Vakuutusten kenttämyyjä

Johdanto

Vakuutusten kenttämyyjä (vakuutusmyyjä, vakuutusedustaja) hankkii vakuutusyhtiölle uusia asiakkaita sekä palvelee vanhoja asiakkaita. Suuri osa työstä on asiakaskäyntejä. Työssä tarvitaan vuorovaikutustaitoja, neuvottelutaitoa ja myyntihenkisyyttä sekä kykyä tehdä itsenäisiä ratkaisuja.

Työtehtävät

Vakuutusten kenttämyyjä (vakuutusmyyjä, vakuutusedustaja) hankkii vakuutusyhtiölle uusia asiakkaita sekä palvelee jo olemassa olevia asiakkaita.

Tehtäviin kuuluu laatia uusille asiakkaille vakuutussuunnitelma ja avata sen mukaiset vakuutukset. Vanhoille asiakkaille pyritään myymään uusia vakuutuksia, tarvittaessa tehdään muutoksia jo olemassa oleviin.

Vakuutusmyyjä vastaa joissakin tapauksissa koko konttorin toiminnasta ja myyntitavoitteiden täyttymisestä. Esimiesasema tuo mukanaan hallinnollisia tehtäviä, kuten henkilöstöasioita työnopastuksista sisäisiin kehitystehtäviin.

Työympäristö vaihtelee konttorista yritysten ja yksityishenkilöiden tiloissa tehtäviin asiakaskäynteihin. Kenttämyyjä on yli puolet työajasta konttorissa, jossa suuri osa ajasta menee asiakkaisiin liittyvien asioiden hoitamiseen. Loput työtehtävät konttorissa ovat hallinnollisia, kuten budjettiin liittyviä asioita.

Työaika on pääasiassa normaali päivätyö. Asiakaskäynneillä työaika ei kuitenkaan rajoitu määrätunteihin, vaan työpäivät voivat venyä pitkiksi. Työhön kuuluu paljon matkustamista paikkakunnalta toiselle.

Työpaikat

Vakuutusyhtiöt ja -laitokset.

 

Työn vaatimukset

Keskeistä asiakastyössä on neuvottelutaito sekä kyky tulla toimeen ja työskennellä erilaisten ihmisten kanssa. Myyntityössä tarvitaan myös myyntihenkisyyttä.

Toimiston esimiehenä työskentely edellyttää organisointitaitoa, joustavuutta, päättäväisyyttä ja kykyä tehdä itsenäisiä ratkaisuja.

Suunnittelu- ja johtotehtävissä on olennaista hallita suuria kokonaisuuksia, jotka muodostuvat taloudellisista ja inhimillisistä tekijöistä.

Suullinen ja kirjallinen ilmaisutaito ovat tärkeitä.

Vakuutusalan kansainvälistymisen myötä myös kielitaito on noussut entistä tärkeämmäksi.

Alan jatkuva seuraaminen ja kouluttautuminen ovat tarpeen.

Uusien asiakkaiden hankinta, oman alueen kehitysvastuu ja vastuu työntekijöiden valinnasta voi aiheuttaa henkistä kuormitusta.

 

Koulutus

Tampereen yliopistossa voi suorittaa kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon sekä kauppatieteiden maisterin tutkinnon pääaineena vakuutustiede.

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon, tradenomi (AMK), voi suorittaa ammattikorkeakouluissa.

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, voi suorittaa toisen asteen oppilaitoksissa.

Alalla järjestetään myös finanssimerkonomikoulutusta, joka on räätälöity finanssialalle.

Lisäksi voidaan suorittaa rahoitus- ja vakuutusalan ammattitutkinto, RAVA.

Alalla voidaan suorittaa myös vakuutustutkinto (VTS) ja ylempi vakuutustutkinto (YVTS) sekä vakuutusmeklaritutkinto.

Vakuutusyhtiöt kouluttavat vakuutustoimihenkilöitään mm. erilaisilla kursseilla.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Palkkaus perustuu vakuutusalan kenttämiehiä koskevaan palkkasopimukseen.

Työmarkkinatiedot
Finanssiala

Finanssiala työllistää yhteensä noin 47 000 henkeä pankeissa, vakuutusyhtiöissä, eläkeyhtiöissä, rahoitusyhtiöissä, sijoitusrahastoyhtiöissä ja arvopaperinvälittäjien palveluksessa (v. 2014). Pankit ovat toimialan suurin työllistäjä, vakuutusyhtiöt toiseksi suurin.

Seuraavien viiden-kymmenen vuoden aikana alalta eläköityy tuhansia työntekijöitä, joiden tilalle kaivataan uutta työvoimaa. Tämä tarjoaa koulutustaan miettiville nuorille hyvän työllistymismahdollisuuden. Alalle pääsyn jälkeen finanssiyhtiöt tarjoavat hyvät urapolkumahdollisuudet ja alan sisäistä koulutusta.

Alalla tarvitaan tulevaisuudessa työntekijöitä, joilla on varsinkin hyvät asiakaspalvelutaidot, liiketoimintaosaamista, kansainvälisyystaitoja sekä kyky hyödyntää uutta teknologiaa. Finanssiala on entistä kansainvälisempi, sillä rahoitus- ja vakuutusmarkkinat ovat globaalit. Yhä useammat alan yritykset ovat monikansallisia. Rekrytointikriteereissä painottuu tämän vuoksi muun muassa kielitaito.

Alalla työskennellään liiketalouden ja kauppatieteen tutkintojen lisäksi myös monilla muilla koulutustaustoilla tehtävistä riippuen, esimerkkeinä oikeustiede ja tietotekniikka.

Lähinimikkeet

asiakaspäällikkö
kauppatieteiden kandidaatti
kauppatieteiden maisteri
kenttämies
kenttämyyjä
merkonomi
tradenomi
vakuutusedustaja
vakuutuskauppias
vakuutusmyyjä
vakuutustarkastaja