Tuote-esittelijä

Johdanto

Tuote-esittelijä tai konsulentti tekee myynninedistämistä esimerkiksi teollisuuden tai tukkukaupan yrityksen palveluksessa. Työhön kuuluu tuotteiden esittelyä esimerkiksi messuilla sekä ostotarjousten välittämistä edustamalleen yritykselle. Osa tuote-esittelijöistä toimii itsenäisinä yrittäjinä. Tuote-esittelijän työssä tarvitaan hyvää tuotetuntemusta sekä esiintymistaitoa ja asiakaspalveluhenkisyyttä. Ulkomailla työskenteleviltä edellytetään hyvää kielitaitoa.

Työtehtävät

Tuote-esittelijä (konsulentti) tekee myynninedistämistyötä teollisuuden, tukkukaupan tai maahantuojan palveluksessa. Hän esittelee tuotteita messuilla, myymälätiloissa sekä asiakasyrityksissä.

Tuote-esittelijä pystyttää esittelypöydän sekä kertoo tuotteesta tai tuoteryhmästä näytteiden ja esittelymateriaalien avulla. Tuote-esittelijä ei itse myy esittelemiään tuotteita, mutta hän välittää ostotarjouksia edustamalleen yritykselle. Tuotteet voivat tosin olla ostettavissa esittelytilassa.

Tuote-esittelijä voi edustaa useampia eri toimeksiantajia. Tuote-esittelijöitä on muun muassa elintarviketeollisuuden ja lääketeollisuuden palveluksessa.

Myyntimies on työsuhteessa työnantajaansa ja hän noudattaa työnantajan antamia ohjeita ja määräyksiä työssään. Myyntimies edistää tavaroiden myyntiä matkustamalla eri paikkakunnille tai käymällä tapaamassa asiakkaita sillä paikkakunnalla, jolla työnantajan liike sijaitsee.

Itsenäisellä kauppaedustajalla taas tarkoitetaan elinkeinonharjoittajaa, joka on päämiehen kanssa tekemässään sopimuksessa sitoutunut edistämään tämän tavaroiden myyntiä tai ostoa.

Tuote-esittelijän työ on edustus- ja myyntityötä, jossa ollaan paljon tekemisissä ihmisten kanssa. Työ tehdään pääasiassa asiakkaan tiloissa.

Työ on enimmäkseen päivätyötä, mutta jonkin verran ilta- ja viikonlopputöitäkin on. Yrittäjillä työmäärä vaihtelee suuresti toimeksiantojen mukaan. Työhön kuuluu runsaasti matkustelua.

 

Työpaikat

Teollisuusyritykset, tukkuliikkeet, maahantuontiliikkeet. Osa toimii itsenäisinä yrittäjinä.

 

Työn vaatimukset

Tuote-esittelijän työssä tarvitaan esiintymistaitoa ja asiakaspalveluhenkisyyttä sekä hyvää tuote- ja asiakastuntemusta.

Tuote-esittely ja myyntimiestoiminta on aktiivista myyntityötä, jossa myyntityökokemuksesta on etua. Itsenäisellä kauppaedustajalla on yleensä pitkä työkokemus myynnistä, noin 20 vuotta.

Työssä on jatkuvasti sopeuduttava uusiin tilanteisiin, asiakkaisiin ja ympäristöihin.

Messu- ym. esittelytilojen rakentelu vaatii visuaalisuutta, luovuutta, kätevyyttä ja järjestelykykyä.

Ulkomailla toimivilta edellytetään hyvää kielitaitoa ja kulttuurien tuntemusta.

Koulutus

Koulutus vaihtelee toimialoittain. Tuote-esittelijällä voi olla esimerkiksi elintarvike- tai terveydenhuoltoalan, teknillisen alan tai kauneudenhoitoalan koulutus. Alalla toimitaan myös kaupallisella koulutuksella.

Toisella asteella voi suorittaa liiketalouden perustutkinnon, merkonomi. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella ja näyttötutkintona.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös myynnin ammattitutkinto ja kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto sekä markkinointiviestinnän ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto.

Ammatillista täydennyskoulutusta tarjoavat Markkinointi-instituutti sekä eri oppilaitosten yhteydessä toimivat täydennyskoulutusorganisaatiot jne. Lisäksi kaupan alan koulutusta järjestävät kaupan alan yritysten omat koulutusorganisaatiot.

Työnantaja voi myös kouluttaa tehtävään.


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Palkkaus perustuu työntekijän ja työnantajan väliseen sopimukseen. Palkka voi vaihdella suuresti toimialan sekä työntekijän kokemuksen ym. tekijöiden mukaan.

Työsuhteessa palkka on yleensä kuukausipalkka tai kiinteän kuukausipalkan ja provisiopalkan yhdistelmä. Osalla tuote-esittelijöistä on autoetu.

Yrittäjillä tulot perustuvat myyntiprovisioon.

Työmarkkinatiedot
Kaupan ala

Kaupan ala on elinkeinoelämän toimialoista suurin työllistäjä, joka työllistää noin 284 000 henkilöä (v. 2017). Kaupan toimialoista eniten työllistää vähittäiskauppa, seuraavaksi eniten tukkukauppa ja agentuuritoiminta, sitten autokauppa. Kaupan alalla on paljon yrittäjiä ja heidän perheenjäseniään, yhteensä noin 36 000. Yrityksiä on noin 44 000, joista yli 90 prosenttia on alle kymmenen hengen yrityksiä.

Kaupan alan yritysten toiminta- ja työllistämisedellytyksiin vaikuttavat monet tekijät, joita ovat esimerkiksi talouden suhdannevaihtelut, kotitalouksien ostovoiman kehitys, kulutuskysyntä ja mielipideilmasto, yleinen hintakehitys, tulo- ja kulutusverotus sekä lainsäädäntö.

Päivittäistavarakaupassa myynnin määrät ja siten myös työllistävyys on tasaisempaa kuin erikoistavarakaupassa tai esimerkiksi autokaupassa. Tukkukaupan kannattavuus ja työllisyysnäkymät riippuvat pitkälti vähittäiskaupasta erityisesti päivittäistavaroiden osalta.

Kaupan alan yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Ala työllistää paljon myös osa-aikaisia työntekijöitä kuten esimerkiksi opiskelijoita. Kauppa on nuorten suurin työllistäjä, sillä alle 25-vuotiaista työssäkäyvistä nuorista yli 20 prosenttia työskentelee kaupan alalla. Kaupan alan rooli työllistäjänä kasvaa tulevaisuudessa entisestään, sillä alalle ennakoidaan avautuvan eniten työpaikkoja maamme toimialoista vuoteen 2020 mennessä.

Lähinimikkeet

edustaja
itsenäinen kauppaedustaja
kauppa-agentti
kauppaedustaja
konsulentti
merkonomi
myynninedistäjä
myyntiedustaja
myyntikonsulentti
myyntimies
tradenomi
tuote-esittelijä

 

 

 

Tuote-esittelijä