Lennonjohtoassistentti

Johdanto

Lennonjohtoassistentti tai lennonjohtoapulainen työskentelee lennonjohdossa erilaisissa avustavissa tehtävissä lennonjohtajien ja vuoroesimiehen apuna. Työnantaja on Suomessa Finavia. Ammatissa vaaditaan hyvää keskittymiskykyä, hyvää englannin kielen taitoa, yhteistyötaitoja ja tietotekniikan käyttötaitoja.

Työtehtävät

Lennonjohtoassistentti tai lennonjohtoapulainen avustaa lennonjohtajia näiden päivittäisissä tehtävissä. Lennonjohtoassistentit voivat työskennellä joko lennonjohtotornissa tai tutkahuoneessa.

Lennonjohtopalveluita annetaan siviili- ja sotilasliikenteelle sekä harrasteilmailulle eri puolella Suomea. Lennonjohdossa vastataan siitä, että lentokoneet kulkevat turvallisesti, järjestyksessä ja aikatauluissa. Samalla estetään yhteentörmäykset ilma-alusten välillä sekä liikennealueella olevien esteiden ja ilma-alusten välillä.

Lennonjohtoassistentti välittää lennonjohtoselvityksiä ja ilmatilavarauksia sekä arviosanomia eri lennonjohtoyksiköiden välillä. Lennonjohtoassistentti voi tarvittaessa avustaa liikenteen koordinoinnissa lennonjohtajan ohjeiden mukaan. Tehtäviin kuuluu päivittää ja merkitä ilmatilavaraukset tutkanäyttöön sekä päivittää lennot sähköiseen liikennepäiväkirjaan laskutusta varten.

Lennonjohtoassistentin työhön kuuluu paljon puheluiden hoitamista, esimerkiksi soittoja toisille lentokentille tiedon saamiseksi lähestyvistä lennoista sekä puheluita lennonjohtotorniin tai tutkahuoneeseen. Työhön voi kuulua myös radioliikenteen hoitamista.

Lennonjohtotornissa tehtäviin kuuluu esimerkiksi lentoihin liittyvän tiedon syöttämistä tietojärjestelmiin, lennoista tiedottamista muille lentokentille, päivittäisten lentoaikataulujen koostamista, lentosuunnitelmien tallentamista, saapuvien ja lähtevien viestien vastaanottamista ja välittämistä sekä puheluiden hoitamista. Tehtäviin kuuluu myös yhteydenpitoa muihin yksiköihin koskien esimerkiksi lentosäätä.

Tutkahuoneessa työskentelevä lennonjohtoassistentti hoitaa puhelut sekä valmistelee säätiedot ja päivittää tallennetut tiedot lentäjille.

Lennonjohtoassistentit työskentelevät korkeassa lennonjohtotornissa tai normaalissa huonetilassa. Lentoasemien tornista, lähilennonjohdosta, johdetaan kiitoteillä sekä lähellä kenttää olevaa liikennettä. Lähestymislennonjohto vastaa kauempana ja korkeammalla kentästä olevista koneista, aluelennonjohto puolestaan yläilmatilan liikenteestä.

Lennonjohtoassistentit työskentelevät yhteistyössä lennonjohtajien ja lentoasemien muun henkilökunnan kanssa. Työvälineinä on pääasiallisesti tietoteknisiä laitteita. Aluelennonjohto on Suomessa tutkapohjainen, lähestymislennonjohdot joko tutka- tai menetelmäpohjaisia.

Lennonjohtoassistentit tekevät vuorotyötä. Suurimmat lennonjohdot ovat auki vuorokauden ympäri, jolloin työ on kolmivuorotyötä, pienemmät lentokentät saattavat olla yöllä ja viikonloppuisin kiinni. Päivystysvuorossa työhön kutsutaan tarvittaessa.

 

Työpaikat

Lennonjohtoassistentit työskentelevät Finavian palveluksessa. Työpaikkoja on sekä alue-, lähestymis- että lähilennonjohdoissa.

Työn vaatimukset

Lennonjohtoassistentilta edellytetään ilmailualan perustuntemusta ja kiinnostusta ilmailua kohtaan. Ilmailun turvallisuusasiat on myös tunnettava.

Ammatissa tarvitaan hyvää keskittymiskykyä, yksityiskohtien huomioimista ja tarkkuutta sekä hyvää englannin kielen taitoa.

Lennonjohtoassistentilla on oltava selkeä ääni ja hyvä kuulo, koska työhön kuuluu paljon puhelimessa viestintää.

Työssä tarvitaan myös hyviä viestintätaitoja.

Ammatissa tarvitaan yhteistyötaitoja. Myös asiakaspalvelutaidot ovat työssä tarpeen.

Tietotekniikan käyttötaidot ovat ammatissa tarpeen.

Työt on pystyttävä hoitamaan myös paineen alla, joten hyvä stressinsietokyky on työssä tarpeen.

Hyvä värinäkö on välttämättömyys.

Koulutus

Finavia kouluttaa lennonjohtoassistentteja tarpeen mukaan. Koulutus tapahtuu työpaikalla erillisen koulutussuunnitelman mukaan, johon sisältyy teoriakoulutusta ja harjoittelua työpisteessä sekä tarkastusvuorot ennen itsenäisiä vuoroja.


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Palkkaus koostuu kuukausipalkasta ja haittatyölisistä sekä henkilökohtaisista palkanlisistä.

 

Työmarkkinatiedot
Lentoliikenne

Lentoliikenne työllistää kotimaisissa ja ulkomaisissa lentoyhtiöissä, ilmailuun liittyviä palveluja tarjoavissa yrityksissä sekä esimerkiksi lentokouluissa ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin ilmailutoimialalla. Suurin osa Suomen lentoliikennealan toimijoista ja työpaikoista on pääkaupunkiseudulla. Keskeisessä asemassa on Helsinki-Vantaan lentoasema ja siellä toimivat yritykset.

Suomessa lentoliikennealan suurin työllistäjä on Finnair-konserni, jonka liiketoiminta-alueet ovat lentoliikenne ja matkapalvelut. Finnair-konsernin palveluksessa on noin 5 000 henkilöä, joiden lisäksi Finnair työllistää välillisesti tuhansia ihmisiä eri puolilla Suomea ja maailmaa (v. 2017). Finnairin tytäryhtiöt toimivat lentoliikennettä tukevilla tai siihen läheisesti liittyvillä toimialoilla.

Finavia-konserni työllistää noin 2 300 henkilöä lentoasema- ja lennonvarmistuspalveluissa (v. 2017). Konserniin kuuluvan Airpro Oy:n liiketoiminta-alueita ovat lentoliikenteen maapalvelut, turvatarkastuspalvelut ja palvelut lentoasemilla Suomessa.

Lentoliikenteen työpaikoista on kova kilpailu, ja alalle on paljon tulijoita. Koulutukseen otettavien määrä on kuitenkin pyritty suhteuttamaan vapautuviin työpaikkoihin. Liikennemäärien kasvaessa moniin tehtäviin tarvitaan pitkällä aikavälillä lisää henkilöstöä. Lentoasemainvestoinnit työllistävät myös, kun lentoasemia kehitetään.

Lisäaineistot

 

 

Lähinimikkeet

lennonjohtoapulainen
lennonjohtajan apulainen
Air Traffic Control Assistant
ATCA
Air Traffic Services Assistant
ATSA