Eräopas

Johdanto

Eräopas suunnittelee ja järjestää luonto- ja eräretkiä luonto- ja ohjelmapalveluyrityksen palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä. Ammatissa tarvitaan hyviä erätaitoja, luonnon tuntemusta, asiakaspalvelutaitoja, kielitaitoa ja hyvää kuntoa.

Työtehtävät

Eräopas opastaa asiakkaita luontoon suuntautuvilla retkillä ja vaelluksilla eri vuodenaikoina. Työ on samankaltaista kuin oppaan työ, mutta luonto- ja eräoppaan on tunnettava myös luonto ja siellä liikkuminen.

Oppaan ammatti on sosiaalista asiakaspalvelutyötä, jossa opastettavat ryhmät vaihtelevat yritysryhmistä lapsi- ja turistiryhmiin, mikä asettaa työlle vaihtelevia vaatimuksia. Myös vuodenajat vaikuttavat työnkuvaan. Kesäisin kuljetaan tavallisesti patikoiden, talvella patikointi vaihtuu hiihto- tai lumikenkävaellukseksi.

Retki voi suuntautua esimerkiksi maisemaltaan tai muilta nähtävyyksiltään merkittävälle luontokohteelle tai kulkea jonkin tietyn alueen halki. Reittien pituudet vaihtelevat asiakkaiden toiveiden mukaan muutaman tunnin patikoinnista aina useiden päivien kestoisiin retkiin, joihin sisältyy useita yöpymisiä erämaassa.

Vaelluksen aikana eräopas neuvoo asiakkaita erätaidoissa, kuten suunnistamisessa, nuotion sytyttämisessä, ruoan valmistuksessa, yöpymisessä, vaatteiden kuivattamisessa, kalastuksessa jne.

Eräopas vastailee tarvittaessa monenlaisiin luontoon liittyviin kysymyksiin ja huolehtii siitä, että kaikki tapahtuu turvallisesti, ettei esimerkiksi kukaan pääse eksymään joukosta.

Opastamisen lisäksi eräoppaan työhön kuuluu myös luontoretkien suunnittelua ja uusien reittien etsimistä sekä kartalta että maastossa.

Eräoppaita työllistävät myös ohjelmapalvelutehtävät, sillä ihmiset haluavat paitsi kokea luonnonrauhaa ja villiä luontoa, myös osallistua erilaisiin luonnossa toteutettaviin aktiviteetteihin ja seikkailuihin.

Kesäisin järjestetään melonta- ja veneretkien lisäksi koskenlaskua, maastopyöräilyä, ratsastusretkiä, kalastusta, seinäkiipeilyä, seikkailuratoja jne. Talvella ohjelmassa voi olla moottorikelkka-, mönkijä-, koira- tai porosafaria. Syksyllä saatetaan järjestää metsästysretkiä.

Erilaisia ohjelmia järjestettäessä oppaat vastaavat tapahtumien ja aktiviteettien järjestelyistä ja toiminnan turvallisuudesta sekä majoituksesta, ruokailuista, saunomisesta jne.

Eräoppaan työhön kuuluu myös toimistotyötä, kuten erävaellusten ja muiden tapahtumien hinnoittelua, myyntityötä ja suunnittelua. Työn puolesta on osallistuttava toisinaan messuillekin.

Eräoppaan työtä tehdään sekä luonnon keskellä erämaaolosuhteissa että toimistossa. Luonnossa työolot riippuvat pitkälti vuodenajoista ja säistä sekä maastoista, jotka vaihtelevat metsä-, joki- tai järvimaisemiin. Pitkillä retkillä tarvitaan paljon erilaisia varusteita, joihin kuuluvat esimerkiksi rinkka, kompassi, kartta ja puukko.

Työajat ovat epäsäännölliset ja vaihtelevat opastusten mukaan. Pitkillä vaelluksilla luonnollisesti myös yövytään maastossa. Eräoppaan on tarvittaessa oltava valmis lähtemään maastoon hyvinkin lyhyellä varoitusajalla. Työtä on eniten matkailun sesonki- ja loma-aikoina.

 

Työpaikat

Eräoppaan työskentelevät luonto- ja ohjelmapalveluyrityksissä. Osa toimii itsenäisinä yrittäjinä. Monille eräoppaille opastyö on toinen ammatti.

