Tekstiilimyyjä

Johdanto

Tekstiilimyyjä myy esimerkiksi vaatteita, asusteita ja kankaita tekstiili- tai kangaskaupassa tai tavaratalon tekstiiliosastolla, missä hän esittelee tuotteita asiakkaille. Vaatteiden myyntiin voi liittyä korjauspalveluja ja kankaiden myyntiin leikkuupalveluja. Myyntityö edellyttää asiakaspalvelutaitoja, oma-aloitteisuutta ja tuotteiden tuntemusta. Tekstiilimyyjän on seurattava muotia. Hyvä värisilmä on ammatissa tarpeen.

Työtehtävät

Tekstiilimyyjä myy vaatteita, asusteita, kankaita, ompelutarvikkeita, ja joskus myös laukkuja ja kenkiä. Myymälä voi olla erikoistunut esimerkiksi naisten, miesten tai lasten vaatteisiin tai tietyn valmistajan merkkituotteisiin.

Myyjä esittelee tuotteita asiakkaille, selvittää näiden tarpeet ja auttaa päätöksenteossa. Vaatteiden myyntiin voi liittyä myös korjaus- tai pukeutumispalveluja. Kankaiden myyntiin liittyy usein kaava- ja leikkuupalveluja.

Tekstiilimyyjän tehtäviin kuuluu lisäksi tilata, vastaanottaa, varastoida ja hinnoitella tavarat. Hän asettaa tuotteet esille myymälätilaan ja pitää huolta tavaroiden järjestyksestä. Kassanhoito kuuluu tehtäviin ainakin pienemmissä myymälöissä.

Osastolla tai suuremmassa liikkeessä työskentelee muita tekstiilimyyjiä osastonhoitajan tai vastaavan alaisuudessa. Pienemmissä liikkeissä myyjiä voi olla vain yksi.

Työympäristö on tekstiilejä ja kankaita myyvä liike tai tavaratalon tekstiiliosasto. Myyntitilojen lisäksi työskennellään varastossa. Työaika vaihtelee yleensä klo 8-20 välillä. Työssä ollaan myös lauantaisin ja sunnuntaisin, joten arkivapaat ovat yleisiä.

Tekstiilituotteiden myynti painottuu vuodenaikojen sesonkeihin. Esimerkiksi kevätsesonki alkaa helmikuussa, kesäsesonki toukokuussa jne. Tällöin työ on kiireisempää.

 

Työpaikat

Vaate- ja kangaskaupat. Tavaratalojen tekstiiliosastot.

Työn vaatimukset

Henkilökohtainen myyntityö edellyttää asiakaspalvelutaitoja, oma-aloitteisuutta ja tuotteiden tuntemusta.

Tekstiilimyyjän on seurattava muotia, uusia materiaaleja jne.

Asiakkaalle sopivien tuotteiden ja kokonaisuuksien valinta edellyttää ihmistuntemusta, visuaalista näkemystä ja hyvää värisilmää.

Työhön kuuluu paljon seisomista, liikkumista ja hankalia työasentoja.

Koulutus

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinnon, modisti/sisustusompelija/vaatetusompelija/vaatturi tai tekstiilinvalmistaja.

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon, artesaani, voi suorittaa tuotteen suunnitteluun ja valmistukseen suuntautuen (tekstiiliala).

Perustutkinnot voidaan suorittaa myös oppisopimuksella sekä näyttötutkintona.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös tekstiilialan ammattitutkinto ja tekstiilialan erikoisammattitutkinto sekä vaatetusalan ammattitutkinto ja vaatetusalan erikoisammattitutkinto.

Toisella asteella voi suorittaa myös liiketalouden perustutkinnon, merkonomi. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella ja näyttötutkintona.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös myynnin ammattitutkinto ja kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto.

Ammatillista täydennyskoulutusta tarjoavat Markkinointi-instituutti sekä eri oppilaitosten yhteydessä toimivat täydennyskoulutusorganisaatiot jne. Lisäksi kaupan alan koulutusta järjestävät kaupan alan ryhmittymien omat koulutusorganisaatiot.


