Varaosamyyjä

Johdanto

Varaosamyyjät työskentelevät autoliikkeissä ja autotarvikeliikkeissä. Työssä yhdistyvät ajoneuvot, niiden korjaaminen ja huolto, varastonhoito ja käytännön myyntityö. Työssä tarvitaan asiakaspalvelutaitoja ja autojen teknistä tuntemusta.

Työtehtävät

Varaosamyyjä hallitsee sekä autotekniikan että myyntityön. Hän on ajoneuvojen ja koneiden varaosien, varusteiden ja tarvikkeiden myynnin ammattilainen.

Suuren auto- ja autotarvikeliikkeen varastossa on noin 10 000 erilaista ajoneuvojen varaosa- ja tarvikenimikettä, jotka varaosamyyjän on tunnettava. Autojen korjaustöiden onnistuminen edellyttää oikeiden varaosien saamista oikeaan aikaan.

Yleisvaraosa- ja autotarvikeliikkeissä varaosamyyjän vastuulla on lähes kaikki automerkit, joiden varaosia ja tarvikkeita hän myy. Autoliikkeissä hän hoitaa vain kyseisessä liikkeessä myytävien automerkkien varaosapalvelua.

Osa tehtävistä on asiakaspalvelua, jolloin myyjä on välittömässä kontaktissa varaosia tarvitseviin kuluttaja- ja yritysasiakkaisiin. Varaosamyyjän työnä voi olla myös varaosien puhelinmyynti yksityis- ja yritysasiakkaille.

Varaosamyyjä käyttää työssään tietotekniikkaa. Hän näkee heti, onko tarvittavaa varaosaa saatavilla. Hän seuraa varastotilannetta ja tilaa tarvittaessa lisää varaosia maahantuojilta tai suoraan valmistajilta. Varaosamyyjä voi hoitaa myös varaosien varastokirjanpitoa.

Varaosamyynti muodostaa autoliikkeen myynnissä oman tulosalueensa. Se on nykyaikaisten integroitujen tietojärjestelmien muodostama logistinen kokonaisuus.

Työhön kuuluu myös tavaroiden tilaamista ja vastaanottamista sekä niiden pakkaamista. Vastuulla voi myös varastonhoito, jolloin varaosamyyjä siirtää saapuvat varaosat varastoon.

Varaosamyyjät hoitavat myös kassatehtäviä sekä erilaisia hallinnollisia tehtäviä. Työhön saattaa kuulua myös markkinointia ja kustannusarvioiden tekemistä.

Varaosamyyjät työskentelevät autotarvike- ja autoliikkeiden aukioloaikoina. Työtä tehdään myös iltaisin ja viikonloppuisin.

 

 

Työpaikat

Varaosamyyjiä työskentelee auto-, kone-, yleisvaraosa- ja autotarvikeliikkeissä.

 

Työn vaatimukset

Varaosamyyjän työssä tarvitaan asiakaspalvelutaitoja. Lisäksi on tunnettava auton rakenne, osat ja toimintaperiaatteet sekä osattava vastata auton tekniikkaa koskeviin kysymyksiin.

Ammatissa on osattava asennoitua asiakkaan asemaan ja nopeasti tiedettävä, mitä tämä haluaa tai kysyä, mitä tämä tarvitsee. On myös hallittava erilaiset varaosa- ja kokonaisuusvaihtoehdot sekä osattava määritellä niistä asiakkaan kannalta edullisin vaihtoehto.

Myyntityössä on osattava tuoda esiin tuotteiden ominaisuudet ja hyödyt. On ymmärrettävä asiakaspalveluketjun ja pysyvän asiakassuhteen hoidon tärkeys ja osattava soveltaa sitä päivittäisessä myyntityössä.

Työssä tarvitaan oma-aloitteisuutta sekä tarkkuutta ja järjestelykykyä, sillä varaosat on pidettävä järjestyksessä, jotta oikeat osat löytyvät tarvittaessa.

Varaosamyyjän on osattava käyttää varaosatoimintaan liittyviä luetteloita, hakemistoja, filmilukulaitteita ja ATK-ohjelmia ja -sovelluksia. Hänen on tunnettava yleisimmät varastointijärjestelmät ja varastotyön perusteet.

Lisäksi on osattava hoitaa maksuliikennettä, tunnettava kassatoiminnat sekä yleisimpien maksuvälineiden käsittely. Puhelinmyyntiä tekevän varaosamyyjän on osattava esiintyä puhelimessa luontevasti ja tunnettava puhelinmyynnin perusteet.

Työ edellyttää varaosa- ja tarvikekauppaa koskevan kuluttajansuoja-, kauppa- ja tuotevastuulakien sekä moottoriajoneuvojen ja niiden osien korjausehtojen tuntemista.

