Huonekaluverhoilija

Johdanto

Verhoilija voi olla suuntautunut perinteiseen huonekaluverhoiluun, teolliseen verhoiluun tai ajoneuvoverhoiluun. Verhoilijat työskentelevät huonekaluteollisuudessa tai verhoiluliikkeissä. Työssä tarvitaan perinteisiä käsityötaitoja, uuden teknologian osaamista, tyylitajua ja värisilmää.

Työtehtävät

Verhoilijan ammatti on laajentunut kolmeen erikoistumisalueeseen, jotka ovat perinteinen verhoilu, teollinen verhoilu ja ajoneuvoverhoilu. Verhoilijoiden kädenjälki näkyy kaikkialla asutussa ympäristössä, kodeissa, julkisissa rakennuksissa ja liikennevälineissä.

Perinteisessä verhoilussa tuotteet ovat huonekaluja, joita huonekaluverhoilija uusii, korjaa ja entisöi perinteisin käsityömenetelmin. Verhoilutyö on vaativaa käsityötä, johon kuuluu purkamista, ompelua, leikkaamista, liimaamista, maalaamista ja lakkaamista.

Verhoilija valitsee käytettävät materiaalit verhoiltavan huonekalun ja asiakkaan mukaan. Tarkoituksena on vahvistaa huonekalujen verhouksia ja antaa huonekaluille uutta yksilöllistä ilmettä. Huonekaluverhoilija tekee usein yhteistyötä entisöijän ja puusepän kanssa.

Teollisessa verhoilussa keskitytään uusien teollisesti valmistettavien huonekalujen ja muiden tuotteiden verhoiluun.

Ajoneuvoverhoilija sisustaa ja verhoilee ajoneuvoja sekä suunnittelee uusia sisustusratkaisuja autoihin, veneisiin ja asuntoautoihin. Hän voi myös erikoistua ajoneuvojen museaaliseen entisöintiin.

Verhoilijat saattavat tehdä myös muita kodin sisustukseen liittyviä töitä, kuten verhojen suunnittelua ja ompelua, lampunvarjostinten tekoa ja kankailla tapetoimista. Myös huonekalujen puuosien korjaus ja entisöintityöt saattavat kuulua verhoilijan tehtäviin.

Verhoilija käy asiakkaiden luona katsomassa verhottavia huonekaluja niiden omassa ympäristössä sekä neuvottelemassa korjauksen yksityiskohdista ja hinnasta. Verhoilija vastaa useimmiten korjattavan esineen hakemisesta ja toimittamisesta takaisin.

Verhoilijan työtilassa, verstaassa, on erilaisia työssä käytettäviä apuvälineitä, kankaita ja koneita. Näitä ovat ompelukone, kolmisyöttökone ja kankaanleikkuukone sekä joskus lakkaruisku, vannesaha, sirkkeli ja suoratikkauslaite. Työtilat ovat yleensä hyvin valaistuja ja ilmastoituja.

Työ on luonteeltaan hyvin itsenäistä, ja sitä tehdään käsityömäisesti omaan tahtiin. Työaika vaihtelee työpaikan mukaan, mutta useimmat tekevät päivätyötä. Tilausten ja asiakkaiden määrä vaikuttaa työpäivien pituuteen.

 

Työpaikat

Perinteiseen verhoiluun erikoistuneet verhoilijat toimivat useimmiten yksityisyrittäjinä.

Teollisuuden verhoilijat työskentelevät huonekaluteollisuudessa.

Ajoneuvoverhoilijat toimivat usein yksityisyrittäjinä tai verhoilijoina ajoneuvoverhoiluun erikoistuneissa tehtaissa.

Jonkin verran työtilaisuuksia tarjoavat myös teatterit, televisiotuotannot, elokuvatuotannot, liikennelaitokset jne.

 

Työn vaatimukset

Verhoilijan ammatti edellyttää perinteisiä käsityötaitoja, uuden teknologian osaamista ja tyylitajua. Yksityisyrittäjän on hallittava kaikki verhoilun osa alueet. Teollisuudessa tehtävät ovat jakautuneet pienempiin kokonaisuuksiin.

Teollinen verhoilu edellyttää harjaantumista teollisiin työmenetelmiin, välineisiin, materiaaleihin ja teolliseen työrytmiin. Varsinaisen verhoilutyön lisäksi on hallittava huonekaluompelua ja kaavoitusta sekä päällismateriaalien ja pehmusteiden leikkaus ja muotoilu.

Työn teknistymisen myötä on osattava käyttää ohjelmoitavia koneita ja laitteita. Käytettävät materiaalit muuttuvat nopeasti. Verhoilija toimii usein uusien mallien tekijänä, jolloin on osattava lukea suunnittelijoiden laatimia piirustuksia.

Perinteinen verhoilutyö on käsityötä, joka tehdään vanhoja työtapoja noudattaen. Arvokkaiden huonekalujen korjaamiseen liittyvät yksityiskohdat ja monet tyylisuuntaukset vaativat ammatinharjoittajalta muoto- ja väriominaisuuksien tuntemista eri tyylisuuntien osalta, sillä huonekalut korjataan usein alkuperäisasuaan vastaavaksi perinteisten tapojen ja tyylien mukaisesti.

