Ajoneuvoasentaja

Johdanto

Ajoneuvoasentajat korjaavat henkilö-, paketti- ja kuorma-autoja sekä tekevät niille määräaikaishuoltoja. Työ vaatii monipuolista tekniikan osaamista, kädentaitoja ja asiakaspalvelutaitoja.

 

Työtehtävät

Ajoneuvoasentaja eli henkilöautomekaanikko tekee henkilö- ja pakettiautojen määräaikaishuoltoja sekä etsii ja korjaa yllättäen ilmeneviä vikoja tai satunnaisesti esiintyvän häiriön aiheuttajia. Teknisen osaamisen lisäksi työssä korostuvat asiakaspalvelutaidot.

Ajoneuvoasentaja etsii ja määrittää henkilöautojen alusta- ja hallintalaitteiden sekä moottorin, mekaanisen vaihteiston ja voimansiirron vikoja. Hän tekee myös sähkö- ja polttoainejärjestelmien huoltoja, säätöjä, vianmäärityksiä ja yksinkertaisia korjauksia. Autojen huolto- ja korjaustyöt tehdään valmistajien antamien ohjeiden mukaan.

Asentaja tekee myös yksinkertaisia teräksen MIG-hitsauksia, teräksen ja kuparimetallien kova- ja pehmytjuottotöitä sekä asentaa henkilöautoihin tavanomaisia lisävarusteita. Autoasentaja tulkitsee myös elektronisten järjestelmien vikakoodeja ja vaihtaa komponentteja.

Määräaikaishuollossa tarkastetaan määrättyjen osien ja osaryhmien toiminta ja kunto. Toiminnot säädetään auton valmistajan ohjeiden mukaisiksi, ja määräajoin vaihdettavat tai loppuun kuluneet osat uusitaan. Toisinaan voi joutua vaihtamaan suurenkin osakokonaisuuden, kuten esimerkiksi moottorin.

Suurehkoissa huoltamoissa ja korjaamoissa ajoneuvoasentajat voivat erikoistua määräaikaishuoltoon tai autojen alustassa olevien laitteiden, kuten ohjaus- ja voimansiirtolaitteiden tai moottorien korjaamiseen. Ns. merkkikorjaamoissa erikoistutaan tiettyihin automerkkeihin.

Kuorma-auto- ja raskaankaluston mekaanikot ovat erikoistuneet kuorma-autojen, linja-autojen ja muun raskaan kuljetuskaluston sekä suurten työkoneiden ja näiden erikoisvarusteiden, esimerkiksi nosturien, huolto- ja korjaustöihin.

He hallitsevat raskaan ajoneuvokaluston rakenteet, kuten alustan, jarrut, ohjauslaitteet, moottorin, sähköjärjestelmät, voimansiirron ja normaalit varusteet, sekä osaavat tehdä niiden huollot, vianmääritykset ja korjaukset.

Kuorma-auto- ja raskaankalustot mekaanikot tekevät huolto- ja korjaustyönsä useimmiten asiakkaan luona, sillä suuria koneita on vaikea siirtää. Huolto- ja korjaustyöt on yleensä tehtävä kerralla valmiiksi, sillä asiakas haluaa päästä nopeasti takaisin työhön.

Työnkuva on laajenemassa tilauksien vastaanottamisesta työn toteuttamiseen ja luovutukseen. Asentaja tai korjaaja vastaanottaa työn asiakkaalta, huoltaa tai korjaa auton ja luovuttaa sen takaisin asiakkaalle.

Autojen tekninen kehittyminen ja uudet tekniset ratkaisut muuttavat työtehtäviä mekaanisesta auton korjaamisesta vian löytämisen suuntaan.

Keskeisiä työvälineitä ovat erilaiset käsityövälineet ja nykyaikaisten alustarakenteiden, ohjauslaitteiden, moottorin sekä autoelektroniikan vaatimat testilaitteet. Osien irrottamiseen, kiinnittämiseen, puhdistamiseen, tarkastamiseen ja toiminnan testaamiseen käytetään lukuisia erilaisia työkaluja sekä mittaus- ja testausvälineitä.

Autokorjaamot vaihtelevat kooltaan ja varustetasoltaan sekä työntekijöiden lukumäärän suhteen. Työympäristön siisteys vaihtelee myös, lialta ja vedolta ei voi työssä kokonaan välttyä. Merkkikorjaamoissa työ on pääasiassa päivätyötä. Liikennöitsijöiden korjaamoissa tehdään myös vuorotyötä.

 

Työpaikat

Autoliikkeet. Autokorjaamot. Kuljetusliikkeet. Ajoneuvoasentajat voivat työskennellä myös ajoneuvokoreja, erikoisajoneuvoja ja asuntovaunuja valmistavassa teollisuudessa.

