Turkkuri

Johdanto

Turkkuri hallitsee turkisten valmistusprosessin mallin suunnittelusta valmistukseen. Turkkurit työskentelevät turkisalan yrityksissä tai yrittäjinä. Ammatissa tarvitaan monipuolisia kädentaitoja ja tyylitajua.

Työtehtävät

Turkkuri valmistaa turkkeja joko asiakkaalle tilauksesta tai liikkeeseen myytäväksi. Hän suunnittelee turkin asiakkaan toiveiden mukaan, kaavoittaa suunnittelemansa turkin ja hoitaa sovitukset. Turkiksista valmistetaan perinteisten kokoturkkien ja turkispukineiden lisäksi somisteita ja asusteita.

Turkkurin ammattitaidon ydintä on turkismateriaalien monipuolinen käsittely, sillä päinvastoin kuin muilla vaatetusalan lohkoilla, turkisalalla valmistettavan turkin materiaali kootaan turkisnahoista eri tekniikoilla.

Kun asiakas tilaa turkin turkkurilta, tämä neuvottelee siitä asiakkaan kanssa, ottaa asiakkaan mitat, piirtää mallin, ja tekee kankaasta sovituskappaleen eli sertingin ennen varsinaisen turkin tekemistä.

Turkkuri hankkii raaka-aineet ja tarvikkeet, ja asiakas käy sovittamassa turkkia useita kertoja ennen kuin se on valmis. Valmis turkki on asiakkaan toiveiden mukaan räätälöity tuote, joka hinnoitellaankin tapaus kerrallaan.

Turkkuri hallitsee erilaisten turkispintojen valmistuksen ja osaa tehdä niistä erilaisia turkistuotteita. Hän valitsee turkin valmistukseen käytettävät turkinpalat, muokkaa ja värjää ne ja leikkaa käsin. Turkkuri ompelee itse turkin tai hän käyttää apunaan ompelijaa.

Jos turkki valmistetaan turkisliikkeessä, tulee materiaali sinne valmiiksi muokattuna ja värjättynä, ja turkiskonettaja ompelee siitä turkin aihion. Aihio pingotetaan kosteana kuivumaan ja suoristumaan. Aihion kuivuttua se tasataan (eli leikataan) kaavojen mukaisesti. Sovituksen, mahdollisten muutosten, viimeistelyn ja vuoritusvaiheiden jälkeen on turkki valmis asiakkaalle toimitettavaksi.

Turkkurit tekevät myös turkkien muutostöitä, huoltavat niitä ja ottavat turkkeja kesäsäilytykseen. Turkkien materiaalit ja mallit vaihtuvat muodin mukana usein, ja työtavat niiden mukana.

Turkkurin- ja turkisliikkeet ovat pieniä, usein perheyrityksiä, eikä niissä ole montaa työntekijää. Turkkurilla voi olla apunaan ompelija, tai hän käyttää alihankkijoita.

Turkkurit työskentelevät työpajamaisissa tiloissa. Asiakaspalvelutilat pitävät sisällään sovitustilat ja myyntitilat sekä valmiiden tuote-esittelytilat. Turkisten säilytys- ja huoltotilat puolestaan sijaitsevat usein toisaalla säilytyksen vaatiman lämmönsäätelyn johdosta.

Yrittäjän työpäivät ovat yleensä pitkiä. Ylitöitä aiheuttavat yleensä joulunajan tilausruuhka sekä turkkien runsas keväthuolto, kun taas kesällä on hiljaista.

 

Työpaikat

Turkisalan yritykset. Turkkuri voi työskennellä myös yrittäjänä.

 

Työn vaatimukset

Turkkien valmistus on käsityötä joka vaatii suunnittelutaitoa, monipuolisia kädentaitoja ja tyylitajua.

Turkin sommittelussa tarvitaan erittäin tarkkaa värisilmää, mutta myös matemaattista osaamista, sillä materiaalien leikkaaminen ja työstäminen vaativat paljon hahmottavaa laskemista.

