Pankkitoimihenkilö

Johdanto

Pankkitoimihenkilö tekee asiakaspalvelutyötä pankkikonttorin tiskillä. Tehtäviin kuuluvat mm. tilien avaamiset sekä panot ja nostot. Pankkitoimihenkilöltä edellytetään pankkitoiminnan tuntemuksen lisäksi asiakaspalvelutaitoja, tarkkuutta ja huolellisuutta.

Työtehtävät

Pankkitoimihenkilö tekee asiakaspalvelutyötä pankin konttorin tiskillä. Työ painottuu lyhyeen palveluun.

Tehtäviin kuuluvat asiakkaiden tilien avaamiset, tilillepanot ja tililtä nostot, maksujen välittäminen sekä arvopaperi- ja luottoasioiden käsittely. Hän myös neuvoo asiakkaita. Toimenkuva on laajentumassa erilaisten palveluvaihtoehtojen esittelemiseksi.

Työ perustuu pitkälti pankkikohtaisiin yleisohjeisiin, eikä suurta itsenäistä harkinta- ja erityispäätösvaltaa ole.

Konttorissa työskentelevien pankkitoimihenkilöiden määrä riippuu toimipisteen koosta. Pankkitoimihenkilöt työskentelevät palvelupäällikön ja konttorinjohtajan alaisuudessa.

Pankkitoimihenkilö käyttää työssään pankin tietojärjestelmään yhdistettyä näyttöpäätettä. Kaikki toiminnot kirjautuvat eteenpäin sen välityksellä. Lisäksi hänellä on käteiskassa sekä erilaisia lomakkeita ja esitteitä.

Puhelin kuuluu tärkeisiin työvälineisiin, koska sillä saa tarvittaessa yhteyden toisiin konttoreihin tilisiirto- ja maksumääräysasioissa sekä apua pankin tukipalveluilta esimerkiksi atk-häiriötilanteissa.

Työympäristö on yleensä ergonomisesti hyvä ja soveltuu rauhallisuudessaan yksilölliseen asiakaspalveluun.

Työviikko on viisipäiväinen, ja työaika yleensä yhdeksästä puoli viiteen. Jotkut toimipisteet ovat auki myöhempääkin. Työ on ajoittain kiireistä.

Matkustajaterminaaleissa, lentokentillä ja satamissa olevissa pankkien toimipisteissä sekä pankkien atk-keskuksissa voidaan työskennellä myös viikonloppuisin.

Työpaikat

Pankkien konttorit.

Työn vaatimukset

Pankkitoimihenkilön tärkein työväline on hänen oma persoonansa. Hänellä on vastuu asiakastyytyväisyydestä, mikä luo mielikuvaa pankista.

Asiakaspalvelutyössä tarvitaan vuorovaikutustaitoja. Työhön kuuluu yhteisymmärryksen aikaansaaminen asiakkaan kanssa.

Työssä tarvitaan ulospäin suuntautuneisuutta, rauhallisuutta, kärsivällisyyttä ja huolellisuutta.

Kritiikki ja palaute kohdistuvat helposti pankkitoimihenkilöön, koska hän on ensimmäinen asiakkaan konttorissa kohtaama virkailija.

Työssä esiintyy ajoittain kiirettä, jolloin tarvitaan stressinsietokykyä.

Koulutus

Sopiva pohjakoulutus on esimerkiksi liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto. Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon, tradenomi (AMK), voi suorittaa ammattikorkeakouluissa.

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, voi suorittaa toisen asteen oppilaitoksissa.

Pankit järjestävät työntekijöilleen henkilöstökoulutuksena erilaista täydennyskoulutusta.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Rahoitusalan työehtosopimuksessa toimihenkilön palkka määräytyy työn vaativuuden, pätevyyden ja työsuorituksen mukaan. Palkkaan vaikuttava työtehtävät, kokemus työtehtävissä, päätehtävää vaativammat osatehtävät, pätevyys, vastuu ja työsuoritus. Kuukausi- tai tuntipalkkaus. Pankkikohtaisesti käytössä voi olla myös tulospalkkaus.

 

Työmarkkinatiedot
Finanssiala

Finanssiala työllistää yhteensä noin 47 000 henkeä pankeissa, vakuutusyhtiöissä, eläkeyhtiöissä, rahoitusyhtiöissä, sijoitusrahastoyhtiöissä ja arvopaperinvälittäjien palveluksessa (v. 2014). Pankit ovat toimialan suurin työllistäjä, vakuutusyhtiöt toiseksi suurin.

Seuraavien viiden-kymmenen vuoden aikana alalta eläköityy tuhansia työntekijöitä, joiden tilalle kaivataan uutta työvoimaa. Tämä tarjoaa koulutustaan miettiville nuorille hyvän työllistymismahdollisuuden. Alalle pääsyn jälkeen finanssiyhtiöt tarjoavat hyvät urapolkumahdollisuudet ja alan sisäistä koulutusta.

Alalla tarvitaan tulevaisuudessa työntekijöitä, joilla on varsinkin hyvät asiakaspalvelutaidot, liiketoimintaosaamista, kansainvälisyystaitoja sekä kyky hyödyntää uutta teknologiaa. Finanssiala on entistä kansainvälisempi, sillä rahoitus- ja vakuutusmarkkinat ovat globaalit. Yhä useammat alan yritykset ovat monikansallisia. Rekrytointikriteereissä painottuu tämän vuoksi muun muassa kielitaito.

Alalla työskennellään liiketalouden ja kauppatieteen tutkintojen lisäksi myös monilla muilla koulutustaustoilla tehtävistä riippuen, esimerkkeinä oikeustiede ja tietotekniikka.

Lähinimikkeet

kassatoimihenkilö
merkonomi
pankkivirkailija
tradenomi