Meklari

Johdanto

Meklarit välittävät arvopapereiden osto- ja myyntitarjouksia pörssissä. Meklari voi hoitaa myös asiakassuhteita ja antaa sijoitusneuvoja. Muita työpaikkoja ovat pankit, pankkiiriliikkeet ja arvopaperiliikkeet. Ammatissa tarvitaan kansantaloustieteen sekä kaupan ja rahoitusmarkkinoiden tuntemusta. Tehtävien hoito edellyttää mm. pitkäjännitteisyyttä sekä hyvää stressin sietokykyä.

Työtehtävät

Meklarit välittävät arvopapereiden osto- ja myyntitarjouksia muun muassa pörssissä. Arvopapereita ovat esimerkiksi osakeyhtiöiden osakkeet, osakkeisiin oikeuttavat arvopaperit ja joukkovelkakirjalainat. Työn tavoitteena on tyytyväinen asiakas ja kassaan tuleva välityspalkkio.

Tyypillisesti meklari tekee toimeksiantojen perusteella osto- ja myyntitarjouksia sekä syöttää tarjoustiedot tietojärjestelmään, joka automaattisesti täsmentää ne kaupoiksi. Toimeksiantoja antavat sekä yritykset että yksityishenkilöt.

Työnkuva vaihtelee työpaikoittain ja myös omasta suuntautumisesta ja erityistaidoista riippuen. Meklari saattaa hoitaa esimerkiksi ulkomaisia välittäjiä, kotimaisia suursijoittajia, tehdä osakekauppaa tai johdannaiskauppaa.

Meklari voi tehdä myös asiakastyötä. Tällöin hän hankkii uusia asiakkaita sekä antaa heille sijoitusneuvoja. Asiakassuhteiden ylläpitäminen on työssä keskeistä.

Meklarin työhön kuuluu myös talouselämän tapahtumien seuraamista. Isoilla taloilla on erikseen analyytikot, jotka tekevät toimintaa tukevaa tutkimusta.

Työ on osittain tiimityötä. Analyytikot ja meklarit istuvat samassa pöydässä. Analyytikot kommentoivat uutisia, ja eri tahojen kauppoja hoitelevat meklarit tiedottavat toisilleen reaaliaikaisesti tapahtumista.

Nykyisin työ tehdään pitkälti näyttöpäätteiden ääressä. Työvälineitä ovat tietokone ja eri kaupankäyntijärjestelmät. Kauppaa käydään myös sähköpostitse. Asiakkaisiin pidetään yhteyttä puhelimitse, neuvotteluja käydään myös toimistotiloissa.

Työaika on periaatteessa klo 10.00-19.30, jolloin pörssi on auki, mutta työtä tehdään käytännössä enemmän. Tarjousten laittaminen alkaa jo klo 8.30-9.00 ja työ jatkuu usein 1-2 tuntia pörssin sulkemisen jälkeen.

Kiireiseen työtahtiin ei yleensä sisälly taukoja. Lounas ja kahvi nautitaan usein työpöydän ääressä. Vapaa-aikaa ei paljoakaan ole, koska tapahtumia on seurattava kotonakin ja pitää olla tavoitettavissa puhelimen päässä.

Meklarin ammatissa ei ole tyypillistä työpäivää tai työviikkoa. Yritysuutiset ja -kaupat, korkojen muutokset tai jokin täysin ennakoimaton muutos vaikuttavat. Ennakkoon saatetaan osata odottaa jotakin, mutta tilanteet elävät koko ajan.

 

 

Työpaikat

Pörssi. Pankit. Pankkiiriliikkeet. Arvopaperiliikkeet.

Työn vaatimukset

Arvopapereiden välittäjältä edellytetään kansantaloustieteen, koti- ja ulkomaankaupan sekä rahoitus- ja valuuttamarkkinoiden tuntemusta.

Työssä on jatkuvasti seurattava yritystoimintaan ja talouteen liittyviä uutisia. Tilanteet muuttuvat koko ajan. Meklarin on kyettävä ennakoimaan muutoksia ja niihin liittyviä seuraamuksia sekä osattava tehdä nopeita päätöksiä.

