Kiinteistönvälittäjä

Johdanto

Kiinteistönvälittäjä välittää kiinteistöjä ja tontteja toimien linkkinä myyjän ja ostajan välillä. Tehtäviin kuuluu selvittää kiinteistön arvo ja ilmoittaa kaupattavasta kiinteistöstä mm. verkkosivuilla ja lehdissä. Kiinteistönvälittäjä järjestää näyttötilaisuuksia ja esittelee kiinteistöä mahdollisille ostajille. Työpaikkoja on kiinteistövälitysyrityksissä. Osa työskentelee yrittäjinä tai esimerkiksi pankkien myyntiedustajina. Työssä tarvitaan kiinteistöalan tuntemusta, myyntitaitoja sekä esiintymis- ja neuvottelutaitoja.

Työtehtävät

Kiinteistönvälittäjä toimii linkkinä myyjän ja ostajan välillä välittäen kiinteistöjä, asunto-osakkeita, tontteja ja muuta kiinteää omaisuutta. Ammatissa voi olla erikoistunut tietyntyyppisiin tai tietyllä alueella sijaitseviin kiinteistöihin.

Välitystapahtuma käynnistyy, kun myyjä ottaa yhteyttä kiinteistönvälittäjään ja esittelee tälle myyntikohteen. Toimeksiannosta tehdään kirjallinen myyntitoimeksianto, jossa sovitaan myyntihinnasta, välityspalkkioista jne. Kiinteistövälittäjät hankkivat myös itse koko ajan uusia toimeksiantoja.

Kiinteistönvälittäjä selvittää kiinteistön arvon. Kiinteistöjen reaaliarvosta tehdään arviointeja eri käyttötarkoituksia varten, joita voivat olla esimerkiksi avioerot, ostaminen, myynti, verovalitukset, perinnönjako jne.

Kiinteistönvälittäjä ilmoittaa kaupattavasta kiinteistöstä esimerkiksi lehdissä ja verkkosivuilla. Tämän jälkeen hän järjestää näyttötilaisuuksia ja esittelee kiinteistöä mahdollisille ostajille.

Kiinteistönvälittäjä neuvoo mahdollisesti myös kaupankäyntiin liittyvissä asioissa kuten rahoituksessa. Hän laatii yleensä kauppakirjan sekä avustaa kaupan osapuolia laina- ja vakuusjärjestelyissä ja antaa laskelman hallintokuluista.

Kiinteistönvälittäjä toimii ostajan ja myyjän välimaastossa ja joutuu usein sovittelemaan yhteen erilaisia vaatimuksia, odotuksia ja toiveita.

Välitystyö voi kohdistua myös vuokra-asuntoihin. Näiden kohteiden välitykseen erikoistuneita voidaan kutsua vuokravälittäjiksi.

Kiinteistönvälittäjät työskentelevät sekä toimistossa että myyntikohteissa. Työ on periaatteessa päivätyötä, mutta käytännössä kiinteistöjen esittelyt järjestetään yleensä viikonloppuisin, joten työaika on usein epäsäännöllinen. Kohteesta toiseen liikutaan autolla.

 

Työpaikat

Kiinteistönvälittäjät työskentelevät kiinteistövälitysyritysten palveluksessa, yrittäjinä tai myyntiedustajina pankeissa tai rakennusliikkeissä.

 

Työn vaatimukset

Kiinteistönvälittäjän on tunnettava kiinteistöalan myynti- ja vuokraustoiminta.

Ammatissa on osattava selvittää kiinteistöjen arvo.

Lisäksi on tunnettava lainsäädäntöä ja verotukseen liittyviä asioita.

Myyntityössä tarvitaan vankkaa esiintymistaitoa, neuvottelutaitoja ja yhteistyökykyä.

Ammatissa on ymmärrettävä asiakkaan tarpeet.

Työssä on etua asiakaspalveluhenkisyydestä ja oma-aloitteisuudesta sekä organisointitaidoista.

Kiinteistönvälittäjän työssä tarvitaan kykyä sopeutua nopeasti muuttuviin tilanteisiin, sietää stressiä, kilpailua, kireitä aikatauluja ja epäsäännöllisiä työaikoja.

Vastuu suurista rahasummista voi aiheuttaa paineita.

 

Koulutus

Kiinteistöedustajan koulutus ja tutkinto (KED) on tarkoitettu alalle aikoville tai vasta vähän aikaa toimineille. Tutkinnon suorittamisen jälkeen on valmiudet toimia kiinteistöedustajana kiinteistönvälitysliikkeessä.

