Urheilukaupan myyjä

Johdanto

Urheilukaupan myyjä esittelee ja myy urheiluasuja ja -välineitä sekä erilaisia vapaa-ajan tarvikkeita. Hän selvittää asiakkaan tarpeet ja antaa tuotteisiin liittyvää opastusta. Työpaikka on urheiluliike tai tavaratalon urheiluosasto. Työssä tarvitaan asiakaspalvelutaitoja, oma-aloitteisuutta ja tuotteiden tuntemusta. Työ edellyttää kiinnostusta liikuntaan ja urheilutarvikkeisiin.

Työtehtävät

Urheilukaupan myyjä esittelee ja myy urheiluasuja, -jalkineita ja -välineitä. Hän selvittää asiakkaan tarpeet ja auttaa tätä päätöksen teossa. Hän antaa myös tuotteisiin liittyvää opastusta ja neuvontaa.

Myytävät tuotteet riippuvat liikkeen valikoimista. Tyypillisiä tuotteita ovat urheilu-, retkeily-, metsästys- ja kalastusvälineet sekä polkupyörät.

Toimenkuvaan kuuluu tavaroiden tilaaminen, vastaanottaminen, varastoiminen ja asettelu myymälätilaan sekä kassan hoitaminen.

Urheilukaupan myyjän työhön voi kuulua myös esimerkiksi polkupyörien kasaamista, suksien siteiden kiinnitystä tai erilaisten tarvikkeiden kokoamista ja testausta.

Urheilukaupan myyjät työskentelevät pääsääntöisesti liiketiloissa, mutta toimenkuvaan kuuluu jonkin verran myös varastotyötä.

Pienimmissä liikkeissä voi työskennellä vain yksi myyjä vuorossa, suuremmissa on useampia. He työskentelevät liikkeenhoitajan, osastonhoitajan tai vastaavan alaisuudessa.

Työaika vaihtelee yleensä klo 9-20 välillä. Työssä ollaan myös lauantaisin ja sunnuntaisin joten arkivapaat ovat yleisiä.

Urheilu- ja vapaa-ajantarvikekaupassa kevät- ja kesäkuukaudet ovat joulun lisäksi kiireisimpiä sesonkiaikoja.

Työpaikat

Urheiluliikkeet. Tavaratalojen urheiluosastot. Monet alan yritykset kuuluvat johonkin ketjuun.

Työn vaatimukset

Henkilökohtainen myyntityö edellyttää asiakaspalvelutaitoja, oma-aloitteisuutta ja tuotteiden tuntemusta.

Työ edellyttää kiinnostusta urheilutarvikkeisiin ja alan kehityksen seuraamista.

Omakohtainen liikuntaharrastus auttaa neuvontatyössä.

Työhön kuuluu paljon seisomista ja kävelyä.

 

Koulutus

Toisella asteella voi suorittaa liiketalouden perustutkinnon, merkonomi. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella ja näyttötutkintona.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös myynnin ammattitutkinto ja kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto.

Ammatillista täydennyskoulutusta tarjoavat Markkinointi-instituutti sekä eri oppilaitosten yhteydessä toimivat täydennyskoulutusorganisaatiot jne. Lisäksi kaupan alan koulutusta järjestävät kaupan alan ryhmittymien omat koulutusorganisaatiot.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Kuukausi- tai tuntipalkka. Kaupan työehtosopimuksessa palkan suuruuteen vaikuttavat työtehtävät, koulutus, palvelusvuodet, lisät ja kuntien kalleusluokitus.

Työmarkkinatiedot
Liikunta ja urheilu

Liikunnan ja urheilun tehtävissä työskentelevien lukumäärän selvittäminen on vaikeaa, koska alan työpaikat ovat yksityisellä puolella eri toimialoilla, kunnissa ja järjestöissä. Alalla työskennellään paljon myös sivutoimisesti sekä osa-aikaisesti tuntityöntekijöinä.

Suomessa on arviolta noin 1 200 ammattiurheilijaa, jotka saavat elantonsa tai osan siitä urheilemalla (v. 2017). Yleensä vain menestyvät huippu-urheilijat, joilla on hyvät sopimukset ja sponsorit, tulevat toimeen pelkästään urheilemalla. Monilla on siksi jokin toinen työ toimeentulon lähteenä. Ammattivalmentajia on noin 1 800, joista monet ovat osa-aikaisia tai sivutoimisia.

