Eläinkaupan myyjä

Johdanto

Eläinkaupan myyjä myy eläinten tarvikkeita sekä pieneläimiä ja neuvoo asiakkaita eläinten hoidossa. Työpaikkoja on eläin- ja lemmikkieläinkaupoissa sekä tavaratalojen erikoisosastoilla. Työ edellyttää eläinten tuntemusta, kiinnostusta eläimiä ja eläinten hyvinvointia kohtaan sekä asiakaspalvelutaitoja ja oma-aloitteisuutta.

Työtehtävät

Eläinkaupan myyjä työskentelee eläinten tarvikkeita ja pieneläimiä myyvässä liikkeessä, jossa tehtäviin kuuluu myyntityötä ja asiakkaiden neuvontaa eläinten hoidossa.

Eläinkaupassa on myynnissä esimerkiksi häkkejä ja akvaarioita, erilaisia hihnoja ja kaulapantoja, hoitotarvikkeita, pesuaineita ja eläinten ruokia. Myytävät eläimet ovat useimmiten kaloja, mutta myös jyrsijöitä, lintuja ja terraarioeläimiä kuten käärmeitä, liskoja, sammakoita, hämähäkkejä ja hyönteisiä myydään.

Suomessa eläinkaupoissa ei myydä kissoja eikä koiria, vaan ne hankitaan suoraan kasvattajilta tai omistajilta. Sen sijaan liikkeissä myydään kyllä kissojen ja koirien tarvikkeita ja ruokia.

Myyjä auttaa asiakasta lemmikkieläimen valinnassa. Hän esittelee eläimiä sekä kertoo niiden elintavoista, käyttäytymisestä ja hoidosta kuten esimerkiksi ravitsemuksesta. Neuvontaa voidaan antaa myös puhelimitse.

Lemmikkieläinliikkeiden palveluihin kuuluu usein myös eläinten hoitopalveluja, kuten esimerkiksi koiran kynsien leikkuu. Työhön kuuluu myös liikkeessä myynnissä olevien eläinten kasvattamista, ruokkimista ja lääkitsemistä sekä häkkien ja akvaarioiden puhdistamista.

Myymälän hoitoon liittyy erilaisia järjestelytehtäviä, kuten tavaroiden purkua, esille laittamista, hinnoittelua ja varastojen siisteydestä huolehtimista. Myyjä voi osallistua myös eläinten hankintaan. Kassanhoito on osa työtä.

Pienessä lemmikkieläinkaupassa saattaa olla kerrallaan vain yksi myyjä vuorossa, mutta suuremmissa työntekijöitä on useampia. He työskentelevät liikkeenhoitajan tai omistajan alaisuudessa.

Työtilat vaihtelevat eläinkaupan koon mukaan. Myymälätilat voivat olla joskus ahtaita ja epäkäytännöllisiä sekä pölyisiäkin. Meluhaitta voi olla suuri erityisesti lintukaupoissa. Työaika vaihtelee yleensä klo 9-20 välillä. Työssä ollaan myös lauantaisin, joten arkivapaat ovat yleisiä. Sesonkiruuhkat vaikuttavat työtahtiin.

 

Työpaikat

Eläinkaupat. Lemmikkieläinkaupat. Tavaratalojen erikoisosastot.

 

Työn vaatimukset

Eläinkaupan myyjältä edellytetään eläinten tuntemusta.

Työssä tarvitaan yleisbiologian perusteiden ja eläinten erityispiirteiden tuntemista sekä tietoja eri eläinten käyttäytymisestä, ravitsemuksesta ja ympäristövaatimuksista sekä sairauksistakin.

Työ edellyttää kiinnostusta eläimiä ja niiden hyvinvointia kohtaan sekä jatkuvaa kouluttautumista, sillä markkinoille tulee koko ajan uusia eksoottisia eläimiä.

Eläinkaupan myyjältä edellytetään myös asiakaspalvelutaitoja ja oma-aloitteisuutta.

Eläinkaupan myyjän on tunnettava alan lainsäädäntö ja määräykset sekä eettiset periaatteet. Esimerkiksi yksin liikkeeseen tulevalle lapselle ei saa myydä lemmikkieläintä.

Kielitaidosta on etua työssä.

Työ on seisomatyötä, ja siihen kuuluu jonkin verran nostelua ja hankalia työasentoja.

Eläinallergiasta on haittaa työssä.

 

Koulutus

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa maatalousalan perustutkinnon eläintenhoitoon suuntautuen. Tutkintonimike on eläintenhoitaja.

Näyttötutkintona voidaan suorittaa myös eläintenhoitajan ammattitutkinto.

Toisella asteella voi suorittaa myös liiketalouden perustutkinnon merkonomi.

Perustutkinnot voi suorittaa myös oppisopimuksella ja näyttötutkintona.

Biologian opinnoista on hyötyä.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös myynnin ammattitutkinto ja kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Liikkeenharjoittaminen on luvanvaraista.

 

Palkkaus

Kuukausi- tai tuntipalkka. Kaupan työehtosopimuksessa palkan suuruuteen vaikuttavat työtehtävät, koulutus, palvelusvuodet, lisät ja kuntien kalleusluokitus.

Yrittäjien ansiot ovat sidoksissa liiketoiminnan kannattavuuteen.

 

Työmarkkinatiedot
Kaupan ala

Kaupan ala on elinkeinoelämän toimialoista suurin työllistäjä, joka työllistää noin 284 000 henkilöä (v. 2017). Kaupan toimialoista eniten työllistää vähittäiskauppa, seuraavaksi eniten tukkukauppa ja agentuuritoiminta, sitten autokauppa. Kaupan alalla on paljon yrittäjiä ja heidän perheenjäseniään, yhteensä noin 36 000. Yrityksiä on noin 44 000, joista yli 90 prosenttia on alle kymmenen hengen yrityksiä.

Kaupan alan yritysten toiminta- ja työllistämisedellytyksiin vaikuttavat monet tekijät, joita ovat esimerkiksi talouden suhdannevaihtelut, kotitalouksien ostovoiman kehitys, kulutuskysyntä ja mielipideilmasto, yleinen hintakehitys, tulo- ja kulutusverotus sekä lainsäädäntö.

Päivittäistavarakaupassa myynnin määrät ja siten myös työllistävyys on tasaisempaa kuin erikoistavarakaupassa tai esimerkiksi autokaupassa. Tukkukaupan kannattavuus ja työllisyysnäkymät riippuvat pitkälti vähittäiskaupasta erityisesti päivittäistavaroiden osalta.

Kaupan alan yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Ala työllistää paljon myös osa-aikaisia työntekijöitä kuten esimerkiksi opiskelijoita. Kauppa on nuorten suurin työllistäjä, sillä alle 25-vuotiaista työssäkäyvistä nuorista yli 20 prosenttia työskentelee kaupan alalla. Kaupan alan rooli työllistäjänä kasvaa tulevaisuudessa entisestään, sillä alalle ennakoidaan avautuvan eniten työpaikkoja maamme toimialoista vuoteen 2020 mennessä.

Lähinimikkeet

eläinkauppias
eläinmyyjä
eläintenhoitaja
lemmikkieläinkaupan myyjä
lemmikkieläinmyyjä
merkonomi
myyjä

 

 

 

Eläinkaupan myyjä