Ammatissa on tunnettava myös perinteiset ja uudet toppaus- ja kangasmateriaalit, sillä ne eroavat verhoilutekniikoiltaan toisistaan hyvin paljon.

Työssä tarvitaan pitkäjännitteisyyttä. Useimmat verhoilutyöt vaativat kymmenien tuntien työn. Huolellisuus, kätevyys, kärsivällisyys ja arviointikyky ovat tarpeen.

Palveluhenkisyys ja luottamuksen herättäminen asiakkaiden keskuudessa on tärkeää, sillä esimerkiksi vanhoja arvokkaita huonekalua ei luovuteta kenen tahansa korjattavaksi.

Ajoneuvoverhoilijan työ on ajoneuvojen, veneiden, asuntovaunujen jne. sisustukseen erikoistunutta verhoilutyötä. Tavallisten verhoilutöiden hallinnan lisäksi työssä vaaditaan erikoistaitojen osaamista esimerkiksi lasituksissa, eristetöissä, puutöissä ja maalaustöissä.

Allergia pölylle ja liima-aineille voi olla esteenä ammatin harjoittamiselle.

 

Koulutus

Verhoilijaksi voi kouluttautua suorittamalla verhoilu- ja sisustusalan perustutkinnon. Tutkintonimike on verhoilija tai sisustaja.

Myös käsi- ja taideteollisuuden perustutkinnon artesaani suorittamalla voi suuntautua verhoilijan ammattiin.

Perustutkinnot voi suorittaa myös oppisopimuksella ja näyttötutkintona.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös verhoilijan ammattitutkinto ja verhoilijamestarin erikoisammattitutkinto.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Yrittäjänä toimivan huonekaluverhoilijan tulot riippuvat liiketoiminnan kannattavuudesta.

Teollisuudessa työskentelevien palkat määräytyvät puusepänteollisuuden työehtosopimuksen mukaan.

 

 

Työmarkkinatiedot
Käsityöala

Käsityöala työllistää suoraan arviolta noin 10 000 ammattilaista, jotka ovat esimerkiksi muotoilijoita ja kultaseppiä. Työllistävimpiä käsityöaloja ovat huonekalujen valmistus, puusepän ja muiden puutuotteiden valmistus sekä metallin takominen ja metallituotteiden valmistus.

Käsityöala työllistää lisäksi välillisesti esimerkiksi opetus- ja neuvontatehtävissä, käsityötuotteita myyvissä liikkeissä, erilaisia tarvikkeita ja aineita valmistavissa yrityksissä sekä matkailualalla. Käsityötoimialat työllistävät suoraan ja välillisesti yhteensä arviolta yli 15 000 henkeä.

Käsityöläiset työskentelevät pääasiassa käsityöalan yrittäjinä, useimmat omissa toiminimiyrityksissään ammatinharjoittajina. Käsityötuotteiden valmistuksen lisäksi alan yritysten palveluihin kuuluvat usein esimerkiksi tuotteiden korjaus ja suunnittelu, käsityön ohjaus ja opetus sekä käsityöhön liittyviä elämyspalveluita kuten työnäytteitä matkailuun liittyen. Käsityöläiset tekevät toisinaan ammatinharjoittamisen ohessa muuta työtä.

Käsityöala on pienyritysvaltainen toimiala. Suurin osa alan yrityksistä työllistää yhdestä kahteen ammattilaista, palkattua henkilökuntaa on vain suurimmilla yrityksillä. Pienyritysvaltaisinta toiminta on keraamisten tuotteiden valmistuksessa sekä kellojen ja kultasepäntuotteiden korjauksessa ja vaatteiden valmistuksessa. Alalla toimii myös sivutoimisia ja osa-aikaisia yrittäjiä.

Käsityöläinen joutuu pitkälti itse luomaan oman työpaikkansa. Työllistymiseen vaikuttavat ammattitaito sekä kyky myydä omia tuotteita ja palveluja. Menestystekijöitä ovat korkea laatu, yrittäjän oma persoona ja yrityksen kyky erottautua kilpailijoista sekä kestävät materiaalit, toimitusvarmuus, tuote- ja palvelukehitys ja muotoiluosaaminen. Toiminnan kannattavuuteen ja työllisyyteen vaikuttavat kuluttajien ostokäyttäytyminen ja verotus.

Käsityöalan yritykset toimivat tyypillisesti erilaisissa verkostoissa tehden yhteistyötä joko keskenään tai muiden toimialojen kanssa, joita edustavat esimerkiksi matkailuelinkeino ja tapahtumajärjestäjät. Alihankintatyötä tehdään toisille käsityöalan yrityksille.

Lähinimikkeet

artesaani
ajoneuvoverhoilija
verhoilija
verhoilijamestari
perinteinen verhoilija
huonekaluverhoilija