Alalla on mahdollista suorittaa kiinteistönvälitysalan ammattitutkinto (KiAT), joka suoritetaan näyttötutkintona. Tutkintoon valmentavaa koulutusta järjestetään eri oppilaitoksissa.

Asuin- ja liikehuoneistojen vuokravälitystehtäviin voi kouluttautua Vuokravälittäjän tutkinnossa (VuT), joka valmistaa vuokrahuoneiston välittäjäkokeeseen (LVV). Koulutusta järjestää Kiinteistöalan koulutuskeskus KIINKO.

Keskuskauppakamarin välittäjälautakunnan järjestämä kiinteistönvälittäjäkoe (LKV-koe) antaa vastaavan hoitajan erityispätevyyden.

Ylempi kiinteistönvälittäjän koulutus ja tutkinto YKV tarjoaa jatko-opintomahdollisuudet alan ammattilaisille, joilla on LKV-pätevyys sekä vankka kokemus alalta.

Markkinointi-instituutissa voi suorittaa kiinteistönvälittäjän tutkinnon.

 

 

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Kiinteistönvälitystä saa harjoittaa vain sellainen yksityinen elinkeinonharjoittaja tai oikeushenkilö, joka on rekisteröity kiinteistönvälitysliikkeeksi. Vuokrahuoneiston välitystä saa harjoittaa vain sellainen yksityinen elinkeinonharjoittaja tai oikeushenkilö, joka on rekisteröity vuokrahuoneiston välitysliikkeeksi tai kiinteistönvälitysliikkeeksi.

Välitysliikkeessä on oltava vastaava hoitaja. Kiinteistönvälitysliikkeen vastaavalla hoitajalla on oltava kiinteistönvälittäjäkokeessa osoitettu ammattipätevyys, vuokrahuoneiston välitysliikkeen vastaavalla hoitajalla vuokrahuoneiston välittäjäkokeessa tai kiinteistönvälittäjäkokeessa osoitettu ammattipätevyys.

 

Palkkaus

Palkkaus perustuu toimeksiantajan kanssa tehtyyn henkilökohtaiseen sopimukseen. Koulutus ja työkokemus vaikuttavat palkkion suuruuteen. Välittäjä voi saada kiinteää kuukausipalkkaa, pelkkää provisiopalkkaa tai edellisten yhdistelmää. Provisiopalkka on melko yleinen. Tällöin ansiot ovat sidoksissa tehtyjen kauppojen määrään ja kauppasummiin. Välittäjällä on yleensä autoetu.

 

 

Työmarkkinatiedot
Kiinteistönvälitysala

Kiinteistönvälitysala työllistää noin 5 000 henkilöä (v. 2017). Kiinteistönvälitysalan yrityksiä on maassamme lähes 1 500. Tyypillisessä alan työpaikassa on 6-10 kiinteistönvälitystehtäviä hoitavaa ammattilaista.

Työllisyys riippuu asuntokauppojen määristä, joihin vaikuttavat mm. talouden suhdannevaihtelut, kuluttajien ostovoima, luottamus talouteen ja korkotaso. Asuntokaupan käydessä hyvin työllisyystilanne on hyvä ja alalle tarvitaan uusia työntekijöitä. Yritysten käyttämät palkkausmallit perustuvat tavallisesti myyntituloksiin sidottuihin provisioihin.

Työllistymistä edesauttavat koulutus ja ammattitaito. Kysyttyjä ovat erityisesti ammattilaiset, joilla on LKV-pätevyys. Välitysliikkeen palveluksessa välitystehtäviä suorittavasta henkilöstöstä vähintään puolella on oltava tämä ammattipätevyys. Työllistymistä edesauttavat myös asiantuntevuus, asiakaspalvelutaidot ja halu kehittyä sekä itsenäinen työskentelyote ja ahkeruus, sillä työmäärät ovat yleensä suurehkot.

Alalta poistuvien tilalle tarvitaan uusia työntekijöitä. Työntekijöiden suuri vaihtuvuus nähdään alalla merkittävänä ongelmana. Alan arvostusta ja houkuttelevuutta pyritään lisäämään julkisuusmielikuvaa kehittämällä sekä pakollisen tutkinnon myötä.

Lähinimikkeet

kiinteistövälittäjä
kiinteistöedustaja
merkonomi
tradenomi
tradenomi (AMK)
myyntiedustaja
vuokravälittäjä
välittäjä

 

 

 

Kiinteistönvälittäjä