Suutari

Johdanto

Suutari korjaa ja valmistaa kenkiä ja muita nahkatuotteita. Suutarit työskentelevät pääasiassa jalkinekorjaamoissa ja kenkätehtaissa. Työssä tarvitaan ammattiosaamisen lisäksi huolellisuutta, asiakaspalvelutaitoja ja yrittäjähenkisyyttä.

 

Työtehtävät

Suutari on perinteikäs käsityöammattilainen, joka korjaa jalkineita, laukkuja ja muita nahkatavaroita. Tavallisimpia töitä ovat kenkien korkolappujen vaihtaminen, kumipohjien laittaminen ja muiden jalkineiden kulumavikojen korjaaminen sekä kenkien puhdistaminen ja kiillottaminen.

Suutari voi myös erikoistua jalan virheasentoja korjaavien korokkeiden tai monenlaisten tukien valmistamiseen jalkavaivoista kärsiville. Hän valmistaa myös ortopedisia jalkineita mittatilaustyönä. Kun asiakas tilaa ortopediset jalkineet, suutari ottaa mitat asiakkaan jaloista, valaa kengän mallin ja tekee lestin sekä valmistaa lopuksi jalkineen tai antaa ohjeet jalkineen valmistamiseksi.

Jokunen suutari valmistaa kenkiä käsityönä mittatilauksena asiakkaille, jotka eivät voi käyttää tavallisia teollisesti valmistettuja kenkiä tai jotka haluavat itselleen juuri toiveidensa mukaiset kengät. Usein suutarit valmistavat myös avaimia.

Suutarit työskentelevät verstaan omaisessa tilassa, jossa on lisäksi asiakaspalveluun varattu osa. Suutarinliikkeessä myydään paljon myös erilaisia tarvikkeita, kuten kengännauhoja, avaimenperiä sekä nahan ja kenkien hoitoon ja kiillotukseen tarkoitettuja tuotteita. Työskentelypaikat saattavat olla suhteellisen ahtaita, ja suutari tekee työtään seisten.

Suutarit käyttävät työssään erilaisia käsityökaluja, kuten vasaraa, hohtimia, veitsiä ja pihtejä. Työ on automatisoitunut, ja siinä käytetään apuna myös erikoiskoneita, joita ovat esimerkiksi nahan ompeluun tarkoitetut ompelukoneet, kanttikone, liimapuristin-, stanssi- tai koronkiinnityskone sekä nahan leikkaus- ja reunanohennuskone.

Tavaratalojen ja ostoskeskusten "korkobaarien" suutareiden työlle on ominaista hyvin nopea korjauspalvelu, jossa tehdään melko yksinkertaisia kenkien korjauksia kehittyneen pienkoneistuksen avulla.

Teollisuudessa jalkineiden valmistaminen on vaihetyötä, jossa yksi työntekijä tekee yhden osan jalkineesta, minkä jälkeen sitä jatkaa toinen työntekijä. Nykyisin tyypillinen kenkätehdas on noin 30 työntekijän perheyritys.

Suutarit työskentelevät yleensä yksin tai toisen suutarin parina omassa verstaassaan. Työaika ajoittuu yleensä kello 8.00-17.00 välille. Uusien korkobaarien myötä myös ilta- ja lauantaityön osuus on yleistynyt. Työtahti saattaa ajoittain olla kiireinen.

 

Työpaikat

Useimmat suutarit ovat yksityisyrittäjiä. Työpaikkoja on myös jalkineteollisuudessa.

Työn vaatimukset

Suutarin ammatissa tarvitaan kädentaitoja ja hyvää silmää tuotteille. Huomattava osa työstä on huolellisuutta ja tarkkuutta vaativaa kenkien ja muiden nahkatavaroiden yksityiskohtien huoltamista ja korjaamista.

Suutari tekee jatkuvasti erilaisia pieniä töitä, joissa tarvitaan nopeutta ja kekseliäisyyttä. Ammatti edellyttää nahan ominaisuuksien tuntemusta. Neulomotöissä puolestaan vaaditaan sorminäppäryyttä ja tarkkuutta.

