa-aikaisia tai sivutoimisia.

Kunnat työllistävät liikuntatoimessa yhteensä noin 5 000 henkeä (v. 2017). He toimivat pääosin liikuntapaikkojen hoidon ja asiakaspalvelun tehtävissä tai liikunnanopettajina. Liikuntapalvelujen suunnittelutehtävät työllistävät jonkin verran. Kunnat palkkaavat uusia työntekijöitä pääasiassa eläkkeelle jäävien tilalle. Työllisyystilanne on vakaa. Kuntien ei kuitenkaan arvioida työllistävän tulevaisuudessa enempää kiristyvän talouden vuoksi.

Liikuntapalveluja tarjoavat yritykset työllistävät arviolta noin 8 000 henkilöä. Työpaikkojen määrä on kasvanut voimakkaasti esimerkiksi liikuntakeskuksissa ja kuntosaleilla. Liikunnan ammattilaiset perustavat yhä enemmän pienyrityksiä, jotka keskittyvät liikuntapalvelujen tarjontaan ja konsultointiin. Alalla on paljon esimerkiksi personal trainereita ja ryhmäliikuntatuntien ohjaajia toiminimellä.

Ala työllistää myös urheiluseuroissa, joista useimmat toimivat kokonaan tai osittain vapaaehtoistyön varassa. Urheilun ja liikunnan keskusjärjestöt ja lajiliitot työllistävät kukin muutamasta muutamaan kymmeneen henkilöä kokopäiväisesti esimerkiksi hallinnon, kilpailutoiminnan ja viestinnän tehtävissä.

Kaupan alalla työllistävät urheiluvälineiden ja -tarvikkeiden tukku- ja vähittäiskaupan erikoisliikkeet. Urheilu- ja liikuntavälineiden valmistus työllistää sekin Suomessa. Urheiluvälineiden kysyntään vaikuttavat talouden suhdanteet ja asiakkailla käytettävissä olevat varat.

Liikunnan arvioidaan työllistävän tulevaisuudessa nykyistä enemmän liikuntayrityksissä. Liikunnan työllisyyttä edistää sen harrastamisen kiistaton yhteys hyvinvointiin ja terveyteen. Monilla on myös varaa ja halu palkata henkilökohtainen valmentaja. Väestön ikääntymisen myötä syntyy uusia työtilaisuuksia, koska yhä useammalla on aikaa liikkua. Ihmiset käyttävät liikuntapalveluja talouden suhdanteista riippumatta.

Lisäaineistot

 

 

 

 

 

Lähinimikkeet

aerobic-ohjaaja
kuntosaliohjaaja
liikuntaohjaaja
personal trainer