 

Työn vaatimukset

Eräoppaalta edellytetään hyviä erä- ja opastustaitoja, erähenkisyyttä ja luonnontuntemusta.

Eräoppaan työ on ensisijaisesti asiakaspalvelua, joten palveluhenkisyys ja vastuuntunto ovat ammatissa tarpeen.

Kielitaito on eduksi, koska opastettavia ryhmiä tulee eri maista. Käytännössä toivotaan työntekijän hallitsevan kotimaisten kielten lisäksi kohtalaisen hyvin englantia ja saksaa.

Ensiaputaito on oppaalle tärkeä osaamisalue.

Itsenäisesti toimivan oppaan täytyy tuntea jonkin verran myös markkinointia, verotusta, kirjanpitoa ja muita yrittäjyyteen liittyviä asioita.

Hyvä fyysinen kunto on yksi perusedellytyksistä. Alaan liittyvät harrastukset ovat eduksi.

Työn ja vapaa-ajan suhde vaihtelee, mikä edellyttää oppaalta joustavuutta.

Liikkumista haittaava vamma voi olla esteenä ammatissa toimimiselle.

 

Koulutus

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon. Tutkinnossa voi suuntautua luontoalaan, jolloin tutkintonimike on luonto-ohjaaja.

Perustutkinnon voi suorittaa myös näyttötutkintona. Myös erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinnon voi suorittaa näyttötutkintona.

Eräopaskursseja järjestetään eri oppilaitoksissa eri puolilla maata.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Alalla noudatetaan ohjelmapalvelualan työehtosopimusta, joka koskee järjestäytyneitä työnantajia. Palkkaus perustuu tuntipalkkioon tai työnantajan ja suorittajan väliseen sopimukseen.

Yrittäjillä ansiot perustuvat elinkeinotoiminnan tuloihin.

 

 

Työmarkkinatiedot
Matkailuala

Matkailuala työllistää Suomessa yhteensä noin 140 000 henkilöä matkatoimistojen, matkanjärjestäjien ja ohjelmapalveluiden tuottajien sekä majoituspalveluja, ravintolapalveluja ja liikennöintiä tarjoavien yritysten palveluksessa. Näiden lisäksi matkailuala työllistää myös vuokratyöntekijöitä.

Matkailualan työpaikkojen määrä vaihtelee eri kunnissa, sillä niiden vetovoimakohteet ja luonnonolosuhteet ovat hyvin erilaisia. Monilla seuduilla etenkin kasvukeskusten ulkopuolella matkailu on alueen elinvoimaisuuden edellytys.

Matkailualan yritykset, järjestöt ja kunnat rekrytoivat tarpeen mukaan. Työllisyyteen heijastuvat talouden suhdanteiden vaihtelut. Laskusuhdanteiden vallitessa kotitaloudet ja yritykset säästävät, jolloin matkailupalveluiden kysyntä ja työntekijöiden tarve vähenee. Toisaalta laskusuhdanteissa kotimaan matkailu ja lähialuematkailu lisääntyvät kaukomatkailun kustannuksella, mikä edistää työllisyyttä kotimaassa.

Matkailualalla on paljon myös osa-aikaisia ja sesonkiluonteisia työpaikkoja esimerkiksi Lapin hiihtokeskuksissa. Ohjelmapalveluyritysten sekä vesipuistojen, puuhamaiden, huvipuistojen ja erilaisten kulttuuri- ja taidetapahtumien työpaikat ovat pitkälti kausiluonteisia.

Matkailu on kasvuala, jolla työskentelevien lukumäärä on kasvanut myös viime vuosina. Suomeen suuntautuva kansainvälinen matkailu lisääntyy nopeasti, mikä edistää työllisyyden lisäksi myös kansantaloutta. Matkailualan odotetaan työllistävän hyvin myös tulevaisuudessa. Alalle arvioidaan syntyvän jopa 40 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2025 mennessä. Matkailuala työllistää erityisesti nuoria sekä maahanmuuttajia.

Matkailualalle työllistymistä edistää laaja ammattitaito, joka muodostuu palveluosaamisesta, kielitaidosta, asiakkaan huomioivista myyntitaidoista ja alan tietojärjestelmien tuntemuksesta.

Lähinimikkeet

erä- ja luonto-opas
luonto-opas
opas
retkiopas
seikkailuopas