 

Työn vaatimukset

Autoalan ammattilaisen on tunnettava autotekniikka.

Auto on nähtävä erilaisten teknisten järjestelmien toiminnallisena ja rakenteellisena kokonaisuutena, joihin kuuluvat myös elektroniikka ja tietotekniikka.

Hyvät kädentaidot ovat työssä tarpeen.

Autoalalla työskentelevältä edellytetään loogista ajattelukykyä ja ongelmanratkaisutaitoa.

Asiakaspalvelussa ja ryhmätyöskentelyssä tarvitaan vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Työ vaatii ripeää työskentelyotetta ja usein myös korjaamon koko toiminnan ottamista huomioon, esimerkiksi kiireellisten tapausten kohdalla.

Ohjeistot ja säätöarvotiedostot ovat tavallisesti vieraskielisiä, useimmiten englanninkielisiä, ja siksi on osattava englantia ainakin ammattisanaston verran.

Autot ja niiden korjausmenetelmät kehittyvät nopeasti, mikä edellyttää valmiutta oppia koko ajan uutta.

Ajoittain voi joutua työskentelemään etukumarassa tai kädet kohotettuina, jolloin työ rasittaa niskaa ja hartianseutua.

Allergiat, etenkin öljyille, saattavat vaikeuttaa alalla työskentelyä.

 

Koulutus

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa autoalan perustutkinnon autotekniikkaan suuntautuen. Tutkintonimike on ajoneuvoasentaja.

Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella ja näyttötutkintona, joka on erityisesti aikuisille suunnattu joustava tutkinnon suorittamistapa.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös mm. henkilöautomekaanikon, autokorimekaanikon, dieselmekaanikon, raskaskalustomekaanikon ja metsäkoneasentajan ammattitutkinnot sekä automekaanikon, autokorimestarin ja autoalan työnjohdon erikoisammattitutkinnot.

Autojen huolto- ja korjaustöissä vaaditaan myös jatkuvaa täydennyskoulutusta, sillä autot kehittyvät koko ajan ja niiden varustustaso monipuolistuu.

Autoalan pätevöitymisohjelmat (APO) ovat ammatillisia täydennyskoulutusohjelmia, joissa autoalalla työskentelevä pätevöityy omassa ammatissaan tai voi edetä urallaan vaativampiin tehtäviin aina johtotehtäviin asti.


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Autoalan Keskusliiton jäsenyritysten auto- ja konekorjaamoiden työntekijöiden työsuhteissa noudatetaan Autoalan kaupan ja korjaamotoiminnan työehtosopimusta, joka on solmittu Autoalan keskusliitto ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n välillä.

Tuntipalkka määräytyy työn vaativuuden mukaan. Työntekijän peruspalkka saadaan lisäämällä henkilökohtainen palkan osuus työntekijän työkohtaiseen palkan osuuteen.

 

Työmarkkinatiedot
Autoala

Autoalalla työskentelee yli 27 000 ammattilaista autokaupassa, huolto- ja korjaamotoiminnoissa sekä katsastuksessa. Kokonaisuudessaan autoala työllistää noin 45 000 henkilöä, kun mukaan luetaan vielä ajoneuvojen valmistus, auton osien ja varusteiden kauppa, moottoripyörien kauppa ja korjaustoiminta, ajoneuvojen vuokraus- ja leasingtoiminta, rengasala, vakuutusala ja viranomaistoiminta (v. 2017).

Autokaupan työllisyystilanne tukkukaupassa ja vähittäiskaupassa riippuu pitkälti siitä, miten kauppa käy. Siihen vaikuttavat esimerkiksi kuluttajien ostovoima, luottamus talouteen, autojen hinnat ja korkotaso. Huoltotoiminta, varaosamyynti ja katsastus työllistävät tasaisemmin, koska autot on pidettävä kunnossa.

Autoalan koulutuksesta valmistuneet ovat työllistyneet hyvin. Autoalalle tarvitaan uusia, osaavia työntekijöitä varsinkin eläkkeelle lähtevien tilalle. Vuosittain autoalalle tulee töihin noin 1 500 uutta ammattilaista. Autoalan työpaikat tulevat jatkossakin säilymään Suomessa, koska esimerkiksi autokauppa, korjaamotoiminta ja katsastukset ovat toimintoja, jotka on hoidettava paikan päällä.

Lähinimikkeet

autonasentaja
vastaava autonasentaja
automekaanikko
kuorma-automekaanikko
mekaanikko
raskakalustomekaanikko

Ajoneuvoasentaja