Huonekalumyyjä

Johdanto

Huonekalumyyjä myy huonekaluja ja sisustustarvikkeita alan liikkeissä tai tavaratalojen erikoisosastoilla. Työ on tuotteiden esittelyä ja myyntiä sekä tavaroiden tilaamista. Myyntityö edellyttää asiakaspalvelutaitoja, oma-aloitteisuutta ja tuotteiden tuntemista. Huonekalumyyjältä edellytetään huonekalu- ja sisustusmuotoilun sekä -muodin jatkuvaa seuraamista.

Työtehtävät

Huonekalumyyjä myy huonekaluja ja sisustustarvikkeita. Työ on tuotteiden esittelyä asiakkaille sekä niihin liittyvää neuvontaa. Myyjä selvittää asiakkaan tarpeet ja auttaa tätä löytämään tarpeisiinsa sopivat tuotteet.

Liike voi olla erikoistunut tyyli- ja design-huonekaluihin, keittiö- tai toimistokalusteisiin, kori- ja rottinkikalusteisiin, mattoihin, valaisimiin jne.

Huonekalumyyjän työhön kuuluu lisäksi tavaroiden tilaaminen, vastaanottaminen, varastoiminen ja siirtäminen myymälätilaan sekä kassanhoito.

Työhön kuuluu myös kuljetuspalvelujen hoitamista eli tuotteen kuljetuksen järjestämistä asiakkaan haluamaan paikkaan. Myös kokoonpanopalvelujen järjestäminen on yleistä.

Huonekaluliikkeet ovat usein keskustan ulkopuolella sijaitsevia, suuria hallimaisia rakennuksia. Osa liikkeistä voi tarjota myös korjaus-, maalaus- ja verhoilupalveluja.

Usein liikkeessä on useampi myyjä ja myymäläpäällikkö, mutta osa huonekalumyyjistä työskentelee yksin. Asiakaspalvelutyössä ollaan jatkuvasti tekemisissä ihmisten kanssa. Työssä käytetään apuna tietotekniikkaa ohjelmistoineen sekä puhelinta.

Työaika vaihtelee yleensä klo 9-20 välillä, ja työssä ollaan usein myös lauantaisin ja sunnuntaisin, joten arkivapaat ovat yleisiä. Sesonkiruuhkia esiintyy, mutta huonekalujen myyntityötä ei koeta yhtä kiireiseksi kuin myyntityötä keskimäärin.

 

Työpaikat

Huonekaluja ja sisustustarvikkeita myyvät liikkeet ja tavaratalojen erikoisosastot.

 

Työn vaatimukset

Huonekalumyyjän työ on henkilökohtaista myyntityötä, joka edellyttää asiakaspalvelutaitoja, oma-aloitteisuutta ja tuotteiden tuntemusta.

Huonekalumyyjältä edellytetään kiinnostusta sisustukseen ja huonekalumuotoiluun sekä sisustustrendien jatkuvaa seuraamista.

Visuaalinen hahmotuskyky auttaa suunnittelemaan sisustuskokonaisuuksia.

Kielitaito on asiakaspalvelutyössä tarpeen.

Työ on seisomatyötä, ja siihen kuuluu jonkin verran raskaiden esineiden siirtelyä.

 

Koulutus

Monilla huonekalumyyjillä on jokin kaupallisen alan koulutus. Osalla voi olla teknillisen alan koulutus.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa liiketalouden perustutkinnon merkonomi.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa myös esimerkiksi puualan perustutkinnon puuseppä.

Perustutkinnot voi suorittaa myös oppisopimuksella ja näyttötutkintona.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös myynnin ammattitutkinto ja kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Kuukausi- tai tuntipalkka. Kaupan työehtosopimuksessa palkan suuruuteen vaikuttavat työtehtävät, koulutus, palvelusvuodet, lisät ja kuntien kalleusluokitus.

 

 

Työmarkkinatiedot
Kaupan ala

Kaupan ala on elinkeinoelämän toimialoista suurin työllistäjä, joka työllistää noin 284 000 henkilöä (v. 2017). Kaupan toimialoista eniten työllistää vähittäiskauppa, seuraavaksi eniten tukkukauppa ja agentuuritoiminta, sitten autokauppa. Kaupan alalla on paljon yrittäjiä ja heidän perheenjäseniään, yhteensä noin 36 000. Yrityksiä on noin 44 000, joista yli 90 prosenttia on alle kymmenen hengen yrityksiä.

Kaupan alan yritysten toiminta- ja työllistämisedellytyksiin vaikuttavat monet tekijät, joita ovat esimerkiksi talouden suhdannevaihtelut, kotitalouksien ostovoiman kehitys, kulutuskysyntä ja mielipideilmasto, yleinen hintakehitys, tulo- ja kulutusverotus sekä lainsäädäntö.

Päivittäistavarakaupassa myynnin määrät ja siten myös työllistävyys on tasaisempaa kuin erikoistavarakaupassa tai esimerkiksi autokaupassa. Tukkukaupan kannattavuus ja työllisyysnäkymät riippuvat pitkälti vähittäiskaupasta erityisesti päivittäistavaroiden osalta.

Kaupan alan yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Ala työllistää paljon myös osa-aikaisia työntekijöitä kuten esimerkiksi opiskelijoita. Kauppa on nuorten suurin työllistäjä, sillä alle 25-vuotiaista työssäkäyvistä nuorista yli 20 prosenttia työskentelee kaupan alalla. Kaupan alan rooli työllistäjänä kasvaa tulevaisuudessa entisestään, sillä alalle ennakoidaan avautuvan eniten työpaikkoja maamme toimialoista vuoteen 2020 mennessä.

Lähinimikkeet

merkonomi
myyjä
puuseppä
sisustusmyyjä

 

 

 

 

Huonekalumyyjä