Varaosamyyjän täytyy osata tehdä yksinkertaiset auton säädöt ja toimenpiteet, joita ei tehdä korjaamossa.

Varaosamyyjän on osattava neuvoa asiakasta tuotteiden asentamisessa ja käytössä. Hänen on myös tunnettava yleisimmät auton pintakäsittely-, pohjustus-, täyte- ja korroosiosuoja-aineet ja niiden käyttötavat sekä osattava myydä niitä.

On myös osattava valita kolarikorjauksessa vaihdettavat osat ja niiden mukana tarvittavat lisäosat. Kuorma-auton ja muun raskaankaluston varaosien myyntityö edellyttää kuorma-auton perustekniikan sekä yleisimpien lisävarusteiden tuntemista.

Varaosamyyjän on osattava arvioida varaosien menekki sekä varastointiin liittyvät tunnusluvut ja niiden laskentaperusteet. Varastoon ei saa tilata liian suurta tarvikevalikoimaa, joka ei mene riittävän nopeasti kaupaksi, sillä varastossa seisovat varaosat heikentävät liikkeen kannattavuutta.

Koska varaosamyyjä tilaa myytävät varaosat liikkeeseen, hänen on tunnettava eri tilausjärjestelmät ja -tavat ja osattava tehdä päivätilaukset, tarkastaa saapuneet tuotteet ja lähettää myydyt varaosat edelleen asiakkaille.

On osattava inventoida, laskuttaa ja tehdä hintavertailuja samantyyppisten tuotteiden kesken ja hankkia vertailun pohjalta edullinen hankintaerä.

Useimmat varaosat valmistetaan ulkomailla, ja ulkomaisten päämiesten vuoksi työssä tarvitaan myös hyvää kielitaitoa.

Työ edellyttää säännöllistä autotekniikan seuraamista ja oman ammattitaidon kehittämistä.

Joskus voi joutua nostamaan raskaita taakkoja. Isommat osat kuten autonrenkaat tai moottorinosat kuljetetaan autolla tai trukilla, joten ajokortti on usein vaatimuksena.

 

Koulutus

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa autoalan perustutkinnon, jossa voi suuntautua varaosamyyntiin. Tutkinto on varaosamyyjä. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella sekä näyttötutkintona.

Alalla voi suorittaa näyttötutkintona myös varaosamyyjän ammattitutkinnon.

Autoalalla työskentely edellyttää säännöllistä täydennyskoulutusta, jotta pysyy mukana alan kehityksessä.

Autoalan pätevöitymisohjelmat (APO) ovat autoalan kehittämiä ammatillisia täydennyskoulutusohjelmia, joissa autoalalla työskentelevä pätevöityy omassa ammatissaan tai voi edetä urallaan vaativampiin tehtäviin aina johtotehtäviin asti.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Varaosamyyjillä on yleensä kiinteä kuukausipalkka. Joissakin autoliikkeissä kiinteään palkkaan liittyy tulospalkkaus. Varaosamyynnin palkkarakenne noudattaa periaatetta, jossa vaativammasta työstä maksetaan enemmän.

Autoalalla noudatetaan kahta Metallityöväen liiton ja Autoalan Keskusliiton työehtosopimusta: auto- ja konekorjaamoalan sekä auto- ja konekaupan alan.

 

Työmarkkinatiedot
Autoala

Autoalalla työskentelee yli 27 000 ammattilaista autokaupassa, huolto- ja korjaamotoiminnoissa sekä katsastuksessa. Kokonaisuudessaan autoala työllistää noin 45 000 henkilöä, kun mukaan luetaan vielä ajoneuvojen valmistus, auton osien ja varusteiden kauppa, moottoripyörien kauppa ja korjaustoiminta, ajoneuvojen vuokraus- ja leasingtoiminta, rengasala, vakuutusala ja viranomaistoiminta (v. 2017).

Autokaupan työllisyystilanne tukkukaupassa ja vähittäiskaupassa riippuu pitkälti siitä, miten kauppa käy. Siihen vaikuttavat esimerkiksi kuluttajien ostovoima, luottamus talouteen, autojen hinnat ja korkotaso. Huoltotoiminta, varaosamyynti ja katsastus työllistävät tasaisemmin, koska autot on pidettävä kunnossa.

Autoalan koulutuksesta valmistuneet ovat työllistyneet hyvin. Autoalalle tarvitaan uusia, osaavia työntekijöitä varsinkin eläkkeelle lähtevien tilalle. Vuosittain autoalalle tulee töihin noin 1 500 uutta ammattilaista. Autoalan työpaikat tulevat jatkossakin säilymään Suomessa, koska esimerkiksi autokauppa, korjaamotoiminta ja katsastukset ovat toimintoja, jotka on hoidettava paikan päällä.

Lähinimikkeet

varaosapäällikkö
myyjä