Vakuutusvirkailija

Johdanto

Vakuutusvirkailija tai vakuutuskäsittelijä neuvoo asiakkaita vakuutuksia koskevissa asioissa henkilökohtaisesti ja puhelimitse. Tehtäviin kuuluu vakuutussopimusten laatiminen ja korvausasiat esikäsittelyn osalta. Vakuutuskäsittelijöitä työllistävät vakuutusyhtiöt, yritykset ja pankit. Asiakastyössä tarvitaan vakuutusten tuntemusta, asiakaspalvelutaitoja, hyvää suullista ilmaisutaitoa ja neuvottelutaitoja.

Työtehtävät

Vakuutusvirkailija tai vakuutuskäsittelijä työskentelee asiakaspalvelutehtävissä. Hän neuvoo asiakkaita vakuutuksia koskevissa asioissa henkilökohtaisesti tiskillä ja puhelimitse.

Tehtäviin kuuluu selvittää asiakkaan vakuutustarpeet ja laatia niiden pohjalta sopiva vakuutussopimus tai muuttaa jo voimassa olevaa sopimusta. Vakuutuskäsittelijät laativat henkilö-, ajoneuvo-, kiinteistö-, eläke- tms. vakuutussopimuksia

Korvausasiat kuuluvat vakuutusvirkailijan vastuualueeseen vain vahinkoilmoitusten täytön ja esikäsittelyn osalta. Varsinainen korvausvahinkokäsittely tapahtuu muualla.

Vakuutuskäsittelijän työajasta osa menee ns. jälkihoito- ja syöttötöihin (tallennus). Jälkihoitotöihin kuuluvat mm. epäselvien maksukuittien selvittäminen ja oikaisut, yhteydenpito asiakkaisiin ja osastoihin sekä vakuutuskirjojen oikeellisuuden selvittäminen.

Tallennustöitä ovat mm. vakuutusmuutosten ja maksukuittien syöttäminen järjestelmiin. Joillakin virkailijoilla tehtäviin voi kuulua myös rahan käsittely.

Toimenkuvaan kuuluu tiimityötä, saatetaan esimerkiksi toimia myyntihenkilöstön tukena vakuutustuotteita koskevissa asioissa. Viikkopalavereissa käydään läpi eri tapauksia.

Konttorissa työskentelevien muiden työntekijöiden ja vakuutuskäsittelijöiden määrä riippuu konttorin tai osaston koosta.

Vakuutuskäsittelijän työpiste on asiakaspalvelutiskillä. Työympäristö voi olla hälyinen. Tietokone on yhä useammin tärkein työväline. Myös puhelin on tärkeä työväline.

Vakuutuskäsittelijän työ on päivätyötä. Joissakin tehtävissä ja konttoreissa työajat voivat joustaa. Työtahti riippuu pitkälti asiakkaiden määrästä, toisinaan työ on kiireistä.

 

Työpaikat

Vakuutusyhtiöt ja -laitokset. Pieni osa vakuutusvirkailijoista työskentelee keskisuurissa ja suurissa liikeyrityksissä, jotka tarvitsevat riskien hallintaan perehtyneitä henkilöitä. Myös pankit harjoittavat vakuutustoimintaa.

 

Työn vaatimukset

Asiakastyössä tarvitaan kykyä tulla toimeen ja työskennellä erilaisten ihmisten kanssa.

Työssä tarvitaan hyvää suullista ilmaisutaitoa, koska siinä esitellään erilaisia vakuutuksia. Neuvottelutaito on eduksi. Vakuutusalan kansainvälistymisen myötä kielitaito on noussut entistä tärkeämmäksi.

Keskittymiskyky ja taito tehdä useita erilaisia asioita samanaikaisesti on hyödyksi. Saatetaan esimerkiksi palvella asiakasta puhelimessa, kun paikalla on henkilökohtainen asiakas.

Paperien käsittelyssä pitää olla nopea ja huolellinen, sillä käsiteltävänä on paljon kuitteja, reseptejä jne. Erityisesti kassapalveluissa tarvitaan numerotarkkuutta.

Salassapitovelvollisuus on ehdoton edellytys.

Kiireestä ja työmäärästä johtuva henkinen kuormitus on varsin yleistä.

Työ edellyttää alan muutosten seuraamista sekä jatkuvaa täydennys- ja jatkokoulutusta.

 

Koulutus

Tampereen yliopistossa voi suorittaa kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon sekä kauppatieteiden maisterin tutkinnon pääaineena vakuutustiede.

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon, tradenomi (AMK), voi suorittaa ammattikorkeakouluissa.

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, voi suorittaa toisen asteen oppilaitoksissa.

Alalla järjestetään myös finanssimerkonomikoulutusta, joka on räätälöity finanssialalle.

Lisäksi voidaan suorittaa rahoitus- ja vakuutusalan ammattitutkinto, RAVA.

Alalla voidaan suorittaa myös vakuutustutkinto (VTS) ja ylempi vakuutustutkinto (YVTS) sekä vakuutusmeklaritutkinto.

Vakuutusyhtiöt kouluttavat vakuutustoimihenkilöitään mm. erilaisilla kursseilla.


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Vakuutustoimihenkilöiden palkkaus perustuu vakuutusalan työehtosopimukseen. Kuukausipalkkaan vaikuttaa mm. palkkaluokka, palvelusvuosilisät ja henkilökohtainen pätevyys.

 

Työmarkkinatiedot
Finanssiala

Finanssiala työllistää yhteensä noin 47 000 henkeä pankeissa, vakuutusyhtiöissä, eläkeyhtiöissä, rahoitusyhtiöissä, sijoitusrahastoyhtiöissä ja arvopaperinvälittäjien palveluksessa (v. 2014). Pankit ovat toimialan suurin työllistäjä, vakuutusyhtiöt toiseksi suurin.

Seuraavien viiden-kymmenen vuoden aikana alalta eläköityy tuhansia työntekijöitä, joiden tilalle kaivataan uutta työvoimaa. Tämä tarjoaa koulutustaan miettiville nuorille hyvän työllistymismahdollisuuden. Alalle pääsyn jälkeen finanssiyhtiöt tarjoavat hyvät urapolkumahdollisuudet ja alan sisäistä koulutusta.

Alalla tarvitaan tulevaisuudessa työntekijöitä, joilla on varsinkin hyvät asiakaspalvelutaidot, liiketoimintaosaamista, kansainvälisyystaitoja sekä kyky hyödyntää uutta teknologiaa. Finanssiala on entistä kansainvälisempi, sillä rahoitus- ja vakuutusmarkkinat ovat globaalit. Yhä useammat alan yritykset ovat monikansallisia. Rekrytointikriteereissä painottuu tämän vuoksi muun muassa kielitaito.

Alalla työskennellään liiketalouden ja kauppatieteen tutkintojen lisäksi myös monilla muilla koulutustaustoilla tehtävistä riippuen, esimerkkeinä oikeustiede ja tietotekniikka.

Lisäaineistot

 

 

Lähinimikkeet

kauppatieteiden kandidaatti
kauppatieteiden maisteri
korvauskäsittelijä
käsittelijä
merkonomi
palveluneuvoja
tradenomi
vakuutuskäsittelijä
vakuutus- ja korvauskäsittelijä