Asiakaspalveluhenkisyys on tärkeää. Työ vaatii sopeutumista sesonkiaikojen suurempaan työmäärään ja kiireeseen.

Työ vaatii tarkkaa näköä ja varsinkin viimeistelyssä värinäköä sekä varmoja käsiotteita. Hyvä keskittymiskyky on myös tarpeen.

Yrittäjänä toimivan suutarin on tunnettava myös yrittäjyyteen liittyviä asioita.

Seisomatyö ja yksipuoliset työasennot sekä koneiden aiheuttama melu saattavat rasittaa. Allergia liimalle, asetonille, erilaisille maaleille ym. kemikaaleille sekä pölylle on este ammatissa toimimiselle.

 

Koulutus

Suutariksi voi kouluttautua toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa, joissa voi suorittaa tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinnon jalkinealaan suuntautuen. Tutkintonimike on suutari.

Suutariksi voi kouluttautua myös oppisopimuksella. Perustutkinnon voi suorittaa myös näyttötutkintona.

Näyttötutkintona voi suorittaa myös jalkinealan ammattitutkinnon ja jalkinealan erikoisammattitutkinnon.


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Yrittäjänä toimivan suutarin ansiot riippuvat liiketoiminnan kannattavuudesta.

Teollisuuden palveluksessa olevien palkkaus määräytyy kenkä- ja nahkateollisuuden työehtosopimuksen mukaan. Suutareilla on yleensä kuukausipalkka.

 

Työmarkkinatiedot
Käsityöala

Käsityöala työllistää suoraan arviolta noin 10 000 ammattilaista, jotka ovat esimerkiksi muotoilijoita ja kultaseppiä. Työllistävimpiä käsityöaloja ovat huonekalujen valmistus, puusepän ja muiden puutuotteiden valmistus sekä metallin takominen ja metallituotteiden valmistus.

Käsityöala työllistää lisäksi välillisesti esimerkiksi opetus- ja neuvontatehtävissä, käsityötuotteita myyvissä liikkeissä, erilaisia tarvikkeita ja aineita valmistavissa yrityksissä sekä matkailualalla. Käsityötoimialat työllistävät suoraan ja välillisesti yhteensä arviolta yli 15 000 henkeä.

Käsityöläiset työskentelevät pääasiassa käsityöalan yrittäjinä, useimmat omissa toiminimiyrityksissään ammatinharjoittajina. Käsityötuotteiden valmistuksen lisäksi alan yritysten palveluihin kuuluvat usein esimerkiksi tuotteiden korjaus ja suunnittelu, käsityön ohjaus ja opetus sekä käsityöhön liittyviä elämyspalveluita kuten työnäytteitä matkailuun liittyen. Käsityöläiset tekevät toisinaan ammatinharjoittamisen ohessa muuta työtä.

Käsityöala on pienyritysvaltainen toimiala. Suurin osa alan yrityksistä työllistää yhdestä kahteen ammattilaista, palkattua henkilökuntaa on vain suurimmilla yrityksillä. Pienyritysvaltaisinta toiminta on keraamisten tuotteiden valmistuksessa sekä kellojen ja kultasepäntuotteiden korjauksessa ja vaatteiden valmistuksessa. Alalla toimii myös sivutoimisia ja osa-aikaisia yrittäjiä.

Käsityöläinen joutuu pitkälti itse luomaan oman työpaikkansa. Työllistymiseen vaikuttavat ammattitaito sekä kyky myydä omia tuotteita ja palveluja. Menestystekijöitä ovat korkea laatu, yrittäjän oma persoona ja yrityksen kyky erottautua kilpailijoista sekä kestävät materiaalit, toimitusvarmuus, tuote- ja palvelukehitys ja muotoiluosaaminen. Toiminnan kannattavuuteen ja työllisyyteen vaikuttavat kuluttajien ostokäyttäytyminen ja verotus.

Käsityöalan yritykset toimivat tyypillisesti erilaisissa verkostoissa tehden yhteistyötä joko keskenään tai muiden toimialojen kanssa, joita edustavat esimerkiksi matkailuelinkeino ja tapahtumajärjestäjät. Alihankintatyötä tehdään toisille käsityöalan yrityksille.

Suutari