Ammatissa tarvitaan kiinnostusta kaupankäyntiin.

Asiakassuhteiden hoito edellyttää sosiaalisia taitoja. Meklarin on tultava toimeen monenlaisten ihmisten kanssa.

Meklarilta edellytetään luotettavuutta, sillä pörssivälittäjä on vaitiolovelvollinen asiakkaansa liikesalaisuuksista.

Meklarin pitää pystyä keskittymään ja seuraamaan montaa asiaa samanaikaisesti useita tunteja peräkkäin. Pitkäjännitteisyys ja kärsivällisyys ovat tarpeen.

Meklarin on kyettävä tulkitsemaan analyyttisesti raportteja.

Ammatissa toimiminen edellyttää jatkuvaa uuden oppimista.

Työssä tarvitaan stressin ja paineen sietokykyä, sillä työ on ajoittain hyvin kiireistä ja työpäivät ovat pitkiä.

Koulutus

Yliopistojen kauppatieteellisellä koulutusalalla voi suorittaa kauppatieteiden kandidaatin tai kauppatieteiden maisterin tutkinnon.

Yliopistojen yhteiskuntatieteellisellä koulutusalalla voi opiskella pääaineena kansantaloustiedettä. Tutkinto on valtiotieteiden kandidaatti tai maisteri.

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon, tradenomi (AMK).

Toisella asteella voi suorittaa liiketalouden perustutkinnon, merkonomi.

Arvopaperivälittäjien yhdistys ry ylläpitää ja kehittää sijoituspalvelualan tutkintojärjestelmää. Tutkintoja ovat sijoituspalvelututkinto ja sijoitusneuvojan erikoistutkinto.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Rahoitusalan työehtosopimuksessa toimihenkilön palkka määräytyy työn vaativuuden, pätevyyden ja työsuorituksen mukaan. Palkkaan vaikuttava työtehtävät, kokemus työtehtävissä, päätehtävää vaativammat osatehtävät, pätevyys, vastuu ja työsuoritus. Kuukausi- tai tuntipalkkaus. Pankkikohtaisesti käytössä voi olla myös tulospalkkaus.

 

Työmarkkinatiedot
Finanssiala

Finanssiala työllistää yhteensä noin 47 000 henkeä pankeissa, vakuutusyhtiöissä, eläkeyhtiöissä, rahoitusyhtiöissä, sijoitusrahastoyhtiöissä ja arvopaperinvälittäjien palveluksessa (v. 2014). Pankit ovat toimialan suurin työllistäjä, vakuutusyhtiöt toiseksi suurin.

Seuraavien viiden-kymmenen vuoden aikana alalta eläköityy tuhansia työntekijöitä, joiden tilalle kaivataan uutta työvoimaa. Tämä tarjoaa koulutustaan miettiville nuorille hyvän työllistymismahdollisuuden. Alalle pääsyn jälkeen finanssiyhtiöt tarjoavat hyvät urapolkumahdollisuudet ja alan sisäistä koulutusta.

Alalla tarvitaan tulevaisuudessa työntekijöitä, joilla on varsinkin hyvät asiakaspalvelutaidot, liiketoimintaosaamista, kansainvälisyystaitoja sekä kyky hyödyntää uutta teknologiaa. Finanssiala on entistä kansainvälisempi, sillä rahoitus- ja vakuutusmarkkinat ovat globaalit. Yhä useammat alan yritykset ovat monikansallisia. Rekrytointikriteereissä painottuu tämän vuoksi muun muassa kielitaito.

Alalla työskennellään liiketalouden ja kauppatieteen tutkintojen lisäksi myös monilla muilla koulutustaustoilla tehtävistä riippuen, esimerkkeinä oikeustiede ja tietotekniikka.

Lähinimikkeet

arvopapereiden välittäjä
dealeri
ekonomi
ekonomisti
merkonomi
pörssiasiamies
pörssimeklari
pörssivälittäjä
tradenomi