Rahoitusasiantuntija

Johdanto

Rahoitusasiantuntijan tehtävänä on välittää kotimaista ja ulkomaista rahoitusta yrityksille. Tehtäviin kuuluu myös analyysien ja arvonmääritysten tekemistä sekä niiden esittelemistä asiakkaille. Rahoitusasiantuntijoita työskentelee pankeissa, pankkiiriliikkeissä ja konsulttiyrityksissä. Ammatissa tarvitaan mm. rahoitusteorioiden, kansantalouden ja laskentatoimen hallintaa sekä vuorovaikutustaitoja.

Työtehtävät

Rahoitusasiantuntijan tai Corporate finance -asiantuntijan keskeisenä tehtävänä on välittää kotimaista ja ulkomaista rahoitusta yrityksille mahdollisimman tehokkaasti. Hän pyrkii saamaan sijoittajat kiinnostumaan edustamastaan yrityksestä siten, että he haluavat sijoittaa siihen varojaan.

Corporate finance -toiminta liittyy yritysten rahoitukseen, yrityksen tekemiin rahoituspäätöksiin ja analyyseihin niiden taustalla. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa yrityksen arvoa ja vähentää taloudellisia riskejä.

Corporate finance -asiantuntijat voivat olla erikoistuneita jollekin maantieteelliselle alueelle, elinkeinoelämän eri sektoreille, markkinointiin, taustatutkimusten tekoon, taloudelliseen tutkimukseen tai meklariksi, jolloin he välittävät arvopapereiden osto- ja myyntitarjouksia, antavat sijoitusneuvoja ja hoitavat asiakassuhteita.

Rahoitusinstrumentteina käytetään osakejärjestelyitä, yrityskauppoja, pörssiosakekauppoja ja velkaemissioita. Toimintaan liittyy myös sijoitustutkimus, varainhoito, rahastotoiminta ja asiakasvaluuttakauppa. Tehtäviin kuuluu esimerkiksi analyysien ja arvonmääritysten tekemistä sekä niiden esittelemistä asiakkaille.

Toimeksiannoista on luotava positiivinen markkinakuva sekä sijoittajan että yrityksen kannalta, minkä vuoksi työhön sisältyy myös julkisuuden hallintaa ja tiedottamista.

Työ on projektiluontoista, projektien kesto on esimerkiksi kuusi kuukautta. Projektiryhmät ovat yleensä viiden hengen ryhmiä. Työn sosiaalisuutta lisäävät neuvottelut asiakkaiden kanssa.

Toimeksiantoa ei yleensä ole sidottu määrättyyn työpaikkaan ja työaikaan. Yleensä työpäivät ovat pitkiä ja työaika on epäsäännöllinen. Työpaikalla saatetaan tarvittaessa olla vaikka vuorokauden ympäri.

Työpaikat

Pankkiiriliikkeet. Pankit. Konsulttiyritykset.

Työn vaatimukset

Rahoitusasiantuntijan tai Corporate finance -asiantuntijan on hallittava hyvin rahoitusteoriat ja kyettävä erityisesti osakeyhtiölain tulkintaan. Työssä tarvitaan matematiikan ja laskentatoimen sekä kansantalouden tuntemusta.

Ammatissa on kyettävä arvioimaan erilaisten yritysten erilaisia tarpeita ja sopivia rahoitusratkaisuja.

Työ edellyttää jatkuvaa opiskelua ja itsensä kehittämistä sekä jatkuvaa talouselämän kehityksen seuraamista. Ala on nopeasti muuttuva ja ulkomailta tulee käyttöön uusia rahoitusinstrumentteja.

Työhön sisältyy toimeksiantojen salassapitovelvollisuus ja asiakassuhteiden luotettavuuden ylläpito.

Rahoitustehtävissä tarvitaan kiinnostusta rahoitus- ja osakemarkkinoita kohtaan, halua voittojen maksimointiin ja markkinointitaitoja.

Ammatti edellyttää oma-aloitteisuutta, analyyttisyyttä, pitkäjännitteisyyttä, kunnianhimoa ja kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Työhön sisältyy paljon henkilökohtaisia neuvotteluita asiakkaiden kanssa. Hyvät ryhmätyötaidot ja kielitaito ovat tarpeen.

Vaativat tehtävät voivat tuottaa stressiä.

