Nahkapukineompelija

Johdanto

Nahkapukineompelija valmistaa nahasta vaatteita, asusteita ja muita tuotteita. Nahkapukineompelijat työskentelevät nahkateollisuuden palveluksessa, ateljeissa ja ompelimoissa sekä yrittäjinä. Ammatissa tarvitaan kädentaitoja, käytettävän materiaalin tuntemusta, tarkkuutta ja asiakaspalvelutaitoja.

 

Työtehtävät

Nahkapukineompelijat valmistavat nahasta vaatteita, asusteita ja muita tuotteita kuten laukkuja ja käsineitä. Eniten nahasta valmistetaan päällysvaatteita.

Työn luonne vaihtelee yrityksen koon mukaan. Isommissa yrityksissä nahkapukineet ommellaan vaihetyönä. Pienemmissä ateljeissa ja ompelimoissa nahkapukineompelijat valmistavat tuotteet alusta loppuun.

Mallistot vaihtelevat sesongin ja muotitrendien mukaan, ja niitä tehdään vuoden aikana useita. Valmistettavat sarjat ovat pieniä ja toimitusajat lyhyitä.

Nahkapukineompelijan työvaiheet ovat laajempia kuin yleensä ompeluteollisuudessa. Nahkapukineen valmistaminen alkaa materiaalin valinnasta. Nahkatuotteita valmistetaan esimerkiksi nappanahasta, mokkanahasta, pinnoitetuista nahoista ja vettähylkivistä nahoista.

Materiaalina nahka ei ole tasa-aineista. Tuotteiden valmistaminen nahasta edellyttää sen vaihtelevien ominaisuuksien tuntemista ja ottamista huomioon työn aikana.

Materiaalin valinnan jälkeen tuotteeseen valitaan sopiva vuori ja oikea lanka, minkä jälkeen nahka leikataan mallin mukaan ja otetaan huomioon pintavirheet ja värierot. Ns. käsityövaiheita ovat liimaus, liimanauhojen ja tukikankaiden silitys ja reunojen tasaus.

Nahkapukineen valmistuksessa suurin kustannuserä on materiaali, minkä vuoksi on tärkeää saada materiaali mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön. Nahan ompelemisessa on myös omat vaikeutensa. Tikkausvirheet näkyvät nahassa selvästi, ompeleita ei voi purkaa, ja siksi virheiden korjaus ei usein onnistu.

Isoissa yrityksissä työympäristö on usein suuri tehdassali, joka on hyvin pitkälti vaatetusteollisuuden tuotantotilan kaltainen. Työntekijät työskentelevät ompelukoneiden ja työpöytien ääressä riveittäin. Niissä valmistetaan usein rinnakkain sekä turkis- että nahka-asuja ja -asusteita.

Pienemmissä ateljee-tyyppisissä ompelimoissa valmistetaan asiakkaille pukineita mittatilaustyönä tai pieninä sarjoina. Niissä työ on enemmän kokonaisvaltaista käsityötä, ja ompelija voi itsenäisesti vastata tuotteen valmistuksesta alusta loppuun saakka. Tällöin työhön kuuluu olennaisena osana myös asiakaspalvelu ja markkinointi.

Pienissä yrityksissä työ on päivätyötä, mutta asiakkaiden ja tilausten määrä vaikuttaa työpäivien pituuteen. Teollisuudessa voidaan tehdä vuorotyötä.

Ompelijat ovat nahkapukineiden valmistuksessa suurin työntekijäryhmä. Muita alan ammatteja ovat mm. mallimestari, sarjoja, lajittelija, nahanleikkaaja ja viimeistelijä.

 

Työpaikat

Nahkapukineompelijat työskentelevät nahkateollisuuden palveluksessa, ateljeissa ja ompelimoissa sekä yrittäjinä.

 

Työn vaatimukset

Nahkapukineompelijan ammatissa tarvitaan kädentaitoja sekä materiaalin tuntemusta ja työstämistaitoja.

Työn lähtökohtana on tuntea eri nahkatyypit ja niiden soveltuvuus erilaisten pukineiden valmistamiseen.

Työssä tarvitaan tarkkuutta ja huolellisuutta sekä hyvää hahmotuskykyä, värien ja muotojen tajua, luovuutta sekä tyylien ja trendien tuntemusta.

Nahkalaatujen ja muodin vaihtelut edellyttävät uuden opiskelua.