Asiakaspalvelutaidot oat tarpeen, sillä turkkuri neuvottelee asiakkaan kanssa tälle hyvin henkilökohtaisesta ja kalliista asiasta.

Ammatissa tarvitaan myös pitkäjännitteisyyttä, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, ryhmätyötaitoja, huolellisuutta ja arviointikykyä.

Työ edellyttää myös muodin ja trendien seuraamista sekä halua kehittää työtapojaan. Turkisala kehittyy koko ajan, ja turkismateriaalille etsitään jatkuvasti uusia käyttötapoja.

Alalla työskentelyn esteeksi saattaa koitua allergiataipumus eläinten karvoille, pölylle tai eräille kemiallispohjaisille aineille.

Koulutus

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinnon vaatetukseen suuntautuen.

Vaatetusalaa voi opiskella myös käsi- ja taideteollisuusalan oppilaitoksissa. Tutkinto on artesaani.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa turkkurin ammattitutkinto ja turkkurimestarin erikoisammattitutkinto.


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Aika- tai urakkapalkkaus.

Yrittäjänä toimivan turkkurin ansiot riippuvat liiketoiminnan kannattavuudesta.

 

Työmarkkinatiedot
Käsityöala

Käsityöala työllistää suoraan arviolta noin 10 000 ammattilaista, jotka ovat esimerkiksi muotoilijoita ja kultaseppiä. Työllistävimpiä käsityöaloja ovat huonekalujen valmistus, puusepän ja muiden puutuotteiden valmistus sekä metallin takominen ja metallituotteiden valmistus.

Käsityöala työllistää lisäksi välillisesti esimerkiksi opetus- ja neuvontatehtävissä, käsityötuotteita myyvissä liikkeissä, erilaisia tarvikkeita ja aineita valmistavissa yrityksissä sekä matkailualalla. Käsityötoimialat työllistävät suoraan ja välillisesti yhteensä arviolta yli 15 000 henkeä.

Käsityöläiset työskentelevät pääasiassa käsityöalan yrittäjinä, useimmat omissa toiminimiyrityksissään ammatinharjoittajina. Käsityötuotteiden valmistuksen lisäksi alan yritysten palveluihin kuuluvat usein esimerkiksi tuotteiden korjaus ja suunnittelu, käsityön ohjaus ja opetus sekä käsityöhön liittyviä elämyspalveluita kuten työnäytteitä matkailuun liittyen. Käsityöläiset tekevät toisinaan ammatinharjoittamisen ohessa muuta työtä.

Käsityöala on pienyritysvaltainen toimiala. Suurin osa alan yrityksistä työllistää yhdestä kahteen ammattilaista, palkattua henkilökuntaa on vain suurimmilla yrityksillä. Pienyritysvaltaisinta toiminta on keraamisten tuotteiden valmistuksessa sekä kellojen ja kultasepäntuotteiden korjauksessa ja vaatteiden valmistuksessa. Alalla toimii myös sivutoimisia ja osa-aikaisia yrittäjiä.

Käsityöläinen joutuu pitkälti itse luomaan oman työpaikkansa. Työllistymiseen vaikuttavat ammattitaito sekä kyky myydä omia tuotteita ja palveluja. Menestystekijöitä ovat korkea laatu, yrittäjän oma persoona ja yrityksen kyky erottautua kilpailijoista sekä kestävät materiaalit, toimitusvarmuus, tuote- ja palvelukehitys ja muotoiluosaaminen. Toiminnan kannattavuuteen ja työllisyyteen vaikuttavat kuluttajien ostokäyttäytyminen ja verotus.

Käsityöalan yritykset toimivat tyypillisesti erilaisissa verkostoissa tehden yhteistyötä joko keskenään tai muiden toimialojen kanssa, joita edustavat esimerkiksi matkailuelinkeino ja tapahtumajärjestäjät. Alihankintatyötä tehdään toisille käsityöalan yrityksille.