Kankaantarkastaja

Johdanto

Kankaantarkastaja työskentelee tekstiiliteollisuuden tuotantolaitoksessa. Tehtäviin kuuluu tarkkailla valmistuneen kankaan laatua ja merkitä mahdolliset virheet kankaaseen. Työ vaatii hyvää näköä ja värienerottelukykyä.

Työtehtävät

Kankaantarkastaja tarkkailee valmistuneen kankaan laatua sekä merkitsee mahdolliset virheet kankaaseen. Tarkastettavat kangasrullat nostetaan koneeseen, jossa kangas kulkee.

Kankaantarkastaja näkee koneeseen asennettujen peilien avulla kankaan molemmille puolille. Samalla hän ajaa havaitut virheet tietokoneen rekisteriin. Kankaantarkastaja myös nostaa tarkastettavat kangasrullat pois tarkistuksen jälkeen.

Työ on hyvin työpistesidonnaista, ja se tehdään pääasiassa istuen. Työympäristönä on tehdasmainen halli. Työskentelytila saattaa olla pölyinen ja meluisa. Kuulo- ja hengityssuojainten tarve vaihtelee työtehtävien ja työpisteen sijainnin mukaan.

Työ voi olla kolmi- tai kaksivuorotyötä.

 

Työpaikat

Kankaantarkastajia työskentelee tekstiiliteollisuuden tuotantolaitoksissa.

Työn vaatimukset

Kankaantarkastajalta edellytetään hyvää näköä ja värienerottelukykyä, joita kankaan valmistumisen tarkkaileminen vaatii.

Tarkkaavaisuuden säilyttäminen on työssä keskeistä.

Koneilla työskentely ja työympäristö vaativat työturvallisuuden huomioon ottamista.

Jatkuva kankaan valmistumisen tarkkaileminen voi rasittaa silmiä. Paikallaan istuminen saattaa aiheuttaa lihas- ja hartiasärkyä.

Allergisuus tai allergiaherkkyys esimerkiksi pölylle sekä huono näkö saattavat olla esteinä tarkastajan ammattiin.

 

Koulutus

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinnon. Tutkinnossa voi suuntautua tekstiilitekniikkaan. Tutkintonimike on tekstiilinvalmistaja.

Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella sekä näyttötutkintona.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Tunti-, viikko- tai kuukausipalkka tai kappale- tai aikaurakkapalkkaus. Tekstiili- ja vaatetusteollisuus ry:n jäsenyrityksissä palkkaus perustuu Tekstiili- ja vaatetusteollisuuden työehtosopimukseen.

 

 

Työmarkkinatiedot
Tekstiili- ja vaatetusala

Tekstiili- ja vaatetusteollisuus työllistää noin 5 000 henkilöä tekstiilien ja vaatteiden teollisessa valmistuksessa sekä pienissä yrityksissä kuten ompelimoissa. Kokonaisuudessaan tekstiili- ja vaatetusala työllistää tätä enemmän, koska työpaikkoja on myös kaupan alalla.

Tekstiili- ja vaatetusteollisuudessa työskentelevien lukumäärä on vähentynyt huomattavasti viime vuosikymmeninä tuotantoa tehostavan ja työntekijöiden tarvetta vähentävän automaation yleistyttyä. Kilpailun kiristyessä markkinoilla tuotantoa on siirretty ulkomaille alhaisempien työvoimakustannusten maihin. Suomeen on jätetty monissa tapauksissa vain tuotesuunnittelu ja markkinointi.

Tekstiili- ja vaatetusalan tuotantoon ja siten myös työllistävyyteen vaikuttavat kuluttajien ostokäyttäytyminen eli alan kotimaisten tuotteiden ja palveluiden tai tuontituotteiden kysyntä, asiakkaina olevien toimialojen kuten auto- ja rakennusteollisuuden toiminnan vilkkaus sekä talouden suhdanteet.

Alan yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Uusia työntekijöitä tarvitaan lähinnä eläkkeelle jäävien tilalle. Tekstiili- ja vaatetusalan koulutuksilla voidaan työllistyä myös kaupan alalle esimerkiksi vaatteiden, tekstiilien tai kankaiden myyntiin tai maahantuojien palvelukseen.

Lähinimikkeet

parsija
viimeistelytarkastaja
tekstiilinvalmistaja
tekstiilityöntekijä