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Kuukausi- tai tuntipalkka. Kaupan työehtosopimuksessa palkan suuruuteen vaikuttavat työtehtävät, koulutus, palvelusvuodet, lisät ja kuntien kalleusluokitus.

Työmarkkinatiedot
Tekstiili- ja vaatetusala

Tekstiili- ja vaatetusteollisuus työllistää noin 5 000 henkilöä tekstiilien ja vaatteiden teollisessa valmistuksessa sekä pienissä yrityksissä kuten ompelimoissa. Kokonaisuudessaan tekstiili- ja vaatetusala työllistää tätä enemmän, koska työpaikkoja on myös kaupan alalla.

Tekstiili- ja vaatetusteollisuudessa työskentelevien lukumäärä on vähentynyt huomattavasti viime vuosikymmeninä tuotantoa tehostavan ja työntekijöiden tarvetta vähentävän automaation yleistyttyä. Kilpailun kiristyessä markkinoilla tuotantoa on siirretty ulkomaille alhaisempien työvoimakustannusten maihin. Suomeen on jätetty monissa tapauksissa vain tuotesuunnittelu ja markkinointi.

Tekstiili- ja vaatetusalan tuotantoon ja siten myös työllistävyyteen vaikuttavat kuluttajien ostokäyttäytyminen eli alan kotimaisten tuotteiden ja palveluiden tai tuontituotteiden kysyntä, asiakkaina olevien toimialojen kuten auto- ja rakennusteollisuuden toiminnan vilkkaus sekä talouden suhdanteet.

Alan yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Uusia työntekijöitä tarvitaan lähinnä eläkkeelle jäävien tilalle. Tekstiili- ja vaatetusalan koulutuksilla voidaan työllistyä myös kaupan alalle esimerkiksi vaatteiden, tekstiilien tai kankaiden myyntiin tai maahantuojien palvelukseen.

Kaupan ala

Kaupan ala on elinkeinoelämän toimialoista suurin työllistäjä, joka työllistää noin 284 000 henkilöä (v. 2017). Kaupan toimialoista eniten työllistää vähittäiskauppa, seuraavaksi eniten tukkukauppa ja agentuuritoiminta, sitten autokauppa. Kaupan alalla on paljon yrittäjiä ja heidän perheenjäseniään, yhteensä noin 36 000. Yrityksiä on noin 44 000, joista yli 90 prosenttia on alle kymmenen hengen yrityksiä.

Kaupan alan yritysten toiminta- ja työllistämisedellytyksiin vaikuttavat monet tekijät, joita ovat esimerkiksi talouden suhdannevaihtelut, kotitalouksien ostovoiman kehitys, kulutuskysyntä ja mielipideilmasto, yleinen hintakehitys, tulo- ja kulutusverotus sekä lainsäädäntö.

Päivittäistavarakaupassa myynnin määrät ja siten myös työllistävyys on tasaisempaa kuin erikoistavarakaupassa tai esimerkiksi autokaupassa. Tukkukaupan kannattavuus ja työllisyysnäkymät riippuvat pitkälti vähittäiskaupasta erityisesti päivittäistavaroiden osalta.

Kaupan alan yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Ala työllistää paljon myös osa-aikaisia työntekijöitä kuten esimerkiksi opiskelijoita. Kauppa on nuorten suurin työllistäjä, sillä alle 25-vuotiaista työssäkäyvistä nuorista yli 20 prosenttia työskentelee kaupan alalla. Kaupan alan rooli työllistäjänä kasvaa tulevaisuudessa entisestään, sillä alalle ennakoidaan avautuvan eniten työpaikkoja maamme toimialoista vuoteen 2020 mennessä.

Lähinimikkeet

artesaani
asustemyyjä
kangasmyyjä
kenkämyyjä
merkonomi
modisti
myyjä
ompelutarvikemyyjä
pukinemyyjä
pukuompelija
vaatemyyjä
vaatturi

 

Tekstiilimyyjä