Kylmälaitemyyjä (tuotepäällikkö)

Johdanto

Kylmälaitemyyjä työskentelee yleensä tukkuliikkeessä myynti- ja markkinointitehtävissä. Myytävät tuotteet vaihtelevat kylmälaitteiden varaosista tehdasvalmisteisiin kylmä- ja pakastekalusteisiin. Myös tuotepäällikkö on usein myyjä, mutta hänen vastuullaan on lisäksi jokin tuoteryhmä. Ammatissa tarvitaan kylmä-, sähkö- tai automaatiotekniikan perusasioiden hallitsemista sekä markkinointi- ja myyntitaitoja. Yhteistyökyky, joustavuus ja tarkkuus ovat tarpeen tehtävien hoidossa.

Työtehtävät

Kylmälaitemyyjä toimii useimmiten tukkuliikkeessä myynti- ja markkinointitehtävissä. Myytävät tuotteet vaihtelevat kylmälaitteiden varaosista tehdasvalmisteisiin kylmä- ja pakastekalusteisiin sekä ilmastointilaitteisiin.

Tuotepäällikkö toimii usein myös myyjänä sekä hänen vastuullaan on lisäksi jokin tuoteryhmä. Myynti- ja markkinointityön lisäksi tehtäviin voi kuulua tuotteiden hinnoittelua, pieniä tuotetietokäännöksiä alkuperäisistä esitteistä sekä tuoteryhmiin liittyvien luentojen pitämistä.

Työstä suurin osa on asiakkaiden palvelemista. Myyjät oppivat tuntemaan asiakkaansa hyvin, koska kylmäala on Suomessa pieni ala. Asiakaspalvelutyön lisäksi työssä ollaan jatkuvasti yhteydessä yrityksen muiden osastojen henkilökuntaan.

Työympäristö vaihtelee tukkuliikkeen myyntitiloista omaan toimistoon ja asiakkaan tiloihin. Työpaikka sijaitsee useimmiten tukkuliikkeen varaston välittömässä läheisyydessä. Ammatin tärkeimmät työvälineet ovat tietokone, tuotekansiot ja nettiesitteet sekä auto myyntimatkoilla.

Työaika on tavallisesti klo 8.00-16.00. Kesät ovat kiireisempää aikaa, koska silloin myydään eniten kylmäalan komponentteja. Työhön kuuluu jatkuvasti jonkin verran matkustelua, vaikkakaan ammatti ei ole varsinaista myyntiedustamista.

Työpaikat

Keskisuuret ja suuret tukkuliikkeet.

 

Työn vaatimukset

Kylmälaitemyyjän (tuotepäällikön) työssä vaaditaan kylmä-, sähkö- tai automaatiotekniikan perusasioiden hallitsemista.

Ammatissa tarvitaan markkinointi- ja myyntitaitoja.

Yhteistyökyky ja joustavuus ovat tarpeen tehtävien hoidossa.

Tarkkuudesta on hyötyä. Se korostuu varsinkin varaosatoimituksissa erityisesti Pohjois-Suomessa, missä etäisyydet ovat pitkiä, jolloin on tärkeää, että korjaajalla on oikea varaosa mukanaan.

Koulutus

Koulutustaustat vaihtelevat. Koulutuksena voi olla pitkä työkokemus tai kylmämestarin, teknikon, insinöörin tai insinööri (AMK) -tutkinto.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa aikuiskoulutuksessa näyttötutkintona kylmämestarin erikoisammattitutkinnon.

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon insinööri (AMK). Suuntautumisvaihtoehtoja ovat esimerkiksi automaatiotekniikka, sähkötekniikka, energiatekniikka ja talotekniikka.


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Yleensä kuukausipalkka. Palkkaus on yrityskohtainen, ja se määräytyy koulutuksen ja työkokemuksen sekä markkinointi- ja myyntityön tuloksellisuuden mukaan. Joissakin yrityksissä käytetään suorituspalkkausta.

 

 

Työmarkkinatiedot
Kylmäala

Kylmäalalla työskentelee yhteensä noin 2 700 henkilöä. He työskentelevät kylmäasennus- ja huoltotyössä sekä toimihenkilötyössä, jossa tehtävät liittyvät esimerkiksi suunnitteluun, myyntiin ja projektinhoitoon. Kylmäalan yritykset ovat keskimäärin melko pieniä.

Työllisyystilanne on yleisesti ottaen hyvä. Erityisen hyvin työllistää urakointi eli asennus, huolto ja korjaukset. Kylmäalan työllistävyys on kaikissa talouden suhdanteissa tasaisempaa kuin monien muiden alojen.

Hyvä työllisyystilanne johtuu alan tuotteiden laajasta käytöstä sekä alaa koskevista asetuksista ja ympäristövaatimuksista, jotka lisäävät töitä. Laitteita on tarkastettava, huollettava ja uusittava säännöllisesti. Viime vuosina myös erilaisten lämpöpumppujen kasvava kysyntä on lisännyt alan töitä.

Työtilanne on hyvä ammattitaitoisilla kylmäasentajilla, kotitalouskoneasentajilla, huoltopäälliköillä, kylmälaitemyyjillä, tuotepäälliköillä, myyntipäälliköillä, kylmäsuunnittelijoilla, projektipäälliköillä ja myynti-insinööreillä sekä kylmäalan kouluttajia.

Kaupan ala

Kaupan ala on elinkeinoelämän toimialoista suurin työllistäjä, joka työllistää noin 284 000 henkilöä (v. 2017). Kaupan toimialoista eniten työllistää vähittäiskauppa, seuraavaksi eniten tukkukauppa ja agentuuritoiminta, sitten autokauppa. Kaupan alalla on paljon yrittäjiä ja heidän perheenjäseniään, yhteensä noin 36 000. Yrityksiä on noin 44 000, joista yli 90 prosenttia on alle kymmenen hengen yrityksiä.

Kaupan alan yritysten toiminta- ja työllistämisedellytyksiin vaikuttavat monet tekijät, joita ovat esimerkiksi talouden suhdannevaihtelut, kotitalouksien ostovoiman kehitys, kulutuskysyntä ja mielipideilmasto, yleinen hintakehitys, tulo- ja kulutusverotus sekä lainsäädäntö.

Päivittäistavarakaupassa myynnin määrät ja siten myös työllistävyys on tasaisempaa kuin erikoistavarakaupassa tai esimerkiksi autokaupassa. Tukkukaupan kannattavuus ja työllisyysnäkymät riippuvat pitkälti vähittäiskaupasta erityisesti päivittäistavaroiden osalta.

Kaupan alan yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Ala työllistää paljon myös osa-aikaisia työntekijöitä kuten esimerkiksi opiskelijoita. Kauppa on nuorten suurin työllistäjä, sillä alle 25-vuotiaista työssäkäyvistä nuorista yli 20 prosenttia työskentelee kaupan alalla. Kaupan alan rooli työllistäjänä kasvaa tulevaisuudessa entisestään, sillä alalle ennakoidaan avautuvan eniten työpaikkoja maamme toimialoista vuoteen 2020 mennessä.

Lähinimikkeet

tuotepäällikkö