Palveluneuvoja

Johdanto

Palveluneuvojan tehtävänä on pankkipalvelujen esittely ja myynti. Palveluneuvojat voivat olla erikoistuneita esimerkiksi asunto- tai sijoitusasioihin. Palveluneuvojia työskentelee pankkien konttoreissa. Työ edellyttää pankkitoimintojen tuntemusta, itsenäisyyttä, tarkkuutta ja harkintakykyä. Asiakaslähtöisessä palvelutyössä tarvitaan hyviä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja.

Työtehtävät

Palveluneuvojan tehtävänä on pankkipalvelujen esittely ja myynti. Työ on neuvontapainotteista asiakaspalvelua. Palveluneuvoja ei hoida konkreettista rahaliikennettä.

Palveluneuvojat voivat olla erikoistuneita esimerkiksi asunto- tai sijoitusasioihin. Osa palveluneuvojista työskentelee pankkisalissa palvelutiskillä. Yritysten ja henkilöasiakkaiden palvelu vaativat erilaista osaamista.

Työ alkaa asiakkaan tarpeiden kartoittamisella, jonka perusteella palveluneuvoja tekee tarjouksen palvelupaketista. Asiakas varaa yleensä ajan neuvotteluun. Palveluneuvojat ottavat myös itse yhteyttä uusiin ja vanhoihin asiakkaisiin puhelimella, kirjeitse tai sähköpostitse.

Tehtäviin kuuluu eri vaihtoehtojen esittelyä ja perustelua esimerkiksi laina-asioissa. Lisäksi palveluneuvojat selvittelevät asioita, valmistelevat hakemukset päätöksentekokäsittelyä varten ja tarkistavat asiakastiedot lainaa varten.

Palveluneuvojien lukumäärä riippuu konttorin koosta. Suurimmissa konttoreissa palveluneuvojia voi olla useita. Palveluneuvojien esimiehenä toimii palvelupäällikkö, konttorinjohtaja tai vastaava.

Kussakin asiakastilanteessa tarvittavat tiedot on hallittava tai ne on osattava etsiä palvelupisteen tietojärjestelmien avulla. Tärkeimmät työvälineet ovat tietokone ja puhelin.

Pankki on työympäristönä siisti, ja palveluneuvojilla on omat työtilat pankin konttorissa. Palveluneuvojan täytyy olla asiallisesti pukeutunut. Työhön voivat kuulua myös vierailut, jolloin palveluneuvojat menevät asiakkaiden luokse kertomaan tarjolla olevista palveluista.

Työajat ovat melko säännöllisiä, yleensä yhdeksästä puoli viiteen. Jotkut toimipisteet ovat auki myöhempääkin. Työ on ajoittain kiireistä.

Palveluneuvojan työnkuva on laaja, se kattaa kaikki pankkipalvelut perustiliasioista kortteihin, laina-asioihin ja vakuutuksiin.

Työpaikat

Pankkien konttorit.

 

Työn vaatimukset

Palveluneuvojan työ edellyttää pankkitoimintojen monipuolista tuntemusta. Työssä tarvitaan laajaa pankkitoiminnan hallintaa käytännön tasolla. Työssä on hallittava myös erilaiset laskentamallit.

Tehtävien hoitaminen edellyttää analysointi- ja harkintakykyä sekä itsenäisyyttä, pitkäjännitteisyyttä ja tarkkuutta. Palveluneuvojalla täytyy olla halu keksiä ratkaisut asiakkaan tarpeisiin.

Asiakaslähtöisessä palvelutyössä tarvitaan hyvää ihmistuntemusta, avoimuutta sekä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja. Kielitaidosta on etua.

Palveluneuvoja tarvitsee myös ryhmätyötaitoja, koska hän osallistuu muun muassa esittelijänä lainapäätöksiä tekeviin kokouksiin.

Palveluneuvojan työ on itsenäistä ja tulosvastuullista. Siihen sisältyy omaa harkintavaltaa, ja siten myös vastuuta. Työn tuloksellisuutta mitataan pankin kuukausi- tai vuositavoitteiden mukaisella myynnin määrällä.

Koulutus

Yleisin pohjakoulutus on liiketalouden perustutkinto tai liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto.

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon, tradenomi (AMK), voi suorittaa ammattikorkeakouluissa.

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, voi suorittaa toisen asteen oppilaitoksissa.

Kaupallisen alan korkeakoulututkinnon, kauppatieteiden kandidaatti tai kauppatieteiden maisteri voi suorittaa yliopistoissa kauppatieteellisellä alalla.

Pankkialalla työskentelee myös oikeustieteellisen korkeakoulututkinnon suorittaneita. Tutkinto on oikeustieteen maisteri.

Usein palveluneuvojan tehtäviin edetään pitkän työkokemuksen ja pankin oman koulutuksen kautta. Pankit järjestävät palveluneuvojilleen säännöllisesti erilaista koulutusta.


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Rahoitusalan työehtosopimuksessa toimihenkilön palkka määräytyy työn vaativuuden, pätevyyden ja työsuorituksen mukaan. Palkkaan vaikuttava työtehtävät, kokemus työtehtävissä, päätehtävää vaativammat osatehtävät, pätevyys, vastuu ja työsuoritus. Kuukausi- tai tuntipalkkaus. Pankkikohtaisesti käytössä voi olla myös tulospalkkaus.

 

Työmarkkinatiedot
Finanssiala

Finanssiala työllistää yhteensä noin 47 000 henkeä pankeissa, vakuutusyhtiöissä, eläkeyhtiöissä, rahoitusyhtiöissä, sijoitusrahastoyhtiöissä ja arvopaperinvälittäjien palveluksessa (v. 2014). Pankit ovat toimialan suurin työllistäjä, vakuutusyhtiöt toiseksi suurin.

Seuraavien viiden-kymmenen vuoden aikana alalta eläköityy tuhansia työntekijöitä, joiden tilalle kaivataan uutta työvoimaa. Tämä tarjoaa koulutustaan miettiville nuorille hyvän työllistymismahdollisuuden. Alalle pääsyn jälkeen finanssiyhtiöt tarjoavat hyvät urapolkumahdollisuudet ja alan sisäistä koulutusta.

Alalla tarvitaan tulevaisuudessa työntekijöitä, joilla on varsinkin hyvät asiakaspalvelutaidot, liiketoimintaosaamista, kansainvälisyystaitoja sekä kyky hyödyntää uutta teknologiaa. Finanssiala on entistä kansainvälisempi, sillä rahoitus- ja vakuutusmarkkinat ovat globaalit. Yhä useammat alan yritykset ovat monikansallisia. Rekrytointikriteereissä painottuu tämän vuoksi muun muassa kielitaito.

Alalla työskennellään liiketalouden ja kauppatieteen tutkintojen lisäksi myös monilla muilla koulutustaustoilla tehtävistä riippuen, esimerkkeinä oikeustiede ja tietotekniikka.

Lähinimikkeet

ekonomi
kauppatieteiden kandidaatti
kauppatieteiden maisteri
luottoneuvoja
merkonomi
oikeustieteen maisteri
rahoitusneuvoja
sijoitusneuvoja
tradenomi

 

 

Palveluneuvoja