Kioskimyyjä

Johdanto

Kioskimyyjät myyvät kioskista riippuen esimerkiksi makeisia ja elintarvikkeita. Työhön kuuluu myynnin ja asiakaspalvelun lisäksi tavaroiden tilaamista, esille asettelua ja hinnoittelua. Myyntityö edellyttää asiakaspalvelutaitoja, omatoimisuutta ja tuotteiden tuntemusta. Kioskimyyjän työssä on tärkeää tulla toimeen erilaisten asiakkaiden kanssa.

Työtehtävät

Kioskimyyjä myy asiakkaille erilaisia tuotteita kuten lehtiä, elintarvikkeita ja makeisia. Myynti tapahtuu joko luukun kautta tai kioskin sisätiloissa. Kioskien valikoimat voivat nykyisin olla hyvinkin laajoja.

Kioskimyyjän tehtäviin kuuluu myös elokuvien (DVD, Blu-ray) vuokrausta, raha-arpojen myyntiä, vedonlyöntipelien hoitamista ja pääsylippujen myymistä eri tilaisuuksiin. Joissakin kioskeissa tehtäviin kuuluu myös postipalvelujen hoitaminen.

Kioskeissa myydään yhä useammin myös kahvia ja välipaloja. Grillikioskeissa (nakkikioskit) toiminta pyörii erilaisten lämpimien pikaruokien kuten makkaraperunoiden, hampurilaisten ja lihapiirakoiden myynnin ympärillä.

Myyjän työhön kuuluu myyntityön lisäksi tavaroiden tilaamista, esille asettelua ja hinnoittelua. Kassanhoito on keskeinen osa työtä. Työhön kuuluu myös kioskin siisteydestä huolehtimista.

Kioskimyyjän työ on asiakaspalvelutyötä. Suurin osa kioskimyyjistä työskentelee yksin koko ajan. Henkilökuntaan kuuluu keskimäärin kolme myyjää, jotka vuorottelevat.

Suurimmat kioskit ovat kuin pieniä myymälöitä, joiden työtilat ovat valoisat ja melko tilavat. Pienissä kioskeissa työympäristö voi olla ahdas. Erityisesti nakkikioskeissa työtä haittaa usein vetoisuus, vaihtelevat lämpötilat ja huono ilmanvaihto.

Työajat perustuvat kioskien aukioloaikoihin. Elintarvikekioskit ovat usein avoinna klo 7-21, grillikioskit taas illasta aamuyöhön. Työtä tehdään myös viikonloppuisin, joten arkivapaat ovat yleisiä. Työlle on ominaista ajoittaiset ruuhkahuiput.

Työpaikat

Elintarvikekioskit, grillikioskit ja muut kioskit. Osa kioskimyyjistä on itsenäisiä yrittäjiä tai franchising-yrittäjiä.

Työn vaatimukset

Kioskimyyjän myyntityö edellyttää asiakaspalvelutaitoja sekä tuotteiden tuntemusta.

Ammatissa on tärkeää tulla toimeen erilaisten asiakkaiden kanssa.

Kioskimyyjän työssä tarvitaan itsenäistä työskentelyotetta ja omatoimisuutta.

Myyjän työhön kuuluu tavaran käsittelyä, seisomista ja hankaliakin työasentoja, mikä edellyttää riittävän hyvää fyysistä kuntoa.

Kiire sekä vastuu rahasta ja yksin työskentely voivat aiheuttaa stressiä.

Yrittäjänä toimivien kioskimyyjien on tunnettava myös yrittäjyyteen liittyviä asioita markkinoinnista verotukseen.

Koulutus

Monet ovat tulleet työhön ilman ammatillista koulutusta. Osalla on jokin kaupallisen alan koulutus.

Toisella asteella voi opiskella liiketaloutta ja suorittaa liiketalouden perustutkinnon merkonomi. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella sekä näyttötutkintona.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös myynnin ammattitutkinto ja kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto.

Ammatillista täydennyskoulutusta tarjoavat Markkinointi-instituutti sekä eri oppilaitosten yhteydessä toimivat täydennyskoulutusorganisaatiot. Lisäksi kursseja järjestävät yritysten omat koulutusorganisaatiot.


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Kioskiyrittäjänä toimiminen edellyttää kioskiyrittämiseen tarvittavia lupia.

 

Palkkaus

Kuukausi- tai tuntipalkka. Kaupan alan työehtosopimuksessa palkan suuruuteen vaikuttavat työtehtävät, koulutus, palvelusvuodet, lisät ja kuntien kalleusluokitus.

Yrittäjillä ansiotaso määräytyy liiketoiminnan kannattavuuden mukaan.

Työmarkkinatiedot
Kaupan ala

Kaupan ala on elinkeinoelämän toimialoista suurin työllistäjä, joka työllistää noin 284 000 henkilöä (v. 2017). Kaupan toimialoista eniten työllistää vähittäiskauppa, seuraavaksi eniten tukkukauppa ja agentuuritoiminta, sitten autokauppa. Kaupan alalla on paljon yrittäjiä ja heidän perheenjäseniään, yhteensä noin 36 000. Yrityksiä on noin 44 000, joista yli 90 prosenttia on alle kymmenen hengen yrityksiä.

Kaupan alan yritysten toiminta- ja työllistämisedellytyksiin vaikuttavat monet tekijät, joita ovat esimerkiksi talouden suhdannevaihtelut, kotitalouksien ostovoiman kehitys, kulutuskysyntä ja mielipideilmasto, yleinen hintakehitys, tulo- ja kulutusverotus sekä lainsäädäntö.

Päivittäistavarakaupassa myynnin määrät ja siten myös työllistävyys on tasaisempaa kuin erikoistavarakaupassa tai esimerkiksi autokaupassa. Tukkukaupan kannattavuus ja työllisyysnäkymät riippuvat pitkälti vähittäiskaupasta erityisesti päivittäistavaroiden osalta.

Kaupan alan yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Ala työllistää paljon myös osa-aikaisia työntekijöitä kuten esimerkiksi opiskelijoita. Kauppa on nuorten suurin työllistäjä, sillä alle 25-vuotiaista työssäkäyvistä nuorista yli 20 prosenttia työskentelee kaupan alalla. Kaupan alan rooli työllistäjänä kasvaa tulevaisuudessa entisestään, sillä alalle ennakoidaan avautuvan eniten työpaikkoja maamme toimialoista vuoteen 2020 mennessä.

Lähinimikkeet

elintarvikekioskin myyjä
kioskin myyjä
merkonomi
myyjä
nakkikioskin myyjä
nakkarin myyjä

 

Kioskimyyjä