Kodinkonemyyjä

Johdanto

Kodinkonemyyjä esittelee ja myy esimerkiksi pesukoneita ja televisioita. Tehtäviin kuuluvat myös kassanhoito sekä tavaroiden tilaaminen ja käsittely. Työpaikkoja on kodinkoneita ja kulutuselektroniikkaa myyvissä liikkeissä sekä tavaratalojen erikoisosastoilla. Työssä tarvitaan asiakaspalvelutaitoja, oma-aloitteisuutta ja tuotteiden tuntemusta. Alan kehitystä on seurattava jatkuvasti.

Työtehtävät

Kodinkonemyyjä esittelee sekä myy erilaisia koneita ja laitteita alan liikkeessä. Myyntiin kuuluu asiakkaan tarpeiden selvittämistä ja auttamista päätöksenteossa. Kodinkonemyyjät antavat myös tuotteisiin liittyvää opastusta ja neuvontaa.

Tuotteiden kirjo on laaja ja vaihtelee liikekohtaisesti. Kyseeseen tulevat esimerkiksi pesukoneet, kylmäkoneet, uunit, mikroaaltouunit, pölynimurit ja erilaiset pienkoneet, kuten silitysraudat, parranajokoneet ja tehosekoittimet. Myytävät tuotteet voivat olla myös kulutuselektroniikkaa, kuten televisioita, tietokoneita oheislaitteineen, dvd- ja cd-soittimia, videolaitteita, radioita sekä puhelimia tarvikkeineen.

Myyjän tehtäviin kuuluu myyntityön lisäksi kassan hoitaminen sekä tavaroiden tilaaminen, vastaanottaminen, varastoiminen ja asettelu myymälätilaan. Tuotteiden kotiinkuljetusten järjestäminen kuuluu niin ikään tehtäviin, samoin hajonneiden laitteiden välittäminen maahantuojalle huollettaviksi tai vaihdettaviksi.

Laitteiden testaus ja vanhojen laitteiden korjauskelpoisuuden arviointi voivat kuulua toimenkuvaan joissakin liikkeissä.

Kodinkonemyyjät työskentelevät myymäläpäällikön tai -hoitajan tai osastonhoitajan alaisuudessa. Muiden työyhteisössä työskentelevien myyjien määrä riippuu liikkeen koosta. Työ on pääosin myymälän puolella tehtävää asiakaspalvelutyötä, mutta myös varastotyö kuuluu usein jossain määrin toimenkuvaan.

Työaika vaihtelee yleensä klo 9-20 välillä. Työssä ollaan myös lauantaisin ja sunnuntaisin, joten arkivapaat ovat yleisiä. Ajoittaista kiirettä aiheuttavat sesonkiruuhkat, erityisesti joulun edellä.

 

Työpaikat

Kodinkoneita ja kulutuselektroniikkaa myyvät liikkeet ja tavaratalon erikoisosastot. Monet liikkeet kuuluvat johonkin ketjuun.

 

Työn vaatimukset

Kodinkonemyyjältä edellytetään asiakaspalvelutaitoja ja tuotteiden tuntemusta.

Työ edellyttää kiinnostusta kodinkoneisiin ja elektronisiin laitteisiin.

Kodinkonemyyjän ammatissa tarvitaan oma-aloitteisuutta ja yhteistyötaitoja.

Kielitaidosta on etua työssä.

Ammatissa on seurattava oman alan kehitystä.

Työhön kuuluu seisomista, liikkumista sekä tavaroiden nostelua ja siirtoa, minkä vuoksi työssä tarvitaan riittävän hyvää fyysistä kuntoa.

 

Koulutus

Toisella asteella voi opiskella liiketaloutta ja suorittaa liiketalouden perustutkinnon merkonomi. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella sekä näyttötutkintona.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös myynnin ammattitutkinto ja kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto.

Ammatillista täydennyskoulutusta tarjoavat Markkinointi-instituutti sekä eri oppilaitosten yhteydessä toimivat täydennyskoulutusorganisaatiot. Lisäksi kursseja järjestävät yritysten omat koulutusorganisaatiot.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Kuukausi- tai tuntipalkka. Kaupan alan työehtosopimuksessa palkan suuruuteen vaikuttavat työtehtävät, koulutus, palvelusvuodet, lisät ja kuntien kalleusluokitus.

Kodinkoneliikeketjut maksavat myyjille yleensä pohjapalkan lisäksi provisiota. Tavarataloissa myyjillä on yleensä taulukkopalkka, jonka päälle tulevat erilaiset lisät.

Yrittäjinä toimivien kodinkonemyyjien/kauppiaiden ansiot perustuvat liiketoiminnan kannattavuuteen.

 

Työmarkkinatiedot
Kaupan ala

Kaupan ala on elinkeinoelämän toimialoista suurin työllistäjä, joka työllistää noin 284 000 henkilöä (v. 2017). Kaupan toimialoista eniten työllistää vähittäiskauppa, seuraavaksi eniten tukkukauppa ja agentuuritoiminta, sitten autokauppa. Kaupan alalla on paljon yrittäjiä ja heidän perheenjäseniään, yhteensä noin 36 000. Yrityksiä on noin 44 000, joista yli 90 prosenttia on alle kymmenen hengen yrityksiä.

Kaupan alan yritysten toiminta- ja työllistämisedellytyksiin vaikuttavat monet tekijät, joita ovat esimerkiksi talouden suhdannevaihtelut, kotitalouksien ostovoiman kehitys, kulutuskysyntä ja mielipideilmasto, yleinen hintakehitys, tulo- ja kulutusverotus sekä lainsäädäntö.

Päivittäistavarakaupassa myynnin määrät ja siten myös työllistävyys on tasaisempaa kuin erikoistavarakaupassa tai esimerkiksi autokaupassa. Tukkukaupan kannattavuus ja työllisyysnäkymät riippuvat pitkälti vähittäiskaupasta erityisesti päivittäistavaroiden osalta.

Kaupan alan yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Ala työllistää paljon myös osa-aikaisia työntekijöitä kuten esimerkiksi opiskelijoita. Kauppa on nuorten suurin työllistäjä, sillä alle 25-vuotiaista työssäkäyvistä nuorista yli 20 prosenttia työskentelee kaupan alalla. Kaupan alan rooli työllistäjänä kasvaa tulevaisuudessa entisestään, sillä alalle ennakoidaan avautuvan eniten työpaikkoja maamme toimialoista vuoteen 2020 mennessä.

Lähinimikkeet

merkonomi
myyjä