Ompelija-artesaani

Johdanto

Ompelija-artesaanit suunnittelevat ja valmistavat vaatteita sekä muita tekstiilituotteita erilaisista materiaaleista. Työpaikkoja on pienissä ompelijoissa ja ateljeissa sekä vaatetusteollisuudessa, vaatetusliikkeissä ja kangaskaupoissa. Työssä tarvitaan tekstiilitöiden osaamista, kädentaitoja, luovuutta, tyylien ja trendien tuntemusta sekä asiakaspalvelutaitoja.

 

Työtehtävät

Ompelija-artesaani tai vaatetusalan artesaani on vaatetuksen ja pukeutumisen käsityöammattilainen. Työssä on keskeistä suunnitella ja valmistaa asiakkaan persoonalliseen tyyliin sopivia korkealaatuisia vaatteita ja muita tekstiilituotteita. Kankaan lisäksi materiaalina voidaan käyttää myös neuletta ja nahkaa.

Pienessä yrityksessä tehtäviin kuuluu yleensä vaatteen valmistaminen alusta loppuun asti. Kyseeseen voi tulla arkinen vaate, juhlavaate, teatteripuku, mutta yhtä hyvin myös yksilöllinen urheiluvaate tai sisustustekstiili. Tuotteet tehdään yleensä mittatilaustyönä tai pieninä sarjoina.

Työ kohdistuu tyypillisesti esimerkiksi jakkuihin, hameisiin, leninkeihin, takkeihin, housuihin, hääpukuihin ja juhlapukuihin, mutta myös asusteisiin kuten esimerkiksi huiveihin sekä sisustustekstiileihin kuten verhoihin, tuolinpäällisiin ja koristetyynyihin. Artesaani voi olla erikoistunut myös teatteripuvustukseen.

Tavallisimpiin työtehtäviin kuuluu mittojen ottamista asiakkaalta, tuotteen suunnittelua, kaavoitusta, leikkausta ja ompelua. Asiakaspalveluun kuuluu asiakkaan neuvomista liittyen mm. materiaalien ominaisuuksiin, pukeutumistyyleihin, trendeihin ja vaatteiden hoitoon.

Uusien, yksilöllisten vaatteiden ja tekstiilituotteiden valmistuksen lisäksi tehtäviin kuuluvat myös vaatteiden stailaus, muodistaminen ja korjausompelu. Vaatteiden korjaustöitä ovat esimerkiksi lyhentäminen, kaventaminen ja vetoketjun vaihtaminen.

Tekstiili- ja vaatetusteollisuuden tuotantolaitoksessa voidaan työskennellä vaihetyöntekijänä leikkaamossa, ompelimossa tai valmistuksen, viimeistelyn tai vaatehuollon tehtävissä. Tällöin työ kohdistuu suurempiin sarjoihin.

Alan ammattilainen voi toimia myös esittely- ja myyntitehtävissä vaatetusliikkeessä, jossa tehtäviin kuuluu usein myös pukeutumisneuvontaa. Kangaskaupoissa, ompelutarvikeliikkeissä ja käsityötarvikeliikkeissä työ on myyntiä ja neuvontaa. Ohjaustoimintaan erikoistuneet artesaanit toimivat harrastustoiminnan tai koulujen käsityön ohjaajina.

Työympäristö riippuu työnantajasta. Työtä tehdään esimerkiksi ompelimoissa, ateljeissa, tekstiili- ja vaatetusteollisuudessa ja vaatetusliikkeissä. Alan työpaikat ovat usein kooltaan melko pieniä. Liikkeissä on yleensä omat tilat asiakaspalvelua ja sovitusta varten sekä erikseen työtilat.

Tärkeimmät työvälineet ovat työpöytä, ompelu- ja saumauskoneet, monenlaiset tekstiilityötarvikkeet sekä silityslaitteet. Ammatissa tehdään yhteistyötä toisten ompelija- artesaanien, ompelijoiden, suunnittelijoiden ja muiden alojen ammattilaisten kanssa. Työajat vaihtelevat. Kun työtä on enemmän, työpäiviä joutuu tarvittaessa venyttämään.

 

Työpaikat

Ompelimot. Ateljeet. Vaateliikkeet. Sisustusliikkeet. Kangaskaupat. Käsityötarvikeliikkeet. Pukuvuokraamot. Teatteripuvustamot. Vaatetusteollisuuden tuotantolaitokset. Yrittäjinä omissa liikkeissä.

 

Työn vaatimukset

Ompelija-artesaanin työssä tarvitaan kädentaitoja, luovuutta ja asiakaspalvelutaitoja.

Artesaanin on hallittava työssä käytettävät välineet, koneet ja alan eri työmenetelmät sekä tunnettava materiaalit.

Työt on osattava tehtävä laatutietoisesti.

Materiaaleja on osattava käyttää taloudellisesti.

Oma-aloitteisuus ja kyky itsenäiseen työskentelyyn ovat tarpeen.

