Tuotantoeläintenhoitaja

Johdanto

Tuotantoeläintenhoitaja työskentelee suuremmilla kotieläintuotantoa harjoittavilla tiloilla, toimii lomittajana tai on ammattitaidon hankkinut maidontuottaja. Hänen tehtävänään on huolehtia eläinten hyvinvoinnin sekä tuotannon jatkumisen edellyttämistä päivittäisistä töistä. Tuotantoeläintenhoitajan tulee olla vastuullinen sekä tuntea hyvin hoitamiensa eläinten käyttäytyminen.

Työtehtävät

Tuotantoeläintenhoitaja huolehtii eläinten hyvinvoinnin ja tuotannon jatkumisen edellyttämistä töistä.

Päivittäisiä navettatöitä ovat eläinten ruokkiminen, hoitaminen, lypsäminen, maidon hoito, sekä tilojen ja välineiden puhtaanapito. Tuotantoeläintenhoitaja myös huoltaa käytettäviä koneita ja tekee muistiinpanot navetan päivittäisistä tapahtumista.

Päivittäinen työaika on kaksiosainen. Työ alkaa aikaisin aamulla ja päättyy illalla normaalia työaikaa myöhemmin. Keskellä päivää on vapaata. Työviikko on viisipäiväinen, mutta vapaapäivät eivät ole säännöllisesti viikonloppuisin.

Eläinten vastuullinen hoitaminen voi edellyttää työskentelyä ja varalla olemista hyvinkin poikkeuksellisiin aikoihin, vuoden kaikkina päivinä. Tuotantoeläintenhoitajan on oltava valmis lähtemään työpaikalle eläinten sairastuessa tai poikiessa.

Työpaikat

Tuotantoeläintenhoitajat työskentelevät kotieläintuotantoa harjoittavilla tiloilla.

Työn vaatimukset

Tuotantoeläintenhoitajan on tunnettava hoitamansa eläimet sekä niiden käyttäytyminen ja hoito.

Työssä on viihdyttävä hyvin eläinten parissa.

Tuotantoeläintenhoitajan on työskenneltävä itsenäisesti, mutta kuitenkin yhteistyössä tilan omistajan kanssa.

Työ edellyttää vastuuntuntoa ja huolellisuutta, sillä yrityksen taloudellinen tulos riippuu paljolti hoitajasta.

Työssä esiintyy hankalia työasentoja ja raskaita nostoja.

Ammatti ei sovellu rehu- tai eläinpölylle allergisille henkilöille.

Koulutus

Toisella asteella suoritettava maatalousalan perustutkinto on hyvä koulutus ammattiin. Tutkinnon voi suorittaa myös näyttötutkintona ja oppisopimuksella.

Alan työtehtävät hyvin hallitseva voi suorittaa näyttötutkintona karjatalouden ammattitutkinnon.

Työvoimapoliittisena aikuiskoulutuksena on järjestetty alan kursseja. Näillä kursseilla saa myös hyvät valmiudet karjanhoitajan ammattiin.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Tuotantoeläintenhoitajan palkkaus perustuu Maaseutuelinkeinojen työehtosopimuksen palkkausmääräyksiin. Palkkaryhmä riippuu tehtävien vaatimasta osaamisesta.

 

 

 

 

Työmarkkinatiedot
Maatalousala

Maatalous työllistää arviolta noin 58 000 yrittäjää, jotka ovat viljelijöitä ja yhtymien osakkaita. Palkansaajia on noin 17 000. Vakituisesti palkattujen työntekijöiden lisäksi tiloilla työskentelee runsaasti lyhytaikaista työvoimaa. Lähes 90 prosenttia tiloista on perheviljelmiä, jotka työllistävät lähinnä viljelijät ja heidän perheenjäsenensä. Maatalous työllistää välillisesti esimerkiksi elintarviketeollisuudessa, kaupan alalla ja kuljetusalalla.

Henkilömäärällä mitattuna viljatilat ovat maatalouden suurin työllistäjä, sitten lypsykarjatilat ja puutarhatalouteen keskittyneet tilat. Maatilojen lukumäärä on vähentynyt, varsinkin kotieläintilojen, samalla kun tilojen koko on kasvanut ja työn tuottavuus parantunut koneellistumisen ja automaation myötä.

Maatalouden työllisten määrä vähenee edelleen lähitulevaisuudessa, mutta suuren eläkepoistuman vuoksi alalle avautuu uusia työpaikkoja. Maataloudessa työskentelevien keski-ikä on korkea, ja uusia tulijoita tarvittaisiin korvaamaan eläkkeelle siirtyviä yrittäjiä. Lisää työntekijöitä tarvittaisiin etenkin lomitukseen sekä puutarha- ja viheralan työtehtäviin.

Maatalouden työllisyyttä ylläpitää tarve kotimaisen ruoan tuotannolle sekä maaseudun pitäminen elinvoimaisena. Maatilojen tuloista yhä merkittävämpi osa saadaan kuitenkin muusta kuin maataloudesta, esimerkiksi maatilojen monitoimisuudesta, muusta yritystoiminnasta ja urakoinneista. Jälkimmäinen työllistää esimerkiksi kylvötöissä, säilörehunkorjuussa, puinnissa, energiapuun korjuussa ja metsähakkeen tuotannossa.

Lisäaineistot

 

 

Lähinimikkeet

eläintenhoitaja
karjanhoitaja
maidontuottaja
maatalouslomittaja