Pienissä ompelimoissa ja ateljeissa tarvitaan myös idearikkautta sekä asiakaslähtöisen palvelun, yrittäjyyden ja markkinoinnin osaamista.

Allergiset henkilöt saattavat saada oireita pölystä, nahasta tai erilaisista työssä käytettävistä liimoista ja kemiallisista aineista. Koneiden melu voi myös kuormittaa.

Nahkojen lajittelu, kaavanasettelu ja leikkaus ovat seisomatyötä, mikä voi rasittaa jalkoja. Teollisuudessa ompelijan työ on jatkuvaa istumatyötä.

Työtehtävät vaativat hyvää näköä ja normaalia värienerottelukykyä.

 

Koulutus

Nahkapukineompelijaksi voi kouluttautua suorittamalla tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinnon.

Myös käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto (artesaani), jossa on suuntauduttu tekstiilin ja vaatetuksen suunnitteluun antaa valmiudet nahkapukineompelijan työhön.

Perustutkinnot voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksella sekä näyttötutkintona.

Näyttötutkintoina voi suorittaa myös mm. vaatetusalan ammattitutkinnon, laukku- ja nahka-alan ammattitutkinnon sekä laukku- ja nahkamestarin erikoisammattitutkinnon ja vaatetusalan erikoisammattitutkinnon.

 

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Teollisuudessa työskentelevien palkka määräytyy kenkä- ja nahkateollisuuden työehtosopimuksen mukaan. Teollisuudessa työtä tehdään usein urakkapalkkauksella.

Pienemmissä ateljeissa ja ompelimoissa palkkauksesta saatetaan sopia työnantajan ja työntekijän kesken.

Yrittäjänä toimivan nahkapukineompelijan ansiot riippuvat liiketoiminnan kannattavuudesta.

 

Työmarkkinatiedot
Käsityöala

Käsityöala työllistää suoraan arviolta noin 10 000 ammattilaista, jotka ovat esimerkiksi muotoilijoita ja kultaseppiä. Työllistävimpiä käsityöaloja ovat huonekalujen valmistus, puusepän ja muiden puutuotteiden valmistus sekä metallin takominen ja metallituotteiden valmistus.

Käsityöala työllistää lisäksi välillisesti esimerkiksi opetus- ja neuvontatehtävissä, käsityötuotteita myyvissä liikkeissä, erilaisia tarvikkeita ja aineita valmistavissa yrityksissä sekä matkailualalla. Käsityötoimialat työllistävät suoraan ja välillisesti yhteensä arviolta yli 15 000 henkeä.

Käsityöläiset työskentelevät pääasiassa käsityöalan yrittäjinä, useimmat omissa toiminimiyrityksissään ammatinharjoittajina. Käsityötuotteiden valmistuksen lisäksi alan yritysten palveluihin kuuluvat usein esimerkiksi tuotteiden korjaus ja suunnittelu, käsityön ohjaus ja opetus sekä käsityöhön liittyviä elämyspalveluita kuten työnäytteitä matkailuun liittyen. Käsityöläiset tekevät toisinaan ammatinharjoittamisen ohessa muuta työtä.

Käsityöala on pienyritysvaltainen toimiala. Suurin osa alan yrityksistä työllistää yhdestä kahteen ammattilaista, palkattua henkilökuntaa on vain suurimmilla yrityksillä. Pienyritysvaltaisinta toiminta on keraamisten tuotteiden valmistuksessa sekä kellojen ja kultasepäntuotteiden korjauksessa ja vaatteiden valmistuksessa. Alalla toimii myös sivutoimisia ja osa-aikaisia yrittäjiä.

Käsityöläinen joutuu pitkälti itse luomaan oman työpaikkansa. Työllistymiseen vaikuttavat ammattitaito sekä kyky myydä omia tuotteita ja palveluja. Menestystekijöitä ovat korkea laatu, yrittäjän oma persoona ja yrityksen kyky erottautua kilpailijoista sekä kestävät materiaalit, toimitusvarmuus, tuote- ja palvelukehitys ja muotoiluosaaminen. Toiminnan kannattavuuteen ja työllisyyteen vaikuttavat kuluttajien ostokäyttäytyminen ja verotus.

Käsityöalan yritykset toimivat tyypillisesti erilaisissa verkostoissa tehden yhteistyötä joko keskenään tai muiden toimialojen kanssa, joita edustavat esimerkiksi matkailuelinkeino ja tapahtumajärjestäjät. Alihankintatyötä tehdään toisille käsityöalan yrityksille.