Vuorovaikutustaidot sekä kyky ilmaista itsensä selkeästi ovat myös tarpeen.

Työ edellyttää hyvää tyylitajua ja visuaalista silmää.

Huolellisuus ja tarkkuus ovat työssä tarpeen.

Ammatissa on tunnettava pukeutumisen etiketti sekä seurattava vaatetusalan muotia ja trendejä.

Tietotekniikan käyttötaidot ovat tarpeen mm. esityskuvien toteuttamisessa ja tietokoneavusteisessa kaavoituksessa.

Yrittäjinä toimivat tarvitsevat yrittäjyyteen liittyvää osaamista kuten esimerkiksi markkinoinnin ja kustannuslaskennan taitoja sekä verotukseen liittyvää tietämystä.

Työssä on otettava huomioon ergonomia.

 

Koulutus

Toisella asteella voi suorittaa käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon artesaani tekstiilialaan tai vaatetusalaan erikoistuen.

Perustutkinnon voi suorittaa myös aikuiskoulutuksessa näyttötutkintona, suoraan näyttökokeella sekä oppisopimuksella.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa ammattitaidon kartuttua myös vaatetusalan ammattitutkinto ja tekstiilialan ammattitutkinto sekä vaatetusalan erikoisammattitutkinto ja tekstiilialan erikoisammattitutkinto.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Suuri osa ompelija-artesaaneista toimii yksityisyrittäjinä, joiden ansiot määräytyvät liiketoiminnan kannattavuuden mukaan.

Tekstiili- ja vaatetusteollisuus ry:n jäsenyrityksissä palkkaus perustuu Tekstiili- ja vaatetusteollisuuden työehtosopimukseen, joka on solmittu Kulutustavararyhmä ry:n sekä TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry:n välillä. Käytössä on tunti-, viikko- tai kuukausipalkka tai kappale- tai aikaurakkapalkkaus.

Vähittäis- ja tukkukaupassa sovelletaan kaupan työehtosopimusta.

 

 

 

Työmarkkinatiedot
Käsityöala

Käsityöala työllistää suoraan arviolta noin 10 000 ammattilaista, jotka ovat esimerkiksi muotoilijoita ja kultaseppiä. Työllistävimpiä käsityöaloja ovat huonekalujen valmistus, puusepän ja muiden puutuotteiden valmistus sekä metallin takominen ja metallituotteiden valmistus.

Käsityöala työllistää lisäksi välillisesti esimerkiksi opetus- ja neuvontatehtävissä, käsityötuotteita myyvissä liikkeissä, erilaisia tarvikkeita ja aineita valmistavissa yrityksissä sekä matkailualalla. Käsityötoimialat työllistävät suoraan ja välillisesti yhteensä arviolta yli 15 000 henkeä.

Käsityöläiset työskentelevät pääasiassa käsityöalan yrittäjinä, useimmat omissa toiminimiyrityksissään ammatinharjoittajina. Käsityötuotteiden valmistuksen lisäksi alan yritysten palveluihin kuuluvat usein esimerkiksi tuotteiden korjaus ja suunnittelu, käsityön ohjaus ja opetus sekä käsityöhön liittyviä elämyspalveluita kuten työnäytteitä matkailuun liittyen. Käsityöläiset tekevät toisinaan ammatinharjoittamisen ohessa muuta työtä.

Käsityöala on pienyritysvaltainen toimiala. Suurin osa alan yrityksistä työllistää yhdestä kahteen ammattilaista, palkattua henkilökuntaa on vain suurimmilla yrityksillä. Pienyritysvaltaisinta toiminta on keraamisten tuotteiden valmistuksessa sekä kellojen ja kultasepäntuotteiden korjauksessa ja vaatteiden valmistuksessa. Alalla toimii myös sivutoimisia ja osa-aikaisia yrittäjiä.

Käsityöläinen joutuu pitkälti itse luomaan oman työpaikkansa. Työllistymiseen vaikuttavat ammattitaito sekä kyky myydä omia tuotteita ja palveluja. Menestystekijöitä ovat korkea laatu, yrittäjän oma persoona ja yrityksen kyky erottautua kilpailijoista sekä kestävät materiaalit, toimitusvarmuus, tuote- ja palvelukehitys ja muotoiluosaaminen. Toiminnan kannattavuuteen ja työllisyyteen vaikuttavat kuluttajien ostokäyttäytyminen ja verotus.

Käsityöalan yritykset toimivat tyypillisesti erilaisissa verkostoissa tehden yhteistyötä joko keskenään tai muiden toimialojen kanssa, joita edustavat esimerkiksi matkailuelinkeino ja tapahtumajärjestäjät. Alihankintatyötä tehdään toisille käsityöalan yrityksille.

Lähinimikkeet

artesaani
ateljeeompelija
korjausompelija
malliompelija
mittatilausompelija
pukeutumisneuvoja
pukuompelija
puvuston työntekijä
sisustusompelija
tilausompelija
vaatetusompelija
vaatturi