 

Koulutus

Useimmiten kaupallisen alan tai oikeustieteellisen alan korkeakoulututkinto.

Kaupallisen alan ylemmän korkeakoulututkinnon, kauppatieteiden maisteri, ja alemman korkeakoulututkinnon, kauppatieteiden kandidaatti voi suorittaa yliopistoissa kauppatieteellisellä alalla.

Ylempi oikeustieteellinen korkeakoulututkinto on oikeustieteen maisteri, alempi korkeakoulututkinto puolestaan oikeusnotaari.

Täydennyskoulutusta tarjoavat Svenska Handelshögskolan Fortbildningscentralen ja Suomen sijoitusanalyytikot ry.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Palkka vaihtelee työntekijän kokemuksen ja osaamisen mukaan. Liiketoiminnallisesta menestymisestä palkitaan bonuksin. Palkkaukseen kuuluvat yleisesti myös osuudet yrityksissä. Alalla noudatetaan Rahoitusalan työehtosopimusta.

 

 

 

Työmarkkinatiedot
Finanssiala

Finanssiala työllistää yhteensä noin 47 000 henkeä pankeissa, vakuutusyhtiöissä, eläkeyhtiöissä, rahoitusyhtiöissä, sijoitusrahastoyhtiöissä ja arvopaperinvälittäjien palveluksessa (v. 2014). Pankit ovat toimialan suurin työllistäjä, vakuutusyhtiöt toiseksi suurin.

Seuraavien viiden-kymmenen vuoden aikana alalta eläköityy tuhansia työntekijöitä, joiden tilalle kaivataan uutta työvoimaa. Tämä tarjoaa koulutustaan miettiville nuorille hyvän työllistymismahdollisuuden. Alalle pääsyn jälkeen finanssiyhtiöt tarjoavat hyvät urapolkumahdollisuudet ja alan sisäistä koulutusta.

Alalla tarvitaan tulevaisuudessa työntekijöitä, joilla on varsinkin hyvät asiakaspalvelutaidot, liiketoimintaosaamista, kansainvälisyystaitoja sekä kyky hyödyntää uutta teknologiaa. Finanssiala on entistä kansainvälisempi, sillä rahoitus- ja vakuutusmarkkinat ovat globaalit. Yhä useammat alan yritykset ovat monikansallisia. Rekrytointikriteereissä painottuu tämän vuoksi muun muassa kielitaito.

Alalla työskennellään liiketalouden ja kauppatieteen tutkintojen lisäksi myös monilla muilla koulutustaustoilla tehtävistä riippuen, esimerkkeinä oikeustiede ja tietotekniikka.

Finanssiala

Finanssiala työllistää yhteensä noin 47 000 henkeä pankeissa, vakuutusyhtiöissä, eläkeyhtiöissä, rahoitusyhtiöissä, sijoitusrahastoyhtiöissä ja arvopaperinvälittäjien palveluksessa (v. 2014). Pankit ovat toimialan suurin työllistäjä, vakuutusyhtiöt toiseksi suurin.

Seuraavien viiden-kymmenen vuoden aikana alalta eläköityy tuhansia työntekijöitä, joiden tilalle kaivataan uutta työvoimaa. Tämä tarjoaa koulutustaan miettiville nuorille hyvän työllistymismahdollisuuden. Alalle pääsyn jälkeen finanssiyhtiöt tarjoavat hyvät urapolkumahdollisuudet ja alan sisäistä koulutusta.

Alalla tarvitaan tulevaisuudessa työntekijöitä, joilla on varsinkin hyvät asiakaspalvelutaidot, liiketoimintaosaamista, kansainvälisyystaitoja sekä kyky hyödyntää uutta teknologiaa. Finanssiala on entistä kansainvälisempi, sillä rahoitus- ja vakuutusmarkkinat ovat globaalit. Yhä useammat alan yritykset ovat monikansallisia. Rekrytointikriteereissä painottuu tämän vuoksi muun muassa kielitaito.

Alalla työskennellään liiketalouden ja kauppatieteen tutkintojen lisäksi myös monilla muilla koulutustaustoilla tehtävistä riippuen, esimerkkeinä oikeustiede ja tietotekniikka.

Lähinimikkeet

corporate finance -asiantuntija
ekonomi
ekonomisti