Matkustajaselvitysvirkailija

Johdanto

Matkustajaselvitysvirkailija työskentelee lentoasemalla lähtöselvitystehtävissä. Ammatissa tarvitaan asiakaspalvelutaitoja, kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa, tarkkuutta ja kielitaitoa.

Työtehtävät

Matkustajaselvitysvirkailija työskentelee lentoasemalla lähtöselvitystehtävissä, joihin kuuluu lähtevien matkustajien asiakaspalvelua, matkustusasiakirjojen käsittelyä ja matkatavaroiden vastaanottoa. Matkustajaselvitysvirkailija vastaa osaltaan siitä, että matkustajat ja heidän matkalaukkunsa menevät ajoissa perille oikeaan lentokoneeseen.

Matkustajaselvitysvirkailija hoitaa lähtöselvityksen, johon liittyen hän tarkastaa matka-asiapaperit ja kirjaa matkatavarat. Tehtäviin kuuluu myös tiedottaa matkustajille lentoa koskevista asioista ja toimintaohjeista.

Matkustajaselvitysvirkailija taltioi myös matkustajia ja matkatavaroita koskevat tiedot lentokoneen tasapaino- ja painolaskelmia varten. Matkustajaselvitysvirkailija voi hoitaa myös koneselvitystä eli suunnitella koneen kuormausta, tehdä paino- ja tasapainolaskelmia, käsitellä koneselvitykseen liittyviä asiapapereita sekä laatia ja lähettää kuormaukseen liittyviä viestejä.

Työkokemuksen ja lisäkoulutuksen jälkeen matkustajaselvitysvirkailija voi toimia myös porttipalvelutehtävissä lentokoneiden lähtöporteilla huolehtimassa matkustajien siirtymisestä lentokoneeseen tai lentokoneesta sekä tulopalvelutehtävissä saapuvien matkustajien asiakaspalvelussa.

Työympäristönä ovat pääasiassa lentoasemien asiakaspalvelutilat, palvelutiskit ja yhteiset toimistotilat. Työssä käytetään apuna tietotekniikkaa ja tietojärjestelmiä. Työssä ollaan tekemisissä muiden matkustajaselvitysvirkailijoiden ja lentoaseman muun henkilöstön kanssa.

Työvuorot ovat pääasiassa aamu- ja iltavuoroja, mutta myös poikkeavat työvuorot, esimerkiksi yövuorot ovat mahdollisia. Työ on usein kiireistä, tiukkoihin aikatauluihin sidottua.

Työpaikat

Matkustajaselvitysvirkailija työskentelee lentoasemilla lentoyhtiöiden tai lentopalveluyhtiöiden palveluksessa.

 

Työn vaatimukset

Matkustajaselvitysvirkailijalta edellytetään niiden prosessien ja aikataulujen tuntemusta, joiden mukaisesti matkustajat ja matkatavarat siirtyvät koneisiin.

Ammatissa tarvitaan asiakaspalveluosaamista ja sosiaalisia taitoja sekä palvelualttiutta ja kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten.

Matkustajaselvitysvirkailijan työ edellyttää halua työskennellä ihmisten parissa. Työssä tarvitaan myös kulttuurien tuntemusta.

Ammatissa saa matkustajilta palautetta lentoaseman tai lentoyhtiön puolesta esimerkiksi lentokoneiden myöhästellessä. Matkustajat voivat olla kiukkuisia tai väsyneitä.

Ilmailualaan liittyvät turvallisuusmääräykset on tunnettava ja niitä on noudatettava tiukasti.

Työ edellyttää myös lentoaseman tuntemusta.

Ammatissa tarvitaan organisointitaitoja, ongelmanratkaisutaitoa, joustavuutta ja kärsivällisyyttä.

Matkustajaselvitysvirkailijan työ on itsenäistä, mutta myös ryhmätyötaitoja tarvitaan.

Tietotekniikan ja tietojärjestelmien käyttötaidot ovat työssä välttämättömyys.

Ammatissa edellytetään hyvää suullista suomen, englannin ja ruotsin kielen taitoa. Muiden kielten osaaminen on etu.

Hyvä fyysinen ja psyykkinen terveys ovat tarpeen, koska työ on usein kiireistä ja työvuoroja on kolmivuorotyössä kaikkina vuorokauden aikoina.

Koulutus

Lento-yhtiöt ja lentopalveluyhtiöt kouluttavat matkustajaselvitysvirkailijoita tarpeen mukaan.

Matkustajaselvitystehtäviin valmistutaan matkustajaselvityskurssin kautta. Esimerkiksi Finnairilla koulutus on kokopäiväistä ja kestää noin viisi viikkoa.

Pääsyvaatimuksena kurssille on vähintään 20 vuoden ikä, hyvä terveys, ylioppilastutkinto tai vastaava, asiakaspalvelukokemus sekä hyvä suullinen suomen, englannin ja ruotsin kielen taito. Matkailualan koulutus ja työkokemus matkailualalta katsotaan eduksi, samoin
lisäkielitaito.

Erikoistumiskoulutusta järjestetään työsuhteessa oleville.


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Matkustajaselvitysvirkailijan palkka muodostuu työn vaativuuden perusteella määriteltävästä taulukkopalkasta ja kokemuslisästä sekä henkilökohtaisesta palkanosasta, joka perustuu ammatinhallintaan, erityisosaamiseen ja monitaitoisuuteen. Alalla noudatetaan Lentoliikenteen palveluja koskevaa työehtosopimusta.

Työmarkkinatiedot
Lentoliikenne

Lentoliikenne työllistää kotimaisissa ja ulkomaisissa lentoyhtiöissä, ilmailuun liittyviä palveluja tarjoavissa yrityksissä sekä esimerkiksi lentokouluissa ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin ilmailutoimialalla. Suurin osa Suomen lentoliikennealan toimijoista ja työpaikoista on pääkaupunkiseudulla. Keskeisessä asemassa on Helsinki-Vantaan lentoasema ja siellä toimivat yritykset.

Suomessa lentoliikennealan suurin työllistäjä on Finnair-konserni, jonka liiketoiminta-alueet ovat lentoliikenne ja matkapalvelut. Finnair-konsernin palveluksessa on noin 5 000 henkilöä, joiden lisäksi Finnair työllistää välillisesti tuhansia ihmisiä eri puolilla Suomea ja maailmaa (v. 2017). Finnairin tytäryhtiöt toimivat lentoliikennettä tukevilla tai siihen läheisesti liittyvillä toimialoilla.

Finavia-konserni työllistää noin 2 300 henkilöä lentoasema- ja lennonvarmistuspalveluissa (v. 2017). Konserniin kuuluvan Airpro Oy:n liiketoiminta-alueita ovat lentoliikenteen maapalvelut, turvatarkastuspalvelut ja palvelut lentoasemilla Suomessa.

Lentoliikenteen työpaikoista on kova kilpailu, ja alalle on paljon tulijoita. Koulutukseen otettavien määrä on kuitenkin pyritty suhteuttamaan vapautuviin työpaikkoihin. Liikennemäärien kasvaessa moniin tehtäviin tarvitaan pitkällä aikavälillä lisää henkilöstöä. Lentoasemainvestoinnit työllistävät myös, kun lentoasemia kehitetään.

Lisäaineistot

 

 

Lähinimikkeet

lentoliikennevirkailija
asiakaspalvelija
Passenger service agent
Flight customer service agent

Matkustajaselvitysvirkailija