Kunnat työllistävät liikuntatoimessa yhteensä noin 5 000 henkeä (v. 2017). He toimivat pääosin liikuntapaikkojen hoidon ja asiakaspalvelun tehtävissä tai liikunnanopettajina. Liikuntapalvelujen suunnittelutehtävät työllistävät jonkin verran. Kunnat palkkaavat uusia työntekijöitä pääasiassa eläkkeelle jäävien tilalle. Työllisyystilanne on vakaa. Kuntien ei kuitenkaan arvioida työllistävän tulevaisuudessa enempää kiristyvän talouden vuoksi.

Liikuntapalveluja tarjoavat yritykset työllistävät arviolta noin 8 000 henkilöä. Työpaikkojen määrä on kasvanut voimakkaasti esimerkiksi liikuntakeskuksissa ja kuntosaleilla. Liikunnan ammattilaiset perustavat yhä enemmän pienyrityksiä, jotka keskittyvät liikuntapalvelujen tarjontaan ja konsultointiin. Alalla on paljon esimerkiksi personal trainereita ja ryhmäliikuntatuntien ohjaajia toiminimellä.

Ala työllistää myös urheiluseuroissa, joista useimmat toimivat kokonaan tai osittain vapaaehtoistyön varassa. Urheilun ja liikunnan keskusjärjestöt ja lajiliitot työllistävät kukin muutamasta muutamaan kymmeneen henkilöä kokopäiväisesti esimerkiksi hallinnon, kilpailutoiminnan ja viestinnän tehtävissä.

Kaupan alalla työllistävät urheiluvälineiden ja -tarvikkeiden tukku- ja vähittäiskaupan erikoisliikkeet. Urheilu- ja liikuntavälineiden valmistus työllistää sekin Suomessa. Urheiluvälineiden kysyntään vaikuttavat talouden suhdanteet ja asiakkailla käytettävissä olevat varat.

Liikunnan arvioidaan työllistävän tulevaisuudessa nykyistä enemmän liikuntayrityksissä. Liikunnan työllisyyttä edistää sen harrastamisen kiistaton yhteys hyvinvointiin ja terveyteen. Monilla on myös varaa ja halu palkata henkilökohtainen valmentaja. Väestön ikääntymisen myötä syntyy uusia työtilaisuuksia, koska yhä useammalla on aikaa liikkua. Ihmiset käyttävät liikuntapalveluja talouden suhdanteista riippumatta.

Kaupan ala

Kaupan ala on elinkeinoelämän toimialoista suurin työllistäjä, joka työllistää noin 284 000 henkilöä (v. 2017). Kaupan toimialoista eniten työllistää vähittäiskauppa, seuraavaksi eniten tukkukauppa ja agentuuritoiminta, sitten autokauppa. Kaupan alalla on paljon yrittäjiä ja heidän perheenjäseniään, yhteensä noin 36 000. Yrityksiä on noin 44 000, joista yli 90 prosenttia on alle kymmenen hengen yrityksiä.

Kaupan alan yritysten toiminta- ja työllistämisedellytyksiin vaikuttavat monet tekijät, joita ovat esimerkiksi talouden suhdannevaihtelut, kotitalouksien ostovoiman kehitys, kulutuskysyntä ja mielipideilmasto, yleinen hintakehitys, tulo- ja kulutusverotus sekä lainsäädäntö.

Päivittäistavarakaupassa myynnin määrät ja siten myös työllistävyys on tasaisempaa kuin erikoistavarakaupassa tai esimerkiksi autokaupassa. Tukkukaupan kannattavuus ja työllisyysnäkymät riippuvat pitkälti vähittäiskaupasta erityisesti päivittäistavaroiden osalta.

Kaupan alan yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Ala työllistää paljon myös osa-aikaisia työntekijöitä kuten esimerkiksi opiskelijoita. Kauppa on nuorten suurin työllistäjä, sillä alle 25-vuotiaista työssäkäyvistä nuorista yli 20 prosenttia työskentelee kaupan alalla. Kaupan alan rooli työllistäjänä kasvaa tulevaisuudessa entisestään, sillä alalle ennakoidaan avautuvan eniten työpaikkoja maamme toimialoista vuoteen 2020 mennessä.

Lähinimikkeet

merkonomi
myyjä
vapaa-ajantarvikemyyjä
urheilu- ja vapaa-ajantarvikemyyjä

 

 

Urheilukaupan myyjä