Leikkaaja, vaatetusteollisuus

Johdanto

Vaatetusteollisuuden tuotannossa työskentelevä leikkaaja valvoo tietokoneella ohjatun leikkurin toimintaa tai leikkaa kankaan käsin leikkurin avulla. Leikkaajan huolellinen työskentely vaikuttaa materiaalin menekkiin sekä ompelijoiden työn laatuun. Leikkaajan on tunnettava eri materiaalien ominaisuudet ja oltava tarkka työssään.

Työtehtävät

Vaatetusteollisuudessa työskentelevä leikkaaja valvoo tietokoneella ohjatun leikkurin toimintaa tai leikkaa kankaan käsin leikkurin avulla.

Suuremmissa tehtaissa leikkaajan työ on lähes pelkästään automaattisten toimintojen valvontaa. Tietokoneella ohjatulle leikkurille syötetään tiedot, joiden pohjalta leikkuri tekee työn nopeasti ja tarkasti. Tietoihin kuuluvat mm. kappalemäärät ja halutut muodot.

Automaattileikkauksen esivaihe on kaavojen piirtäminen ja niiden vieminen leikkurille. Kaavat piirretään kaavoitusohjelman avulla tai digitoidaan paperikaavoista koneelle, jonka jälkeen niitä voidaan vielä muokata kaavoitusohjelmalla.

Kaavojen asetelmien tekemisessä määrätään, kuinka paljon kangasta kuluu ja menee hukkaan leikattaessa. Asetelmissa pitää huomioida kankaan ominaisuudet ja kuosi. Laakauksessa käytetään usein laakausautomaattia, johon pakat nostetaan pakkahissillä. Laakauslaitteeseen syötetään vedettävän laa'an pituus, syöttö ja kerrosmäärä.

Käsinleikkaamista tehdään edelleen, esimerkiksi mallikappaleet leikataan aina käsin. Ensin kangaspakka avataan ja levitetään koneellisesti suurelle pöydälle. Sen jälkeen kankaalle merkitään kaavakuvioiden ääriviivat, joiden mukaan kangas leikataan leikkurilla.

Leikkaajilta edellytetään useampien tehtävien, kuten esimerkiksi laakauksen ja tarkistustehtävien hallintaa.

Työ tehdään usein ryhmätyönä. Leikkaajat työskentelevät hallimaisessa tilassa. Työssä käytetään automaattileikkureita ja käsin liikuteltavia leikkureita. Työ on pääsääntöisesti päivätyötä.

 

Työpaikat

Tekstiili- ja vaatetusteollisuuden tuotantolaitokset.

 

Työn vaatimukset

Leikkaajan tehtäviin valitaan yleensä pitkään teollisuudessa toimineita henkilöitä, jotka tuntevat laaja-alaisesti eri kangasmateriaalien ominaisuudet.

Leikkaajan on oltava tarkka työssään, sillä työn jälki vaikuttaa materiaalin menekkiin sekä ompelijoiden työn laatuun ja vauhtiin.

Koneenvalvontatehtävissä tarkkaavaisuus sekä koneen toimintojen tuntemus on keskeistä.

Käsinleikkaamisessa vaaditaan huolellisuutta ja tarkkuutta, joka saattaa aiheuttaa silmien rasitusta.

Seisomatyö ja toistuvat liikkeet saattavat rasittaa niska- ja selkälihaksia. Allergisuus pölylle voi haitata alalla työskentelyä.

 

Koulutus

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinnon. Tekstiilitekniikkaan suuntautuen tutkintonimike on tekstiilinvalmistaja.

Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella ja näyttötutkintona.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Tunti-, viikko- tai kuukausipalkka tai kappale- tai aikaurakkapalkkaus. Tekstiili- ja vaatetusteollisuus ry:n jäsenyrityksissä palkkaus perustuu Tekstiili- ja vaatetusteollisuuden työehtosopimukseen.

 

 

Työmarkkinatiedot
Tekstiili- ja vaatetusala

Tekstiili- ja vaatetusteollisuus työllistää noin 5 000 henkilöä tekstiilien ja vaatteiden teollisessa valmistuksessa sekä pienissä yrityksissä kuten ompelimoissa. Kokonaisuudessaan tekstiili- ja vaatetusala työllistää tätä enemmän, koska työpaikkoja on myös kaupan alalla.

Tekstiili- ja vaatetusteollisuudessa työskentelevien lukumäärä on vähentynyt huomattavasti viime vuosikymmeninä tuotantoa tehostavan ja työntekijöiden tarvetta vähentävän automaation yleistyttyä. Kilpailun kiristyessä markkinoilla tuotantoa on siirretty ulkomaille alhaisempien työvoimakustannusten maihin. Suomeen on jätetty monissa tapauksissa vain tuotesuunnittelu ja markkinointi.

Tekstiili- ja vaatetusalan tuotantoon ja siten myös työllistävyyteen vaikuttavat kuluttajien ostokäyttäytyminen eli alan kotimaisten tuotteiden ja palveluiden tai tuontituotteiden kysyntä, asiakkaina olevien toimialojen kuten auto- ja rakennusteollisuuden toiminnan vilkkaus sekä talouden suhdanteet.

Alan yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Uusia työntekijöitä tarvitaan lähinnä eläkkeelle jäävien tilalle. Tekstiili- ja vaatetusalan koulutuksilla voidaan työllistyä myös kaupan alalle esimerkiksi vaatteiden, tekstiilien tai kankaiden myyntiin tai maahantuojien palvelukseen.

Lähinimikkeet

monivaiheompelija
nahka- ja turkiskonettaja
vaiheompelija
ompelija
pukuompelija
vaatturi
artesaani
tekstiilityöntekijä